Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Worasak Nopsitthiporn
Oenigheten om författningsändringarna

PAD hade redan tisdagen den 8 september 2009 förklarat att de var motståndare till föreslagna ändringar i författningen. De lovade att samla in upp emot 20 000 underskrifter för att stödja en begäran att avsätta 152 parlamentsmedlemmar. De 152 hade bifallit en motion om författningsändringar på sex punkter måndagen den 7 september.

Under en presskonferens vid Kasetsart University sade PAD-ledaren Sondhi Limthongkul att han trodde att man skulle vara klar med insamlingen av de 20 000 underskrifterna till den 7 oktober, för att markera årsdagen för tillslaget mot PAD. Det meddelades också att PAD:s parti New Politics skulle hålla ett möte den 8 oktober för att välja ett nytt verkställande utskott.

PAD-ledaren Pipob Thongchai sade att PAD var emot ändringar i författningen från 2007, som var konstruerad för att ta itu med korrupta politiker. Han krävde också att premiärminister Abhisit tog avstånd från ändringar i författningen. PAD-ledaren Somsak Kosaisuuk sade att motionen om författningsändringar kommit till i egenintresse. PAD var beredda att ta till våld mot den, tillade han.

Angående antikorruptionskommissionens (NACC) dom mot Somchai Wongsawat, Chavalit Yongchaiyudh, Patcharawat Wongsuwan och Suchart Muenkaew sade Sondhi att han hoppades att Abhisit hade modet att agera mot Patcharawat, som han menade inte längre kunde sitta kvar på sin post. Sondhi sade att PAD skulle fortsätta att försöka lagföra de personer som ännu inte hade åtalats i förbindelse med händelserna den 7 oktober 2008.

Sondhi sade också att han tvivlade på utrikesminister Kasits förklaring att Thailand och Kambodja fortfarande förhandlade om det 4.6 kvadratkilometer stora området runt templet Preah Vihear. Sondhi menade istället att området faktiskt redan var erövrat av Kambodja. PAD:s åsikt är att de kambodjanska trupperna, inklusive invånarna i det kambodjanska samhället som vuxit upp på platsen, ska drivas ut ur det omtvistade området, sade Sondhi.

På tisdagsmorgonen den 8 september sade ministern för premiärministerns kansli, Sathit Wongnongtoey att Demokratiska partiet skulle diskutera författningsändringarna samma dag. Det är på tiden att visa allmänheten var vi står i ärendet och vi politiker måste kunna förklara hur författningsändringarna gynnar folket, sade han.

Söndagen den 13 september varnade PAD:s koordinator, och generalsekreteraren för New Politics Party, Suriyasai Katasila för att Thaksin kunde tänkas hetsa sina anhängare till våldsanvändning för att störta Abhisits regering. Suriyasai menade att Thaksin kunde tänkas använda sina nätverk för att starta oroligheter utanför demonstrationsområdet, som sedan var tänkta att eskalera tills regeringen tvingas avgå. Denna varning kom inför rödskjortornas kommande demonstration lördagen den 19 september, som är årsdagen för kuppen 2006.

Rödskjortorna är numera uppdelade i två grupper: kompisgruppen med Veera Musikapong, Nattawut Saikua och Jatuporn Prompan i den ena och Jakrapob Penkair och hans allierade i den andra. Kompisgruppen vill hämnas Thaksin medan Jakrapob vill få till stånd ändringar i det nuvarande systemet, sade Suriyasai.

Måndagen den 14 september försäkrade emellertid den tillförordnade polischefen Thani Somboonsap att man hade läget under fullständig kontroll och senatorn Prasarn Marukhapithak (Prasan Maruekkhaphithak) ประสาร มฤคพิทักษ์ förklarade självsäkert att demonstrationerna på lördag inte skulle utlösa någon kupp.


