Ayutthaya - Siam isolerar sig från väst
Nya krig mot Burma 1759-1760

Kung Alaungpaya i Burma hade nu erövrat Arakan, Assam och det sydliga monriket och hans rike var åter enat och starkt och som vanligt innebar detta nya anfall på Siam. De burmesiska attackerna började 1759 och Alaungpayas söner skulle fortsätta krigen då Alaungpaya dog 1760.

Varför anföll Alaungpaya Ayutthaya? En rad förklaringar har angetts. Siam hade som tidigare nämnts mottagit en mängd monflyktingar då burmeserna kuvade monfolket. Monarmén hade nämligen flytt till Siam då de besegrades av burmeserna. Kanske oroade sig Alaungpaya för att Ayutthaya skulle stödja dessa flyktingar i ett uppror mot burmeserna och ett försök att återupprätta monkungariket i Pegu.

Andra anledningar kan ha varit befolkningsbrist i Burma, beroende på de många krigen i området, och att krig mot Ayutthaya kunde vara ett sätt att skaffa nya invånare till riket. Andra menar att framgångsrika kampanjer mot de stora staterna i regionen skulle visa Avas styrka och visa Avas vasaller att det inte var lönt att utmana riket.

Till sist kan man gissa att Alaungpaya, som uppenbart var en ganska oborstad ”lantis” med begränsad kunskap om statsmannaskap, helt enkelt fortsatte med det han var bra på, nämligen att leda arméer i krig. Han kan också ha haft ambitioner om att bli en ny erövrarkung av samma kaliber som tidigare burmesiska kungar som regerat på 1500-talet och som då kuvat tairikena Ayutthaya, Lan Na och Lan Xang.

Alaungpaya beordrade 1759 sin son nummer två, Hsinbyushin, att attackera Tenasserim och Mergui. Detta för att siameserna vägrat att lämna ut en upprorisk mon-adelsman som flytt till Mergui ombord på ett franskt fartyg.

I slutet av 1759 marscherade den burmesiska armén söderut mot Tavoy i Tenasserim och i december lämnade en burmesisk armé på 40 000 man Martaban och invaderade siamesiskt territorium via Tenasserim. Både Alaungpaya och hans son Hsinbyushin deltog i invasionen.

Armén marscherade därefter rakt österut in i nuvarande Thailand till Thailandviken för att därefter marschera norrut mot Ayutthaya. På vägen dit erövrades städerna Kuiburi กุยบุรี, Pranburi ปราณบุรี, Phetchaburi och Ratchaburi. Det siamesiska motståndet hade hårdnat närmare Ayutthaya, men siameserna drevs ändå tillbaka med svåra förluster och förluster av vapen och ammunition. I april 1760 var burmeserna framme vid Ayutthaya som belägrades.

Läget för den belägrade huvudstaden var mycket allvarligt, då de siamesiska styrkorna var alltför utspridda. Byarna runt staden brändes ned och nederländska och kinesiska fartyg gick samma öde till mötes. Döda kroppar flöt i kanalerna, kanonkulor träffade det kungliga palatset och många byggnader sattes i brand, men staden höll ändå stånd.

Belägringen avbröts, enligt burmesiska källor, redan efter fem dagar då kungen blev sjuk. Siamesiska källor däremot hävdar att Alaungpaya sårats av splitter från en kanon som exploderat. Dessutom var regntiden i antågande och detta sammantaget skulle ha varit skäl nog att ge upp belägringen. Burmeserna inledde sin reträtt den 17 april 1760 och återvände hem genom passet Mae Lamao.

Söndagen den 11 maj 1760 avled kung Alaungpaya vid Tak under marschen hem, just innan han nådde fram till Salweenfloden. Andra källor säger att han dog nära Martaban. Han hade önskat att få återse sina hemtrakter i Shwebo en sista gång, vilket dock inte blev fallet. Han hade bara regerat i åtta år då han dog endast 45 år gammal.

Kung Suriyat Amarin hade bett exkung Uthumphon om hjälp under striderna mot burmeserna, vilket han hade skött med den äran. Kanske var Uthumphon också återinsatt som kung under perioden april 1760-1762. Som tack för sin brors lojala tjänster under kriget mot burmeserna mottog Suriyat Amarin Uthumphon sittande med ett svärd över sitt sköte! Denna symboliska gest gjorde att Uthumphon återvände till sitt kloster och vägrade att hjälpa till fler gånger.

Det kan ha varit nu som han blev känd som Khun Luang Ha Wat. En grov översättning från thai är "kungen som tog sin tillflykt till klostret.” Han skulle senare bli ombedd att hjälpa till åren 1765-1767, men han valde att stanna kvar i sitt kloster. Efter Ayutthayas fall blev han krigsfånge i Burma.

Tidigt 1760 ledde Alaungpaya en ny militär expedition som resulterade i erövrandet av Martaban och Tavoy och området Tenasserim. Därefter gick burmeserna in i nuvarande Thailand och Kuiburi กุยบุรี, Phetchaburi och Ratchaburi intogs och i april 1760 belägrades Ayutthaya.

