Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Chalerm Yubamrung
Försoningsförslaget och motståndet mot detta

Måndagen den 12 mars 2012 berättade PAD:s talesman Panthep Puapongpan att jurister från ”Thaksins regim” hade sökt upp sina kollegor bland gulskjortorna för att försöka få stöd för Pheu Thais försök att få igenom, vad PAD kallade, en amnestilag i parlamentet.

Detta avslogs emellertid med motiveringen att gulskjortornas mål var att försvara lagstiftningen och PAD uppmanade i stället UDD, Pheu Thai och Thaksin Shinawatra att inte fördärva landets rättssystem genom att försöka få igenom en amnestilag förklädd som ett försoningsförslag. PAD kritiserade också regeringen för deras lobbyverksamhet som gick ut på att få gehör för lagförslaget. PAD tänkte inte ge efter för påtryckningar och var beredda att slåss för sin sak i domstol.

Samma dag berättade biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung att han skulle använda de kommande fyra-fem månaderna för att förklara detaljerna i sitt försoningsförslag, innan det lämnades över till representanthuset. Dessutom hävdade han bestämt att försoningsförslaget helt och hållet var hans eget förslag och inte ett förslag från regeringen.

Enligt Chalerm, så var förslaget en "nationell försoningslag'' och inte något amnestiförslag även om förslaget hade som mål att ge amnesti till alla som begått politiska brott efter kuppen 2006, oavsett vilken sida man tillhört. Han berättade också att försoningsförslaget redan hade utarbetats, men han ville ännu inte avslöja några detaljer ur innehållet.

Under perioden den 26-30 april 2012 genomfördes en opinionsundersökning om vad befolkningen tyckte om den föreslagna amnestin, eller försoningsförslaget. Man hade frågat 1 180 personer i åldern 18 år och uppåt i Bangkok och närliggande provinser. Fredagen den 4 maj publicerade opinionsinstitutet Bangkok Poll กรุงเทพโพลล์ resultatet där 68.8 procent av de tillfrågade inte trodde att en amnesti för politiska brott skulle leda till nationell försoning, medan 31.2 procent av de tillfrågade hade motsatt uppfattning.

I ett telefonsamtal lördagsnatten den 19 maj hade Thaksin uppmanat sina rödskjortor att hålla tillbaka sin ilska och frustration över den sociala och rättsliga orättvisan i landet till förmån för en nationell försoning. Med hänvisning till detta samtal berättade Chalerm att han tänkte ta med sig sitt försoningsförslag till representanthuset, när läget var det rätta. Chalerm trodde också att Thaksin skulle kunna återvända hem i slutet av året, under förutsättning att den nationella försoningsplanen snabbt blev till lag. Thaksin vill inte komma hem just nu, utan ville först se en försoning i landet, sade han.

Demokratiska partiets talesman Chavanont Intarakomalyasut kommenterade Thaksins telefonsamtal och sade att det verkade som om Thaksin nu hade vänt ryggen till sina rödskjortor efter att först ha utnyttjat dem. Detta då han uppmanat rödskjortorna att sluta vara arga över de juridiska orättvisorna och i stället ägna sig åt försoning.

Måndagen den 21 maj kände Noppadon Pattama att han måste försvara Thaksin och han sade att Thaksin aldrig hade använt rödskjortorna som ett politiskt redskap utan betraktade dem som en grupp med samma politiska ideologi som han själv. Denna ideologi gick ut på att hjälpa landet att bli en äkta demokrati. Noppadon var inte överraskad över att Demokratiska partiet försökte så splittring mellan Thaksin och rödskjortorna. Denna taktik hade de använt sig av tidigare utan framgång, sade han.

Angående Demokratiska partiets anklagelser om att Thaksin och hans supportrar gjort intrång på monarkin svarade Noppadon att han var innerligt trött på deras fortsatta användning av den höga institutionen som ett vapen för att krossa sina politiska motståndare.

Tisdagen den 29 maj intervjuades partiet Matubhums ledare Sonthi Boonyaratglin. I denna intervju berättade han om sitt eget nationella försoningsförslag och förklarade att det inte var ämnat att fria alla och envar från brott. På en direkt fråga om hans försoningsförslag var ämnat att fria Thaksin svarade han att det bara var de som begått politiska brott som skulle beviljas amnesti eller förlåtas. Förövare av andra brott skulle tas om hand av rättsväsendet, tillade han.

Sonthi menade inte att det fanns någon anledning att tro att han försoningsförslag skulle orsaka en ny kris i landet. "Jag tror att krisen är över nu och att vi är på väg mot en försoning. Jag tror inte att det leder till några nya konflikter eller någon ny kupp. "Militären måste tänka sig för noggrant innan man gör något sådant, då situationen i dag är fullständigt annorlunda jämfört med hur det såg ut då jag gjorde det," sade han.