(Prasarn Marukhapithak)

Thaksin kunde inte göra speciellt mycket från utlandet då hans värdländer, inklusive Förenade Arabemiraten, hade infört restriktioner angående hans politiska uttalanden. Högst 20 000 personer kommer att delta i demonstrationen framför Prems bostad och den kommer att genomföras utan våld. Demonstrationen handlar bara om att hålla liv i rödskjortornas rörelse, sade Prasarn.

Lördagen den 12 september hade Chaiyasit Shinawatra sagt att han stödde en kupp om detta ledde fram till en förbättring av situationen i landet. Om det blir en kupp skulle det tvinga fram en ny politik så att konflikterna i landet kunde avslutas, sade Chaiyasit.

Armén bad PAD om återhållsamhet när de planerade att demonstrera vid Preah Vihear lördagen den 19 september. Syftet var att få bort kambodjanska trupper och bybor från det omdiskuterade området. Demonstrationen skulle ledas av Veera Somkwamkid (Wira Somkhwamkhit) วีระ สมความคิด (28 november 1957-).


(Veera Somkwamkid)

Även om intentionerna är goda kan demonstrationen få strategiska konsekvenser, enligt arméns talesman överste Sansern Kaewkamnerd. Folket kan vara övertygat om att armén är fullt kapabel att säkra överhögheten över sitt eget lands territorium. Konflikten ska lösas genom förhandlingar och inte med våld tillade Sansern.

Utrikesminister Kasit Piromya, som tidigare var medlem i PAD, uttalade sig också i ärendet; "Jag har vid flera tillfällen förklarat i PAD:s TV-station ASTV och i den nationella kanal 11 (Chong 11) ช่อง 11 att det bästa sättet att lösa konflikten är genom förhandlingar. Vi kan inte använda militär för att ta över det omtvistade området.” Detta uttalande gjorde han i samband med en inspektionsresa i det omtvistade området.

Där hade han träffat den kambodjanske kommendanten Chea Dara เจีย ดารา och några av hans thailändska kollegor. Kasit förklarade för kommendanterna att den thailändska regeringen fortsatt ville ha goda förbindelser med Kambodja och att man ville använda sig av fredliga medel för att lösa båda sidors krav på området. Kasit besökte också enheter från militären och gränspolisen i andra områden, inklusive det område där militära skärmytslingar i oktober 2008 och april 2009 krävde dödsoffer på bägge sidor.

Premiärminister Abhisit sade att hans regering inte tänkte göra några eftergifter vad det gäller Thailands territorium. "Vi kommer att göra vårt bästa för landets intressen, men vi kommer också att förhindra missförstånd som kan leda till sammandrabbningar och förluster av människoliv."

Lördagen den 19 september drabbade PAD-demonstranter samman med bybor i provinsen Sisaket då de försökte ta sig fram till det omtvistade området. Det rapporterades om många skadade på bägge sidor.


(Preah Vihear den 19 september 2009)

Regionskommendanten för andra armén (Kong Thap Thi 2) กองทัพที่ 2 (ทภ.2), generallöjtnant Wiboonsak Neephan (Wibunsak Niphan) วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล, kommer att koordinera insatserna med polisen, provinsguvernörerna och andra myndigheter för att förhindra liknande händelser i framtiden, berättade försvarsminister Prawit. För närvarande var det inte nödvändigt att stationera fler soldater vid gränsen. "Kambodja förstår den nuvarande situationen i Thailand och de båda ländernas regeringar har haft ett nära samarbete,” tillade han.


(Wiboonsak Neephan)

Supportrar till UDD hade på söndagseftermiddagen den 11 oktober börjat samlas vid Demokratimonumentet för att kräva ett återinförande av författningen från 1997. UDD-ledaren Jatuporn Prompan sade att protesterna skulle pågå till midnatt. Thaksin skulle ringa in vid 20.30-tiden och hålla tal till sina anhängare. Man skulle också börja samla in namnunderskrifter för att visa sitt missnöje mot premiärminister Abhisit och hans regering som ville göra ändringar i författningen från 2007. Det handlade om att skicka en signal till Abhisit om att en stor del av befolkningen vill få honom avsatt, sade Jatuporn.


