Forntid - Taifolkens ursprung
Highslide JS
Byn Manpo i Xishuangbanna (Sipsong Phan Na)
Taistater i norr i slutet på 1100-talet

Det finns källor som indikerar att kungariket Dali accepterade att det uppstod oberoende taistater i södra Yunnan i slutet på 1100-talet. Källorna beskriver i detalj hur en dynasti, som regerade ett furstendöme, blev installerad 1180 av Dalis regent.

Det handlade om en härskare av Chiang Hung เจียงฮุง, alternativt Chiang Rung เชียงรุ่ง, från området Xishuangbanna (Sipsong Phan Na). Denne härskare, Phaya Chueang พญาเจือง (r. 1180-1192) som var född 1125, hade fört krig mot akhafolket och andra taifolk i området innan han grundade sitt kungarike Ho Kham Chiang Rung (Anachak Ho Kham Chiang Rung) อาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง 1180. Det kinesiska namnet på riket var Jinghong (Chinghong) จิ่งหง. Någon källa kallar Chiang Hung för huvudstaden i Xishuangbanna.


(Natursceneri från Jinghong)

Det nya kungariket skapade en buffertzon av taifolk mellan Dali och burmanernas nya rike Pagan (Anachak Phukam) อาณาจักรพุกาม. Lägg märke till att Pagan numera stavas Bagan. Du kan läsa mera om Pagan litet längre fram i avsnittet ”Sydostasien före och under taifolkens ankomst” och artikeln ”Pagan.”


(Ruinstaden Pagan)

Den thailändska stavningen Sipsong Phan Na som används för Xishuangbanna översätts ofta till tolv tusen risfält, medan det kinesiska Xishuangbanna översätts till tolv landsdelar. Namnet lär ha kommit till någon gång runt 1570 under Mingdynastin som existerade 1368-1644. För att underlätta administrationen hade kineserna delat upp området i tolv olika jordbruksområden, som beskattades var för sig. Därav namnet Sipsong Phan Na eller Sipsong Pan Na.

Xishuangbanna låg norr om ett område kallat Yonok โยนก, som i sin tur låg söder om det gamla riket Nanzhao. Yonok kallades det område som låg på båda sidorna av Mekongfloden vid den nuvarande staden Chiang Saen เชียงแสน, i distriktet med samma namn. Om det blivande riket Chiang Saen kan du läsa mera om längre fram i avsnittet ”Sydostasien före och under taifolkens ankomst,” artikeln ”Chiang Saen,” och i avsnittet ”Taifolkens tidiga invandring i Thailand,” artikeln ”Taifolken i Yonok.”


(Distriktet Chiang Saen i provinsen Chiang Rai )

Taifolken hade nu börjat bli en del av Sydostasiens historia, men de skulle snart få en betydligt mera framträdande roll i regionen.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Chiang Hung; Cheli, Cheng Hung, Chiang Hung เจียงฮุ่ง, Chiang Hung เจียงฮุ้ง, Chieng Hung, Heokam, Keng Hung, Kiang Hung, Meung Lu, Mueang Lue เมืองลื้อ, Xiang Hung.

Chiang Rung; Anachak Chiang Rung อาณาจักรเชียงรุ้ง, Chengrung, Chiangroong, Chieng Rung, Kengrung, Moeng Chiang Rung.

Phaya Chueang; Bya Cuengh (zhuang), Cao Phaya Coeng, Chao Jueang Han (Chao Chueang Han) เจ้าเจื่องหาญ, Chao Phya Chueang, Paya Jueang, Phanya Coeng, Pa Zhen (kinesiska), Phaya Chueang พญาเจื่อง.
Alternativ regeringstid för Phaya Chueang; 1148-1192, 1160-1180.

Ho Kham Chiang Rung; Kungariket Chiang Hung, Mueang Ho Kham Chiang Rung เมืองหอคำเชียงรุ่ง.

Jinghong; Jing Hong, Jinghung, Jing Hung, Jinglong, Jinhong จิ่นหง, Muangjinghung, Mueang Chinghong เมืองจิ่งหง.

Pagan; Arimardanna Pura, Mien, Mueang Phukam เมืองพุกาม, Pugân, Pugan, Pukam, Siripaccaya, Tampadīpa, Tampavatī, Tampawaddy, Tamrawati, Tattadesa, Thiri Pyissaya.

Chiang Saen; Anachak Yonok Chaiburi Si Chang Saen อาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน, Changsan, Chiangsaen, Chiang Senn, Chiengsaen, Chiengsen, Chieng Sen, Chieng Senn, Kiang Tsen, Mueang Jeyyasena Rakkhapuri Chiang Saen, Mueang Roi, Nakhon Chaiburi Si Chiang Saen นครชัยบุรีศรีเชียงแสน, Nakorn Chaiburi Sri Chiang Saen, Nakhapun Singhanuwat Nakorn, Singhanavati, Yonok Nakorn Chaiburi Sri Chiang Saen, Xieng Sen.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-02-10, 12.24
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.