På frågan om hans roll som kuppledare och nu som förespråkare för en försoning inte var motsägelsefullt svarade Sonthi: "Jag tjänar inget på detta. Denna lag är inte till för mig. Jag vill bara att landet skall få fred." Han fick också frågan om han tyckte att kompensationen på 7.7 miljoner baht till familjerna för varje dödad under de tidigare demonstrationerna innebar försoning. På detta svarade Sonthi: "Tidigare var jag militärkommendant. Jag led varje gång jag förlorade en underordnad. Pengar kan inte kompensera för förlusten. Men i detta läge är denna hjälp det bästa alternativet. Det är bättre än att inte göra något alls."

Redan den 27 maj hade PADs Suriyasai Katasila uttalat sig där han sade att kuppen 2006 mot Thaksin var mindre av ondo än försoningsförslaget från Sonthi. Genom att föreslå en försoningslag genomför general Sonthi ännu en kupp. Först avlägsnade han Thaksin från makten 2006 för att sedan ge tillbaka den till honom. Ett nytt maktövertagande kommer att få allvarligare konsekvenser än kuppen 2006, då det juridiska systemet kommer att kullkastas och ge politikerna makten över rättsväsendet, sade Suriyasai.

Suriyasai menade också att Sonthis förslag inte bara hade ökat splittringen i samhället utan visade också på att Yinglucks regerings huvudsakliga agenda var att rentvå Thaksin, då man inte lyckats tackla landets ekonomiska problem.

Samma dag som Sonthi hade blivit intervjuad förklarade partiet Chart Thai Pattanas chefsrådgivare Banharn Silpa-archa, att han och hans parti skulle stödja ett försoningsförslag. Han medgav att viktiga personer i hans parti hade fått besök från partiet Pheu Thai och av Sonthi från partiet Matubhum. “Vårt land måste nu arbeta mot en försoning och alla partier måste förlåta varandra. Om vi inte löser problemen med den sociala splittringen och den politiska konflikten kommer Thailand att hamna på efterkälken mot Vietnam, Burma och till och med Laos,” sade Banharn.

Inte heller Banharn trodde att ett försoningsförslag skulle orsaka social splittring eller politiskt våld. “Den föreslagna lagen handlar om amnesti för alla parter inklusive rödskjortorna och gulskjortorna”, sade han.

Under tisdagen den 29 maj uttalade sig också Abhisit från Demokratiska partiet. Han hade en helt annan uppfattning om försoningsförslaget än Banharn. Den föreslagna motionen om nationell försoning kan leda till en allvarlig politisk konflikt och social splittring, sade han. Landets rättsväsende kan också skadas om den nya lagen godkänns av representanthuset, tillade han.

Då Abhisit ombads kommentera Pheu Thais talesman Prompong Nopparits förslag om att Demokratiska partiet själva kunde komma med ett förslag om försoning, svarade oppositionsledaren att Prompong över huvud taget inte begrep sig på hur man kunde nå en försoning.

“Alla politiska partier har tidigare varit överens om att ett första steg mot försoning måste vara olika diskussionsfora och inte att lägga fram en motion för övervägande i parlamentet. Det lättaste sättet att lugna ner den nuvarande politiska oron och minska den sociala splittringen är att dra tillbaka försoningsförslaget från parlamentet och att försoningsprocessen sköts på det sätt man tidigare kommit överens om,” sade Abhisit.

Onsdagen den 30 maj 2012 lämnade medlemmar från PAD över ett brev till representanthuset där man motsatte sig försoningsförslaget. Detta gjorde man efter att ha flyttat sin demonstrationsplats från Royal Plaza till parlamentet. Den vice talmannen, Charoen Chankomol (Charoen Chankomon) เจริญ จรรย์โกมล (1 april 1960-), tog emot brevet.


(Charoen Chankomol)

PAD-ledare inklusive Chamlong Srimuang, Somkiat Pongpaiboon, Panthep Puapongpan och Praphan Khunmee fanns bland de demonstranter som hade ockuperat hela Uthong Nai Road vid parlamentet och de turades om att hålla tal från en mobil scen. Polisen hade stängt parlamentets huvudingång, men porten mot Pichai Road (Thanon Phichai) ถนนพิชัย var fortfarande öppen.


(Demonstranter utanför regeringsbyggnaden den 30 maj)

PAD-ledaren Sondhi Limthongkul hade samma dag, från en scen vid Royal Plaza, sagt att PAD skulle fortsätta sina demonstrationer intill man segrade i sin kamp mot försoningsförslaget. Sondhi sade att man skulle demonstrera varje gång som någon försökte inkräkta på kungens makt eller om man försökte få igenom en amnestilag.