(Jatuporn Prompan)

Nio poliskompanier hade utkommenderats till Demokratimonumentet och Government House för att garantera ordningen. Den vice polischefen för huvudstadspolisen, generalmajor Worasak Nopsitthiporn (Worasak Nopsitthiphon) วรศักดิ์ นพสิทธิพร, sade att polisen inte räknade med några våldsamheter. Fem poliskompanier skulle övervaka området runt Demokratimonumentet medan fyra kompanier skulle övervaka Government House och närliggande statliga kontor, tillade Worasak.

Polisen trodde inte att antalet demonstranter skulle bli så stort då rödskjortorna inte hade lyckats samla så mycket folk från provinserna och att det dessutom var risk för regn på kvällen. Generalmajor Worasak sade också att vägarna runt demonstrationsområdet tillfälligt kunde vara stängda för trafik.

Tisdagen den 13 oktober röstade Pheu Thai för att bojkotta de föreslagna författningsändringarna och att propagera för att återinföra författningen från 1997. Onsdagen den 14 oktober sade premiärminister Abhisit att regeringen tänkte gå vidare med sina förslag om ändringar i författningen trots Pheu Thais ändrade hållning. Abhisit sade också att han hoppades att Pheu Thai senare skulle ändra sig och återvända till arbetet med författningsändringarna.

Biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban sade dock att regeringen inte kunde gå vidare med de föreslagna författningsändringarna utan Pheu Thais medverkan. “Om något parti drar sig ur processen med ändringar i författningen kommer det inte att bli någon nationell försoning," sade han. Han vägrade att kommentera om det största oppositionspartiet hade ändrat uppfattning efter order från Thaksin.

Då kommittén som utsetts för att arbeta med författningsändringarna blir färdig med sitt arbete ville premiärminister Abhisit helst att det skulle hållas en folkomröstning om förslaget. Abhisit medgav att utan majoritetsstöd i parlamentet skulle försöken att göra ändringar i författningen misslyckas. Hans kommentar ska ses i ljuset av en rapport som påstod att även ett stort antal parlamentsmedlemmar från Demokratiska partiet tänkte sätta sig emot de föreslagna författningsändringar.

Onsdagen den 14 oktober lämnade en delegation från Thailands nationella folkförsamling (NPA) (Samatcha Haeng Chat) สมัชชาแห่งชาติ, ledd av amiral Bannawit Kengrian บรรณวิทย์ เก่งเรียน (1948-), över en begäran till valkommissionen. NPA är ett organ som består av en samling människor från olika yrken som bland sig själva väljer något som kallas Constitution Drafting Assembly of Thailand (CDA) (Sapha Rang Ratthathammanun Haeng Ratcha Anachak Thai) สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. Normalt upphör NPA att verka då medlemmarna i CDA har valts.


(Bannawit Kengrian)

I sin begäran till valkommissionen bad man den att undersöka om premiärminister Abhisit och koalitionspartierna hade brutit mot författningen genom att låta bannlysta politiker delta i diskussionerna om författningsändringar. Bland de bannlysta deltagarna fanns Suwat Liptapanlop från partiet Ruam Chart Pattana, Newin Chidchob, Anutin Charnvirakul och Somsak Thepsuthin från Bhumjaithai, Banharn Silpa-archa och Somsak Prissanananthakul från Chart Thai Pattana och Pinij Charusombat och Pairoj Suwanchawee från Puea Pandin.

Vid en fällande dom skulle koalitionspartierna riskera att bli upplösta, sade Bannawit. Han sade också att han tänkte anmäla valkommissionen till polisen för brott mot artikel 57 i strafflagen (pramuan kotmai aya) ประมวลกฎหมายอาญา om valkommissionen inte agerade i ärendet.