Läget var mycket allvarligt, då siamesernas försvar var svagt och deras styrkor alltför utspridda. Byarna runt staden brändes och nederländska och kinesiska fartyg gick samma öde till mötes. Döda kroppar flöt i kanalerna, kanonkulor träffade det kungliga palatset och många byggnader sattes i brand, men staden höll ändå stånd.

Belägringen hade troligen lyckats om inte en av burmesernas kanoner hade exploderat och kung Alaungpaya sårats av splitter från denna. Dessutom var regntiden i antågande. Detta sammantaget var skäl nog att ge upp belägringen och burmeserna återvände hem genom passet Mae Lamao. Burmesiska källor säger att man tvingades ge upp belägringen redan efter 5 dagar då kungen blev sjuk.

Den 11 maj 1760 avled kung Alaungpaya vid Tak under marschen hem, just innan han nådde fram till Salweenfloden. Kanske berodde det på skadorna som den exploderande kanonen åsamkat honom, även om några källor indikerar att han var dödssjuk redan innan han skadades av den exploderande kanonen.

Efter Alaungpayas död blev det åter oroligt i Burma. Naungdawgyi (Nongdayi) นองดายี (r. 11 maj 1760-28 november 1763), som var Alaungpayas äldste son blev ny kung, men han blev inte formellt krönt förrän den 26 juli 1760. Naungdawgyi var född den 10 augusti 1734 och därmed 26 år gammal vid sitt trontillträde. Han är också känd som kung Maung Lauk (Manglok) มังลอก och blev nummer 2 i Konbaungdynastin.

Nästan omedelbart efter att Naungdawgyi blev kung hade en av den tidigare kungens populära generaler, Minkhaung Nawrahta (Mangkhong Noratha) มังฆ้องนรธา (cirka 1714-5 december 1760), revolterat. Han hade kallats att infinna sig hos Naungdawgyi, men han fruktade för sitt liv eftersom förhållandet till den nye tronföljaren sedan lång tid tillbaka varit dåligt.

Minkhaung Nawrahta attackerade därför Ava i juni 1760 och den 25 juni intogs staden. Det tog mer än fem månader för Naungdawgyi att återerövra Ava och Minkhaung Nawrahta blev skjuten då han försökte fly från staden den 5 december 1760. Andra källor talar om året 1761. Kung Naungdawgyi fortsatte att drabbas av ständiga uppror riktade mot honom själv och han tvingades kämpa för att behålla tronen. Källorna talar om två separata uppror i Toungoo 1761-1762.

1762 hade han återigen fått kontroll över riket, bortsett från Tavoy som ockuperats av en rebelledare vid namn Huithongcha. Här säger andra källor att han slog ner ett uppror i Chiang Mai 1761-1763.

Kung Suriyat Amarin (Ekkathat) i Ayutthaya hade nu ändrat sin utrikespolitik och försökte skapa vänliga kontakter med sina grannstater och han mottog också en en ambassad från rebelledaren Huithongcha i Tavoy. Tavoy hade tidigare tillhört Siam och uppenbart gav Siam viss hjälp till revolterna mot Naungdawgyi. 

Det finns källor som säger att burmeserna attackerade södra Siam 1764. Under ledning av general Maha Nawrahta (Mang Maha Noratha) มังมหานรธา (?-mars 1767) marscherade den burmesiska armén mot Phetchaburi. Här besegrades de av siamesiska styrkor under ledning av generalerna Phraya Kosathibodi พระยาโกษาธิบดี och Phraya Taksin พระยาตากสิน (17 april 1734-7 april 1782) och burmeserna återvände hem via passet Singkhon. Längre fram kommer du att få se att Phraya Taksin blir en mycket framträdande person i Thailands historia.


Stavningsvarianter;

Kuiburi; Coüir, Kui Buri, Kuwi, Qouy.

Pranburi; Pran Buri.

Naungdawgyi; Dabayin Min, Naungdawdyi, Naung-daw-gyi, Naungdawkyi, Naungdayi, Nongdochi นองดอจี, Phra Chao Dao Nongkayi พระเจ้าดาวนองกยี, Phra Chao Nongdayi พระเจ้านองดายี, Thiri Pawara Maha Dhammayaza, นองดอคยี.

Maung Lauk; Chao Mang Long เจ้ามังลอง.

Minkhaung Nawrahta; Mahanowratha (Maha Noratha) มหานรทา, Muang Maha Noratha.

Maha Nawrahta; Maha Nawraha, Maha Naw-ra-hta, Maha Nohratha, Mang Mahanawrahta, Mang-Maha-Noratha, Muang Maha Noratha.

Phraya Kosathibodi; Kosadhibodhi, Kosatipbordee.

Phraya Taksin; Khun Luang Tak, Phraya Tak, Phra Ya Tak Sin, Phya Tak, Phyatak, Phya Taksin, Taaksin, Tak Sin, Takhsin.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-09-09, 12.39
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.