Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
Innan du börjar läsa "Historien om Thailand"

Jag reste till Thailand och Sydostasien för första gången 1976 och det blev ”kärlek vid första ögonkastet”. Jag blev nyfiken på Thailands historia och när jag återvände hem började jag leta efter böcker om landets historia. Det fanns dock ingen allmän thailändsk historia på svenska, så jag fick nöja mig med historiska brottstycken från olika böcker och artiklar, och det mesta var skrivet på engelska.

Jag började göra egna anteckningar och dessa växte till flera hundra sidor och blev allt svårare att överblicka. Pappersbunten hamnade till sist på en undanskymd plats och där hade den förmodligen legat kvar än idag om inte datorer och ordbehandlingsprogram hade blivit var mans egendom. Min hemsida Historien om Thailand är ett resultat av mitt arbete framför datorn.

Tanken är att med tiden försöka publicera delar av mitt arbete i bokform. Om så blir fallet kommer det att handla om en förkortad version av denna mycket omfattande och detaljrika hemsida. Observera att det jag har skrivit inte är någon slutprodukt och att jag konstant uppdaterar texten med tillägg och korrigeringar av fel och misstag.

Stora delar av min historia handlar om krig och erövringar, intriger vid hoven och kungliga bedrifter och mindre om vanliga människors liv. Jag får försvara mig med att det mesta av mitt tillgängliga historiska material just handlar om detta. Dessutom är det jag har skrivit inte någon vetenskaplig avhandling, utan bör betraktas som en populärhistoria där legender, myter och fabler ofta får fritt spelrum. Det är därför jag har valt att kalla min sida för "Historien om Thailand" och inte för Thailands historia.

Därför finns det heller inga fotnoter med källhänvisningar, utan jag har nöjt mig med att nämna delar av den litteratur varifrån jag har hämtat mitt material i min litteraturförteckning. Denna hittar du i toppmenyn under "Om hemsidan.” Jag är mycket tacksam till alla historiker, forskare och skribenter som har skrivit om Sydostasiens historia. Utan deras omfattande arbete hade denna sida aldrig blivit till.

Min populärhistoria börjar långt tillbaka i tiden. Så långt tillbaka att man är osäker om taifolkens allra tidigaste ursprung. Vad som menas med taifolk förklaras i nästa artikel i detta avsnitt.

Taifolkens historia börjar utanför det som idag är känt som landet Thailand. Det ska påpekas att Thailand var känt under namnet Siam fram till den 24 juni 1939 och igen mellan den 8 september 1945 och den 11 maj 1949. Den historia som tidigare lärdes ut i thailändska skolor kan grovt delas upp i fem tidsperioder;

1. Nanzhao-perioden cirka 650-1253

2. Sukhothai-perioden 1238-1438

3. Ayutthaya-perioden 1350-1767

4. Thonburi-Bangkok-perioden 1767-1932

5. Den författningsmässiga perioden 1932-

Nya rön inom forskningen har på senare år ifrågasatt delar av Thailands historia som tidigare var allmänt accepterade. Framförallt gäller detta taifolkens tidiga historia. Nanzhao-perioden är endast nämnd i gamla kinesiska källor och vad gäller Sukhothaiperioden har forskarna varit tvungna att lita på källor från omkringliggande länder, ett fåtal gamla skrifter och steninskriptioner. Förhoppningsvis finns det fortfarande outforskade dokument som ligger och väntar på forskarna.

Då burmeserna erövrade tairiket Ayutthaya 1767 blev tyvärr de dåvarande historiska arkiven brända, eller på annat sätt fördärvade. De försök som gjordes att rekonstruera de förlorade källorna resulterade i flera verk och ibland med motsägelsefullt innehåll. Den senare siamesiske kungen Mongkut har själv gett sin syn på landets historiska källor som "fulla av fabler och inte trovärdiga".

Västerlandets första kontakt med Thailands historia började på 1840-talet när amerikanska missionärer, med hjälp av den blivande kungen Mongkut, bidrog med en artikelserie om Siams historia i en Hongkongtidning. Länge fanns bara boken A History of Siam, skriven av W.A.R. Wood, som enda allmänna historiebok. Den publicerades första gången 1926 och har aldrig reviderats.