Den nio medlemmar starka kommittén som skulle arbeta med författningsändringarna höll sitt första möte fredagen den 16 oktober. Kommittén leddes av den vice generalsekreteraren i representanthuset Jareh Panprueng (Chare Phanprueang) จเร พันธุ์เปรื่อง och bestod av medlemmar utsedda från under- och överhusets advokatkontor. Alla medlemmar i kommittén var politiskt neutrala, sade Jareh.


(Jareh Panprueng)

Fredagen den 16 oktober sade Demokraternas parlamentsmedlem från Nakhon Nayok, Chanchai Issarasenarak (Chanchai Itsarasenarak) ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (10 augusti 1953- ), att om premiärminister Abhisit fortsatte att verka för författningsändringar, för att tillfredsställa koalitionspartierna, skulle han och 30 andra parlamentsmedlemmar motsätta sig detta och försöka avsätta regeringen.


(Chanchai Issarasenarak)

"Vi kommer också att försöka få generalsekreteraren Suthep Thaugsuban åtalad. Regeringen har ingen förpliktelse att göra sina koalitionspartners nöjda," sade Chanchai och tillade att han inte var oroad över att hans utspel skulle få några negativa konsekvenser.

”Om författningen ska skrivas om ska detta beslutas av folket och inte av politiker. Jag kan inte se vilken nytta folket skulle ha av ändringar. Det är bara politiker som tjänar på det,” sade Chanchai. Han påpekade att det var hans konstitutionella rätt att agera mot partiets resolution och att hans uttalande inte skulle tolkas som en spricka inom Demokratiska partiet.

Om koalitionspartierna planerar att ändra författningen från 2007 kommer PAD också att motsätta sig detta. Detta sade Samran Rodpetch under fredagen, som nytillkommen ledare och talesman för New Politics Party. Han tillade också att PAD-ledarna ännu inte hade diskuterat frågan och ville avvakta och se hur den demokratiskt ledda koalitionsregeringen tänkte agera.

Tillfrågad om hur han såg på att Pheu Thai dragit sig ur arbetet med författningsändringarna och att de ville återinföra författningen från 1997, sade Samran att oppositionen handlade enligt Thaksins egenintressen. Samran menade att författningen från 2007 var tillräckligt bra och att om den skrevs om skulle PAD:s kamp den 7 oktober 2008 vara meningslös.

På fredagen sade valkommissionären Sodsri Sattayatham (Sotsi Sattayatham) สดศรี สัตยธรรม (20 juli 1946-) att en folkomröstning om författningsändringarna bara skulle hållas om ändringarna godkändes av parlamentet. En folkomröstning utan att parlamentet godkänt ändringarna skulle bara skapa problem, sade hon.


(Sodsri Sattayatham)

På fredagsmorgonen hade Sodsri inför ett forum vid namn Women’s Role and Thai Politics föreslagit att bortsett från föreslagna ändringar på sex punkter, borde också artikel 87 i författningen från 2007, som handlade om kvinnors rättigheter, också ändras. Artikelns femte paragraf stipulerar att kvinnor måste ha samma möjligheter som männen att delta i politiskt arbete. ''Men faktum är att det endast finns 81 kvinnor i representanthuset och senaten i det 630 man stora parlamentet,” sade Sodsri.

“Regeringen skall hjälpa till att stärka kvinnors deltagande i politiken. Artikeln borde skrivas om så att kvinnor ges möjlighet att bli partiledare och till och med premiärministrar,” föreslog hon. “Om vi hade haft en kvinnlig premiärminister hade hon kanske kunnat lösa den pågående politiska konflikten,” sade Sodsri.

