Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Utgrävning av den dominikanska kyrkan i Ayutthaya
Den portugisiska missionen i Ayutthaya

Jag har tidigare berättat att portugiserna i Ayutthaya hade fått lov att missionera i Ayutthaya. Men vi känner inte till några fastboende missionärer förrän 1567. De första fastboende missionärerna var två tiggarmunkar tillhörande dominikanorden คณะดอมินิกัน. De hette Jeronimo da Cruz เจอโรนิโม ดาครูซ och Sebastiao da Canto. Ibland ser Sebastiaos efternamn stavas do Couto eller da Couto.

De två tiggarmunkarna fick ett bra mottagande, behandlades väl och fick bosätta sig i en av de bästa delarna av staden. De började sedan lära sig språket, vilket de snart bemästrade. Deras missionsverksamhet fungerade också ganska bra och de döpte 1 500 personer och bildade tre församlingar.

Munkarnas framgångar skapade avund hos muslimerna i Ayutthaya, som också var rädda om sin handelsverksamhet på grund av det allt starkare portugisiska inflytandet. De bestämde sig därför för att döda missionärerna.

Efter ett gräl med en grupp muslimer försökte missionärerna dra sig tillbaka, men Jeronimo da Cruz blev dödad med en lans och tre av hans kollegor blev också dödade. Vid den här tiden var kung Mahin ute på fälttåg med sina portugisiska legosoldater och missionärerna hade därför inte haft något beskydd.

Då Mahin återvänt hem till Ayutthaya och fick höra om det inträffade lät han beordra infångandet av mördarna och att de skulle hängas offentligt. Kungen blev förvånad då Sebastiao da Canto vädjade till honom om att de skulle skonas. Sebastiao da Canto tvingades sedan lämna det politiskt oroliga Ayutthaya och bege sig till Malacka.

Här finns det emellertid källor som i stället säger att missionärerna blev dödade under det kommande kriget mot burmeserna senare under 1569. Handlade det kanske om andra missionärer?

Sebastiao da Canto återvände senare till Ayutthaya med två nya missionärer. Men den här gången drabbades även han och hans två kamrater av ödet att bli mördade av en grupp muslimer. De fick halsarna avskurna omkring 1575. Efter detta bestämde sig dominikanerna för att avsluta sin missionsverksamhet i Siam. De kristna församlingarna sköttes därefter av tre portugisiska präster som inte tillhörde dominikanorden.


Stavningsvarianter;

Jeronimo da Cruz; Jerónimo da Cruz.

Sebastiao da Canto; Sebastiâo da Canto, Sebastiao do Couto.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-04-23, 14.21
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.