Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
Det förhistoriska och forntida Sydostasien

Förmodligen anlände taifolk i mer betydande omfattning, till nuvarande Thailand för omkring 1 000 år sedan. Flera källor menar dock att taifolken börjat röra sig söderut från Guangxi någon gång på 700-900-talet, men det är troligt att mindre grupper anlänt ännu tidigare. Sydostasien var inte folktomt då taifolken började sin invandring och innan taifolkens närvaro i området blev påtaglig skall jag berätta litet om de folk som redan fanns på plats.

Det finns spår efter jägare och samlare i grottor bland bergen, så långt tillbaka som för 180 000 år sedan. Spåren är emellertid få och svaga. Längre fram i tiden vet vi mer och att det för 40 000 år sedan fanns förfäder till Sydostasiens folk i regionen.

De levde förmodligen på ungefär samma sätt som de europeiska grottfolken och vandrade runt i områdets djungler, vid floderna och kusterna och livnärde sig av jakt, fiske och skogsprodukter. De använde många av de redskap av trä och bambu som ännu i dag används i området. Med hjälp av stenyxor och knivar tillverkade de blåsrör, pilbågar, fällor, fiskeredskap och korgar.

Med tiden tillverkades mera avancerade redskap av trä och ben, den urholkade kanoten och senare även den utriggade kanoten. Detta möjliggjorde resor österut ända till Japan (Prathet Yipun) ประเทศญี่ปุ่น, Nya Zeeland (Prathet Nio Silaen) ประเทศนิวซีแลนด์ och Hawaii (Ko Hawai) เกาะฮาวาย och västerut ända till Indien och Madagaskar (Prathet Madakaska) ประเทศมาดากัสการ์. Det finns källor som menar att Madagaskar förmodligen befolkades från nuvarande Sydostasien. Kanske från Borneo (Ko Boniao) เกาะบอร์เนียว eller södra Sulawesi (Ko Sulawesi) เกาะซูลาเวซี. Sulawesi hette tidigare Celebes (Selebis) เซเลบีส. 


(Utriggad kanot)

För omkring 10 000 år sedan, eller kanske ännu tidigare, började områdets invånare med jordbruk. Detta innebar att befolkningen gradvis lämnade sin tillvaro som nomader och blev bofasta och detta ledde med tiden till en kulturutveckling.

För omkring 5 000 år sedan började befolkningen hålla sig med husdjur såsom vattenbufflar, svin höns och hundar och jordbrukssamhället möjliggjorde en ökande befolkning. Många forskare menar numera att de första risodlingarna kan ha haft sitt ursprung i den här delen av världen. Ungefär samtidigt som människorna i Sydostasien började med jordbruk började de utvecklas olika språkligt och kulturellt. 


Stavningsvarianter;

Bambu: Mai phai, mai-pai, phai ไผ่.

Japan; Nihon, Nihon-koku, Nippon, Nippon-kuku.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-02-10, 16.02
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.