Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Portugisernas bosättning i Ayutthaya
Kung Borommaracha IV (1529-1533) - Kung Ratsada (1533-1534) - Kung Chairacha (1534-1547)

Kung efter sin fars död blev prinsen och Maha Uparat Nor Phutthangkun. Han fick den nya titeln Somdet Phra Borommaracha Thirat IV สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (r. 1529-1533). Hans titel kortas ofta ner till Borommaracha IV. Han utnämnde sin yngre bror eller halvbror, Chairacha ไชยราชา, till ny regent (Maha Uparat?) i Phitsanulok.

Det enda som är känt om Borommaracha IV:s regeringstid är en ambassad till Chiang Mai för att förhandla om ett fredstraktat som faktiskt resulterade i en fred mellan de båda rikena och under några år upphörde striderna.

1533 dog kung Borommaracha IV av smittkoppor. Till ny kung utsågs hans femårige son prins Ratsada (Phra Ratsada) พระรัษฎา. Han fick titeln Somdet Phra Ratsada Thirat สมเด็จพระรัษฎาธิราช (r. 1533-1534).

(Det finns dock källor som anger att Borommaracha IV dog 1534. Andra källor säger att Ratsada bara regerade året 1533. Ratsada var enligt en källa född 1528/29.)

Det är troligt att Phra Chairacha i Phitsanulok inte blev så glad över detta och efter fem månader blev Ratsada röjd ur vägen. Förmodligen enligt den tidigare omtalade "säckmetoden", även om någon källa talar om en "olyckshändelse."

Phra Chairacha blev nu kung och han fick titeln Somdet Phra Chairacha Thirat สมเด็จพระไชยราชาธิราช (r. 1534-1547).

(Alternativ regeringstid; 1534-1546.)

Trots det tvivelaktiga sätt på vilket Chairacha tillskansat sig tronen minns man honom som god och vis. Hans första regeringsår var präglade av fred. Därefter talar en källa om en misslyckad attack mot Lan Xang 1536 och ännu en misslyckad invasion av Vientiane 1540.

Chairacha korsade Mekongfloden med en stor armé, men led ett förödande nederlag vid något som kallats slaget vid Sala Kham. Förlusterna skall ha varit enorma och de som kunde hade flytt för sina liv.

Liksom sin far genomförde Chairacha förbättringar för sjöfarten i riket. Han gjorde det lättare att navigera i Chaophrayafloden vid nuvarande Bangkok och förändrade och förbättrade även flodens kanalsystem.

Cahiracha lät gräva en kanal, genom en hästskoformad meander vid byn Bangkok, för att minska handelsfartygens avstånd till Ayutthaya. En källa anger året 1542 och en annan säger omkring 1538. Vattenflödet genom denna nya kanal blev med tiden så starkt att kanalen eroderades och blev till Chaophrayaflodens naturliga flodfåra.

Den gamla flodfåran blev istället till det som idag är känt som kanalerna Bangkok Yai (Khlong Bangkok Yai) คลองบางกอกใหญ่ och Bangkok Noi (Khlong Bangkok Noi) คลองบางกอกน้อย. Kanalen Bangkok Yai är också känd under namnet Khlong Bang Luang คลองบางหลวง.

Det intressanta i sammanhanget är att byn Bangkok från början legat på den östra sidan av Chaophrayafloden. Men i och med den nya flodfåran hamnade byn istället på den västra.

Från 1536 stammar en märklig lag kallad prövningslagen. Liknande lagar var också vanliga i Europa vid denna tid. Lagen beskriver flera prov eller tester som stackars brottsmisstänkta fick genomlida.

En metod var att tvinga de misstänkta att gå över glödande kol. Den som fick fötterna brända var skyldig. En annan metod var att de misstänkta fick dyka ner under vatten. Den som stannade kvar längst tid var oskyldig. Ibland avgjorde kappsimning i floden (i månsken?) och andra gånger tändes ljus av samma storlek och den vars ljus brann längst var också oskyldig.

Lagen beskriver i detalj hur de olika prövningarna skulle utföras och föreskriver långa böner av rättstjänstemannen för att få de magiska makterna att infinna sig och avgöra målet i rättvisans namn.

Straffen för vanliga förbrytare varierade från att bli nedtrampade eller spetsade av elefanter till avlägsnandet av fingerspetsar och slag med käpp, men på den bara kroppen slog man aldrig. Helgerån straffades med att man blev bränd vid en påle. Dödsdomar kunde endast utfärdas av kungen. Straffen för mindre brott var straffarbete, såsom tillverkning av tegelstenar.

1545 inträffade en väldig brand i Ayutthaya. Branden skall ha rasat i tre dagar och många tempel och offentliga byggnader samt 10 500 hus fördärvades. Historikern Wood förmodar att Ayutthayas invånarantal kan ha varit 150 000 vid denna tid. Om detta stämmer var staden större än London ลอนดอน vid samma tid.

Vid tiden för kung Chairachas kröning hade antalet portugiser i Ayutthaya ökat kraftigt och 1538 anställde kungen 120 portugisiska äventyrare eller legosoldater som ett slags livgarde och för att instruera hans soldater i användandet av musköter.

(En annan källa säger att 120 portugiser tjänstgjorde i kungens privata vaktstyrka redan 1536.)

Även Chairachas far hade anställt portugiser i sin tjänst. En liknande kår fanns också i Burma. Med sin förbättrade armé hamnade Chairacha snart i konflikt med både Burma och Lan Na och detta skulle bli början på förödande krig för hela taivärlden.

Kung Phothisarat av Lan Xang hade allierat sig med Burma och attackerade Phitsanulok 1535. 1539 attackerade han Vieng Prangarm (Wiang Phra Ngam) เวียงพระงาม och 1548 var det Fangs tur. Under dessa kampanjer skall han ha tagit med sig hela 20 000 familjer tillbaka till Lan Xang, som han tvingade att bosätta sig i hans rike.


Stavningsvarianter;

Borommaracha IV; Boromaraja IV, Paramaraja IV, Phra Borommarachathirat, Phra Racha Kuman, Ratsadatiratkumar, Somdet Phra Borom Rachathirat IV, Somdet Phra Borommaracha No Putthangkun สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร.

Chairacha; Ch’airach’a, Chairacha Prajairaja, Chairachathirat, Chairajathiraj, Chairaja Thiraj, Jayaraja, Phra Chairacha พระไชยราชา, Phrajai, Phra Jai, Phrajairaja, Phra Racha Kuman?, Prajairaja, Somdet Phra Chai Rachathirat.

Ratsada Thirat; Phra Ratsada Thirat พระรัษฎาธิราช, Phra Ratsada Thiratchathirat พระรัษฎาธิราชธิราช, Phra Ratsadathiratkuman, Ratsadathirat Ratsadatiratkumar, Rattha, Ratthathirat รัฏฐาธิราช, Ratthathiratchakuman รัฏฐาธิราชกุมาร, Somdet Phra Ratsadathirat Kuman สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร, Somdet Phra Rattathi Rachakuman สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร, Woo-Rhae Rassa Thae Thieraya.

Somdet Phra Chairacha Thirat; Somdet Phra Chai Rachathirat.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-08-15, 09.26
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.