Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Ong-ard Klampaibul
Korruptionen hotar att leda till statsbankrutt (30 september 2012)

Parlamentsmedlemmen Ong-ard Klampaibul från Demokratiska partiet sade att åtta av regeringens projekt var fulla av korruption och varnade att om regeringen fick fullfölja sina fyra år vid makten skulle landet dra på sig så stora skulder att det fanns en risk för statsbankrutt. Han varnade för att statligt ägda banker som var inblandade i regeringens politik kunde hamna i ett besvärligt läge.

Ong-ard anklagade regeringen för att inte vara uppriktig i sina försök att lösa problemet med korruptionen, då de i själva verket hade startat upp projekt som gjort det möjligt att manipulera dessa för personlig vinning. De åtta projekt som han hävdade var drabbade av omfattande korruption var;

1. Upphandlingen och leveranser av material i förbindelse med förra årets översvämningar. Här hade även departementet för särskilda utredningar (DSI) och NACC indikerat att det fanns oegentligheter.

Se även den kommande artikeln ”DSI undersöker misstänkt korruption (10 oktober 2012).”

2. Det statliga stödprogrammet kallat red onion-pledging scheme i provinsen Sisaket.

3. Det statliga stödprogrammet angående kassava där det rapporterats flera former av korruption.

4. Det statliga programmet för att stabilisera naturgummipriserna.

5. Det kontroversiella rissubvensionsprogrammet. Här menade Ong-ard att bara 35-40 procent av pengarna avsedda för programmet gått till bönderna.

6. De små, medelstora och stora byfonderna.

7. Pengar från den fond som skulle gå till hjälp efter översvämningarna.

8. Programmet för att förebygga och minska skadorna vid upprepade översvämningar.

Onsdagen en 10 oktober berättade DSI-chefen Tharit Pengdit att en kommitté kallad kommittén för särskilda rättsfall hade kommit överens om att gå vidare med åtta nya misstänkta korruptionsfall. Det handlade om Bangkoks storstadsförvaltnings (BMA) kontrakt med Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTSC) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด och företaget East Water อีสท์วอเตอร์ och en donation för översvämningshjälp, som skötts av Demokratiska partiet. Inköpen av ineffektiva bombdetektorer skulle också undersökas.

Fallet med BTSC handlade om ett beviljat utvidgat kontrakt, där man inte tillämpat öppen budgivning, till BTSC om att sköta trafiken med de elektriska skytrain-tågen fram till 2042. Det var Pheu Thai som lämnat in klagomål till DSI, där man bad om att de skulle titta på kontraktets juridiska giltighet.

Fallet med East Water involverade företagsgruppens donation till operationscentret för hjälp till översvämningsdrabbade (Sun Patibat Kan Chuailuea Phu Prasop Uthokphai) ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2010, som då sköttes av Demokratiska partiet som också hade regeringsmakten vid den här tiden. Demokratiska partiet misstänktes ha brutit mot de lagar som reglerar donationer till politiska partier. Misstanken hade uppstått då man hittat ett bankkonto, som öppnats i en partimedlems namn.

De andra fallen som DSI skulle undersöka var; Påstått intrång i och stöld av sand från en nationalpark i provinsen Phang Nga, intrång i en nationalpark i provinsen Phetchabun, korruption i förbindelse med det tidigare omtalade statliga stödprogrammet kallat red onion-pledging scheme i provinsen Sisaket, oegentligheter i förbindelse med inköpen av bombdetektorerna, hot i förbindelse med en arvstvist och omfattande spel med pengar online i många provinser i nordöst.

I arvstvisten var Sobeda Pongsawang (Sobeda Phongsawang) โซเบดา พงษ์สว่าง, som var dotter till Somchai Pongsawang (Somchai Phongsawang) สมชาย พงษ์สว่าง som mördats 2002, inblandad. Den framgångsrike affärsmannen Somchai Pongsawang var från början känd som Yong Bai Khan (Yong Baikhan) หยอง ไบคาน.

Tharit sade att kommittén för särskilda rättsfall skulle ägna speciell uppmärksamhet åt East Waters donation och det utvidgade kontraktet för BTSC, där Demokratiska partiet var inblandat.

Kommittén uppmanade till ett nära samarbete med åklagarna. DSI:s utredare och åklagarna ålades att komma fram till ett gemensamt beslut innan någon åtalades. Om man inte hittade några oegentligheter skulle utredningen avbrytas. Under dagens möte med kommittén för särskilda rättsfall var biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung ordförande.


Stavningsvarianter;

Kommittén för särskilda rättsfall; Special Cases Committee.

East Water; อีสท์ วอเตอร์.

Operationscentret för hjälp till översvämningsdrabbade; Flood relief centre, flood relief operations centre (FROC) ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ).

Yong Bai Khan; หย็อง ไบคาน.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-15, 21.02
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.