Han sade att försoningsförslaget var ämnat att ogiltigförklara alla domar i de politiska mål som förkunnats efter kuppen 2006. "Att ogiltigförklara ett domstolsbeslut är liktydigt med ett intrång på kungens makt. Hur länge vi kommer att demonstrera beror på när vi kommer att segra," sade han.

I närheten av scenen fanns generalmajor Boonlert Kaewprasit, alias Seh Ai (Set Ai) เสธ.อ้าย, och general Preecha Iamsuphan (Pricha Iamsuphan) ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ (1935-6 december 2019), som varit klasskamrater med Chamlong Srimuang i klass 7 vid Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS).


(Preecha Iamsuphan)

Omkring 200 medlemmar av den mångfärgade gruppen ledda av Tul Sithisomwong hade också börjat demonstrera till stöd för PAD på Pichai Road nära parlamentet.

Efter ett möte med regeringens gruppledare, under ledning av Udomdej Rattanasathien (Udomdet Rattanasathian) อุดมเดช รัตนเสถียร (1 januari 1959-), bestämde man sig för att föreslå att försoningsförslaget skulle prioriteras på agendan under dagens parlamentsmöte. Då kunde representanthuset börja debattera förslaget redan under torsdagen.


(Udomdej Rattanasathien)

PAD:s protester mot försoningsförslaget innebär en möjlig politisk konflikt som kan äventyra den ekonomiska tillväxten, sade Bank of Thailands guvernör Prasarn Trairatvorakul (Prasan Trairatworakun) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (20 augusti 1952-) under onsdagen.


(Prasarn Trairatvorakul)

På fredagsmorgonen den 1 juni blockerade den mångfärgade gruppen en korsning på Ratchawithi Road (Thanon Ratchawithi) ถนนราชวิถี, vilket i sin tur blockerade vägen till den enda öppna ut- och ingången till parlamentet. Detta förhindrade parlamentsmedlemmar från Pheu Thai att komma in i representanthuset. Enligt rapporter släpptes bara medlemmar från Demokratiska partiet in.

Fredagen den 1 juni beordrade den nationelle polischefen Priewpan Damapong att polischefen Winai Thongsong skulle omplaceras till en icke aktiv post vid polisens högkvarter. Winai skulle arbeta vid högkvarteret i 30 dagar medan generalmajor Kamronwit Thoopkrachang skulle fungera som polischef i huvudstaden. Priewpan gav ingen förklaring till den plötsliga omplaceringen och Winai ville heller inte ge några kommentarer.

Torsdagen den 5 juli 2012 sade talesmannen för Demokratiska partiet, Thepthai Senapong, att en läckt hemlig inspelning, där representanthusets talman Somsak Kiatsuranont medverkade, tydligt visade att Thaksin var huvudpersonen bakom både försoningsförslaget och förslaget om författningsändringar. Thaksins juridiske rådgivare Noppadon Pattama var inte alls överens med Thepthais beskrivning. Han sade tvärtemot att ljudfilen tydligt bevisade att Thaksin inte låg bakom varken det nationella försoningsförslaget eller de föreslagna författningsändringarna.

Ljudklippet med Somsaks röst sändes på tisdagen i den prodemokratiska TV-kanalen Blue Sky (Fa Wan Mai) ฟ้าวันใหม่, där Somsak talade till sina supportrar i Phetchabun under ett privat möte. I klippet sade Somsak att han talat med "en person långt borta" om att inte tvinga fram en debatt om det kontroversiella försoningsförslaget i parlamentet. Detta för att undvika motstånd bland befolkningen.

Fredagen den 6 juli fortsatte Demokratiska partiets Chavanont Intarakomalyasut att angripa Pheu Thai i förbindelse med ljudklippet. Han sade att Demokratiska partiet övervägde följande åtgärder;

1. Att be ombudsmannens kontor (samnak ngan phu truat kan phaen din) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน att undersöka premiärminister Yingluck Shinawatras moral.

2. Att avlägsna Somsak som parlamentets talman av etiska skäl.

3. Att undersöka om Thaksin hade blandat sig i regeringens arbete.

4. Att begära att partiet Pheu Thai skulle upplösas, då partiet leddes av Thaksin som var bannlyst från politiskt arbete.


Stavningsvarianter;

Udomdej Rattanasathien; Udomdej Ratanasatien, Udomdej Rattanasathien, Udomdej Rattanasatien, Udomdet Rattanasathien.

Ratchawithi Road; Rajvithee Road, Ratchawithee Road.

Blue Sky; Blue Sky TV, Blue Sky Satellite TV.

Ombudsmannens kontor; Office of the Ombudsman, office of the Ombudsmen.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-17, 10.36
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.