Oppositionspartiet Pheu Thai kommer att fortsätta sin bojkott av arbetet med att ändra i författningen från 2007. Partiet står fast vid sitt krav att återinföra författningen från 1997, sade Chalerm Yubamrung onsdagen den 20 januari 2010. “Pheu Thai kommer aldrig att delta i arbetet. Att göra detta skulle vara självdestruktivt eftersom alla partimedlemmar motsatte sig 2007 års författning då de var medlemmar i det upplösta partiet Thai Rak Thai party,” sade Chalerm.

Tillfrågad om Banharn Silpa-archas försök att få stöd för författningsändringarna hos nyckelpersoner inom koalitionen sade Chalerm att detta var Banharns eget beslut. Det hade inget med Pheu Thai att göra.

Chalerm sade också att några smärre ändringar i författningen inte skulle leda till nationell försoning, vilket en del hade påstått. Han uppmanade tidigare politiska allierade att ännu en gång bilda en gemensam front med Pheu Thai om de misslyckades med att förmå Demokratiska partiet att upphöra med sina krav på författningsändringar. Allmänna val skulle vara den bästa lösningen.

Suthep Thaugsuban berättade att Demokratiska partiet skulle informera sina koalitionspartners om hur de såg på författningsändringarna och under måndagen träffades de viktigaste ledarna för partierna Bhumjaithai och Chart Thai Pattana på Siam City Hotel โรงแรมสยามซิตี้ där de kom överens om att samarbeta angående författningsändringarna. Detta berättade Chart Thai Pattanas ledare Chumpol Silpa-archa efter mötet.

Bland de viktiga medlemmarna från de båda partierna fanns Bhumjaithais partiledare Chavarat Charnvirakul, Newin Chidchob, Somsak Thepsuthin, Banharn Silpa-archa, Sanan Kachornprasart och Somsak Prissanananthakul. Chart Thai Pattana skulle sedan förhandla vidare med Puea Pandin torsdagen den 21 januari och med Ruam Chart Pattana den 25 januari, sade Chumpol. Demokratiska partiets generalsekreterare Suthep Thaugsuban observerades också vid hotellet. Han förnekade att han var där för att delta i mötet utan för att äta lunch med sin dotter.

Biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban menade onsdagen den 27 januari 2010 att Demokratiska partiets motstånd mot att delta i arbetet med författningsändringarna inte skulle leda till ett upplösande av representanthuset. Han medgav dock att det skulle det bli svårt för de mindre koalitionspartierna att få igenom några författningsändringar utan stöd från Demokratiska partiet. Så nu fanns det inte längre någon anledning för PAD att ge sig ut på gatorna för att visa sitt motstånd mot författningsändringarna, sade Suthep.

Suthep förklarade att han inte var orolig över Bhumjaithais ledare Chavarat Charnvirakuls kommentar om att parlamentsmedlemmarna i hans parti skulle få rösta fritt i en misstroendedebatt mot regeringen eller när det handlade om viktig lagstiftning. Han sade också att han var övertygad om att de militära ledarna inte tänkte genomföra någon kupp och att han inte trodde på ryktet om att vice arméchefen general Prayut Chan-o-cha hade kallat samman ett möte där högt rankade officerare skulle ha förberett en kupp.

Angående kabinettets resolution som tillät militären att hjälpa polisen i övervakningen av UDD:s demonstrationer sade Suthep att det var en förebyggande åtgärd som var fullt i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Samma dag varnade partiet Chart Thai Pattana Demokratiska partiet att regeringens dagar kunde vara räknade om de höll fast vid beslutet om att inte delta i de andra koalitionspartiernas arbete med författningsändringarna.

Samtidigt sade Chart Thai Pattanas Somsak Prissanananthakul att Demokratiska partiets beslut inte var helt oväntat. Chart Thai Pattana skulle nu föreslå ändringar i författningen utan att ännu en gång be Demokratiska partiet om stöd. Somsak menade att Chart Thai Pattana och andra partier var beredda på allmänna val om författningsändringarna inte blev av.

