Nutid - Militären tar över
Highslide JS
Thitiwat Tanagaroon
Två nya fall av majestätsbrottsanklagelser (december 2022)

Den 16 december blev det känt att en 25-årig man vid namn Chakorn Laion (Chakhon Laion) ชาคร ไลออน hade arresterats och anklagats för majestätsbrott och brott mot databrottslagen. Det handlade om en kommentar på Facebook angående ett foto av den video där kungssången spelades. Fotot avbildade kung Vajiralongkorn och hans son Dipangkorn (Thipangkon) ทีปังกร. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) rapporterade att Chakorn hade arresterats i sitt hem i Mukdahan den 9 december. Arresteringsordern hade utfärdats av Nonthaburis provinsdomstol.

Bakom anmälan stod ultrarojalisten Thitiwat Tanagaroon (Thitiwat Thanakarun) ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์, som hade konfronterat demokratiaktivister med ett porträtt av den tidigare kungen Bhumibol under en demonstration vid Central Pinklao den 20 oktober 2020.

Thitiwat hade senare fått beröm av kung Vajiralongkorn då han befann sig med en grupp rojalister nära Grand Palace den 23 oktober 2020. Thitiwat hade tidigare anmält två andra personer för majestätsbrott. En av dessa var Prasong Khotsongkhram ประสงค์ โคตรสงคราม som hade arresterats den 8 juli 2021 och som suttit häktad i 27 dagar innan han beviljades borgen.

Chakorn flyttades sedan från Mukdahan till ett häkte i Nonthaburi. Förhörsledaren menade att han inte skulle beviljas borgen då straffvärdet för hans brott var högt och att det var sannolikt att han skulle försöka fly. Domstolen var dock av motsatt uppfattning och beviljade honom borgen mot en säkerhet på 150 000 baht. Borgenssumman betalades av Will of the People Fund (Kong Thun Ratsadon Prasong) กองทุนราษฎรประสงค์, som skapats för att hjälpa de som åtalats i samband med att de deltagit i den prodemokratiska rörelsen.

TLHR menade att arresteringen av Chakorn bara var ett nytt exempel på hur majestätsbrottslagen användes för att trakassera individer med annorlunda politisk uppfattning. Detta då vem som helst kunde anmäla en annan individ för majestätsbrott. Det har varit fall då anmälningar gjorts, efter inlägg på Facebook, till polisstationer långt ifrån där den anklagade bodde. Detta resulterade i att de anklagade tvingades spilla tid på långa dyrbara resor till och från dessa polisstationer och domstolsförhör i andra delar av landet.

224 personer hade blivit anklagade för majestätsbrott i 242 olika fall sedan november 2020. Av dessa fall hade 111 anmälningar gjorts av privatpersoner, som högst troligt handlade om promonarkistiska aktivister enligt TLHR. 127 av de 242 fallen handlade dessutom om material som publicerats på sociala medier.

I december 2022 dömdes en 26-årig fabriksarbeterska till fängelse för majestätsbrott. Hon hade sprayat färg och ett meddelande på två ramar tillhörande kung Vajiralongkorns porträtt i Pattaya och meddelandet hade ansetts vara förolämpande mot kungen.

Panida พนิดา (pseudonym) hade arresterats den 20 oktober 2020 där hon först blev anklagad för att ha vandaliserat allmän egendom. Polisen hade också genomsökt hennes lägenhet utan att ha en arresteringsorder eller ett beslut om husrannsakan. I lägenheten konfiskerades en mobiltelefon. I november 2021 hade Panida kallats till nya förhör där hon fick veta att hon nu också anklagades för majestätsbrott.

Panida hade arresterats av omkring 20 civilklädda poliser och i en intervju med TLHR berättade hon att hon var skräckslagen och trodde att hon skulle bli bortförd för att sedan försvinna för gott. Poliserna som bara bestod av män hade heller inte identifierat sig. Hon hade blivit traumatiserad av arresteringen och husrannsakan. En knackning på hennes dörr gjorde henne därefter panikslagen och hennes familj och vänner fick i stället ringa upp henne då de kom på besök. Hon berättade också att hon trakasserats av poliser som följde efter henne och höll uppsikt över hennes arbetsplats.

Panida valde att erkänna och TLHR berättade att hon beordrats att betala 12 480 baht i skadestånd till Pattayas administration och Panidas rättegång i Pattayas provinsdomstol inleddes den 8 november 2022. Då rättegången började frågade domaren Panida vad hon kunde göra för att komma till rätta med den skada som hon åsamkat kungens ära.

Panida lovade då att genomföra en ceremoni där hon skulle be om förlåtelse framför kungens porträtt vid ett av de porträtt som hon sprayat på. Hon gick också med på att publicera bilder från ceremonin på sin Facebooksida. Detta fick domstolen att skjuta upp rättegången en tid.

Onsdagen den 14 december fann domstolen Panida skyldig till två fall av majestätsbrott och vandalisering av allmän egendom. Domen fastställdes till 3 års fängelse för vart och ett av fallen. Domstolen minskade sedan ner straffets längd till 1 ½ år för varje fall då hon valt att erkänna. Detta straff omvandlades i sin tur till en tvåårig villkorlig dom då hon inte tidigare hade varit dömd till fängelse, då hon betalt skadestånd till Pattayas administration och visat ånger och hade bett om ursäkt.

Ytterligare en anledning till den villkorliga domen var att en rapport från en övervakningsofficer i kriminalvården som indikerade att Panida felaktigt hade trott på falska mediarapporter om att kungen stödde den nuvarande regeringen, som Panida inte tyckte om. Förutom den villkorliga domen var Panida tvungen att rapportera till en övervakare fyra gånger om året och göra 12 timmars samhällstjänst.

TLHR noterade att Panida hade handbojor under rättegången. Trots att hennes advokat hade bett domstolen om att handbojorna bara skulle användas efter att domen lästs upp fick hon behålla dessa ända fram till slutet av rättegången.

Panida berättade att anklagelserna hade berövat henne ett normalt liv. Hon berättade att hon sparat upp för att köpa ett hus, men att hon var rädd för att ta ett lån då hon eventuellt kunde hamna i fängelse. Hon sade också att hon var alltför rädd att bilda familj av samma anledning. Den villkorliga domen var en lättnad för henne och hon hoppades nu på att livet återigen skulle bli normalt och att hon då kunde ta hand om sina föräldrar och sin yngre syster.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-05, 09.14
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.