Ayutthaya - Konungariket Ayutthaya
Highslide JS
U Thong (Kung Ramathibodi)
Tiden före Ayutthayas grundande

På mitten av 1300-talet fanns det massor av taifurstendömen och småriken i de centrala och norra delarna av Sydostasiens fastland. Men det var bara några få som förtjänade att kallas konungadömen. Inget av rikena hade ännu blivit så starkt att de på något sätt kunde jämföras med de två tidigare starka rikena Angkor och Pagan. Ett nytt tairike var på väg att bildas som skulle ändra på detta och detta rike blir känt som Ayutthaya. Att de tai, som befann sig i dagens centrala Thailand, plötsligt blev så starka fanns det flera orsaker till.

  • Mongolernas Kina hade försvagats, vilket minskade hotet därifrån. 

  • Dai Viet (Vietnam), som höll på att återhämta sig från mongolernas invasioner, var upptagna med ständiga krig mot Champa. 

  • Angkorriket var inte lika starkt som tidigare. 

  • Sukhothai hade försvagats efter kung Ramkhamhaengs död. 

  • Lan Na (Chiang Mai) hade plågats och försvagats av upprepade tronstrider. 

  • I Burma hade det forna Pagan splittrats och de olika delarna av riket låg ofta i krig med varandra.

Situationen i området stabiliserades på mitten av 1300-talet och handeln längs handelsvägarna mellan Indien och Kina upplevde en uppgång vid denna tid. Utbredningen av en mer kraftfull form av theravadabuddhismen med singalesiskt ursprung, kan också ha bidragit till minskad oro i regionen.

Det som skulle bli kärnan i kungariket Ayutthaya hade på 1200-talet varit Angkorrikets västra provinser, med Lopburiregionen som centrum. På mitten av 1200-talet hade Angkorrikets makt minskat här. Kanske hade detta orsakats av problem med tronföljden i Angkor, en önskan om frigörelse hos regenterna i Lavo (Lopburi) och en påstridig ökande taibefolkningen på den lägre delen av Chaophrayaslätten. Dessa tai hade säkert inspirerats av Sukhothais tidigare framgång med att uppnå självständighet.

Så sent som på 1340-talet saknade Chaophrayaslättens taifolk fortfarande politisk kraft och ledarskap av den tidigare kung Ramkhamhaengs kaliber. Lavo och Suphanburi hade visserligen en ganska stark ställning i regionen, men det fanns fortfarande en mängd andra små självständiga städer och furstendömen i området.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-17, 07.15
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.