Bhumjaithais ledare Boonjong Wongtrairat sade att Demokratiska partiets beslut kunde skapa nya problem i koalitionen. Han uppmanade Demokratiska partiet att komma ihåg vilka avtal man slutit då regeringen bildades och att ett av avtalen hade varit ändringar i författningen.

Regeringen är fortfarande stabil även om Demokratiska partiet valt att inte följa sina koalitionspartners i arbetet gällande ändringar i författningen. Detta sade finansminister Korn Chatikavanij torsdagen den 28 januari. Korn tillade att regeringen inte tänkte genomföra några förhastade allmänna val, vilket en del hade spekulerat i. Regeringen hade nämligen flera viktiga saker att ta itu med och då speciellt med att stimulera landets ekonomi. Korn var också övertygad om att det inte skulle bli fler kupper, vilket skulle vara oacceptabelt för det internationella samfundet.

Onsdagen den 3 februari sade den biträdande premiärministern och Chart Thai Pattanas chefsrådgivare Sanan Kachornprasart att han fortfarande hoppades att fler parlamentsmedlemmar från oppositionspartiet Pheu Thai och regeringspartiet Demokratiska partiet skulle ändra sig och delta i arbetet med författningsändringarna. Detta sade han efter att hans parti och fyra andra mindre koalitionspartier lämnat över en motion till parlamentets talman Chai Chidchob där de ville se ändringar i sektionerna 94 och 190 i författningen. Motionen hade skrivits under av 102 parlamentsmedlemmar.

De flesta parlamentsledamöterna kom från de fem mindre koalitionspartierna Bhumjaithai, Chart Thai Pattana, Ruam Chart Pattana, Puea Pandin och Social Action, men det fanns även några få parlamentsledamöter från oppositionen. Parlamentsledamöterna från Pheu Thai och Demokratiska partiet hade bestämt sig för att inte skriva under.

Sanan sade att många parlamentsledamöter från Pheu Thai föredrog valkretsar med endast en parlamentskandidat framför valkretsar med flera kandidater. "Många av Demokratiska partiets parlamentsledamöter tyckte detsamma, men de var tvungna att följa sitt partis resolution (mot valkretsar med endast en parlamentskandidat). Det fanns fortfarande tid att tänka om och Demokratiska partiet kanske ändrar inställning. Då det är tid att rösta kommer de kanske att rösta för lagändringen,” sade han.

Sanan sade att han ännu inte samordnat sina aktiviteter med senatorerna, men han trodde att många av dem också stödde koalitionspartiernas motion om författningsändringar.

Fredagen den 5 februari lämnade PAD över en begäran till senatens talesman Prasopsuk Boondej där man krävde att de 102 parlamentsmedlemmar som skrivit under motionen om författningsändringar skulle ställas inför rätta. I sin begäran menade man att parlamentsmedlemmarna brutit mot sektionerna 122 och 270 i författningen genom att skriva under motionen. Detta då de föreslagna författningsändringarna bara kommit till på grund av politikernas egenintresse.

PAD-medlemmar under ledning av Pipob Thongchai sade att de skulle börja samla 20 000 underskrifter från röstberättigade personer för att stödja deras begäran, vilket var ett krav enligt sektion 164 i författningen.


Stavningsvarianter;

Prasarn Marukhapithak; Prasarn Maruekapithak, Prasarn Marukpitak.

Kanal 11: Channel 11.

Chea Dara; Jai Dara.

Worasak Nopsitthiporn; Vorasak Nopsitthiporn.

Thailands nationella folkförsamling; National People's Assembly of Thailand (NPA).

Bannawit Kengrian; Banawit Kengrian.

Strafflagen; Criminal Code of Thailand, Penal Code.

Jareh Panprueng; Jareh Panpruang, Charae Panpruang.

Sodsri Sattayatham; Sodsri Satthayatham, Sodsri Sadtayathum.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-07-11, 13.06
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.