1982 kom boken Thailand A Short History av den numera avlidne David K. Wyatt. Han var professor i Sydostasiens historia vid Cornell University i USA. En uppdatering av hans bok kom 2003. 2016 utgavs för första gången en bok på svenska vid namn Thailands historia, som skrivits av Bertil Lintner.

Min hemsida handlar också en del om Laos, Kambodjas, Burmas, Malaysias, Indonesiens och Vietnams historia, vilket knappast kan undgås då den thailändska historien alltid varit intimt knuten till händelser i dessa grannländer. Även andra närliggande länders och rikens historia kommer att beröras, då jag anser detta nödvändigt för att förstå vissa sammanhang.

Burma bytte namn från Burma till Myanmar 1989. Av olika skäl har jag ändå valt att främst använda mig av det gamla namnet Burma i min text. Varför kommer jag att förklara längre fram.

Kungars och andra personers namn, titlar och regeringstider varierar i olika källor. Då jag har kunnat har jag använt mig av Wyatts uppgifter, som tills vidare får betraktas som relativt färska forskningsrön. Ibland har jag stött på udda transkriberingar som har varit svåra att tyda och ibland även varierande stavningar på thai. Alla namnvarianter och avvikande regeringstider som jag har stött på har jag valt att samla i slutet av varje artikel.

Hittar du en udda och svåridentifierbar transkribering kan du skriva in den i min sidas sökfunktion. Sökfunktionen ”Sök” hittar du högst upp till höger på sidan. Har du tur så finns transkriberingen med och du kan då också se vilken transkription som jag själv har valt att använda samt den thailändska stavningen. Sökfunktionen kan naturligtvis också användas på andra sätt och det går också bra att söka med thailändsk text.

Hur man har valt att översätta (transkribera) thailändska ord och namn till latinska bokstäver kan variera en hel del. Personliga namn har ofta latiniserats av bärarna själva, vilket ibland gör det omöjligt för den oinvigde att veta hur namnet ska uttalas. Man måste faktiskt kunna läsa thai, eller vara bekant med ett avancerat transkriptionsalfabet, för att kunna uttala thailändska ord korrekt.

För de läsare som kan läsa thai (thailändska) har jag valt att ta med den thailändska stavningen för ett stort antal namn och ord. Denna thaistavning finns oftast bara med första gången ett nytt namn eller ord förekommer i texten.

Då jag själv transkriberat thailändska ord och namn har jag utgått från the Royal Thai General System of Transcription (RTGS). I de externa länkarna hittar du en länk till Royal Thai General System of Transcription. Då många allmänt förekommande transkriberingar inte följer RTGS har jag valt att lägga till en RTGS-transkribering i parentes före thaistavningen. Tyvärr har RTGS, liksom de flesta andra transkriptionsvarianter, sina brister.

Thai är ett tonspråk och RTGS visar inte vilken ton orden har och skiljer heller inte på långa och korta vokaler. Ett annat problem är att RTGS använder transkriptionen ch även för den thailändska bokstaven . Denna konsonant uttalas som ett oaspirerat ch och borde kanske bättre transkriberas som c (utan h), eller som j, om man utgår från ett engelskt uttal. Det är också ett problem att vokalerna โอ och ออ båda transkriberas som o. Ibland ser man transkriberingen o för den förstnämnda och or för den nästa, vilket faktiskt är mera korrekt uttalsmässigt.

Efternamn är en 1900-talsuppfinning i Thailand. Då man refererar till en person i Thailand använder man vanligtvis personens förnamn och inte efternamnet. Söker man efter en person i en thailändsk telefonkatalog söker man också på förnamnet. På min sida har jag valt att följa detta system även för västerlänningars namn.

Slutligen vill jag tillägga att mitt "svärmeri" för Thailand och Asien aldrig har upphört. Jag har fortsatt att resa till Asien och dessutom studerat thai vid AUA (American University Alumni Association) i Bangkok och senare vid Lunds universitet..

Jag hoppas att det jag skrivit ska ge dig några trevliga stunders läsning och att du hör av dig om du anser att något är tvivelaktigt, eller direkt felaktigt, och behöver ändras. Du får gärna skicka e-post till mig på nedanstående adress.

Med vänlig hälsning

Mats Borner มัทส์ บอร์เนอร์

mats.borner@telia.com

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-16, 18.03
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.