Forntid - Taifolkens ursprung
Taifolken på 800-900-talet

Under 800- och 900-talet fanns det taifolk i de stora och lugna områdena i övre Sydostasien, omringade av stora riken på alla sidor. Vi vet att soldater från Nanzhao passerat genom dessa områden under sina militära expeditioner mot de olika staterna i Burma, mot Chenla เจนละ, som under 800-talet blev till khmerernas Angkorrike och ett vietnamesiskt rike. Du kan läsa mera om Chenla, Angkorriket och det blivande Vietnam litet längre fram i avsnittet ”Sydostasien före och under taifolkens ankomst” och artiklarna ”Chenla,” ”Angkorrikets början” och ”Vietnam.”

Vi får också anta att även khmererna hade en del intressen i området och att taifolken därför inte var isolerade varken politiskt eller kulturellt. Kanske hade också taifolk, från olika grupper, tvångsvärvats till Nanzhaos arméer och därmed fått se områden långt hemifrån. Detta råkade nämligen andra folkslag i regionen ut för. Taifolk har sannolikt också blivit tagna som fångar av olika stridande parter i området och andra reste kanske som handelsmän, eller i religiösa ärenden, till avlägsna platser och huvudstäder.

Liksom sina grannar odlade taifolken ris, jagade, fiskade och samlade skogsprodukter. De bodde i kärnfamiljer i små byar som hade kontakt med varandra. Det förekom handel med metallverktyg, lergods och salt mellan byarna. Eftersom regionen var underbefolkad var arbetskraft högt värderad och kvinnans sociala status därför ganska hög. Speciellt om man jämför med den låga sociala och ekonomiska status som kinesiska och indiska kvinnor hade. Arvsrätten var vanligtvis lika för män och kvinnor och den kvinnliga sidan av släkten var lika viktig som den manliga.

Taifolken föreställde sig en värld befolkad av goda och onda andar. De onda andarna kunde skada människorna och måste blidkas genom olika riter och offer. Kvinnorna menades ofta ha speciellt goda egenskaper att förmedla kontakterna mellan människorna och andevärlden och anlitades för att bota sjuka eller för att ändra på ofördelaktigt väder. Naturen och världen betraktades som oförutsägbar och fientlig och man fick handskas med de fientliga krafterna efter bästa förmåga.


Stavningsvarianter;

Chenla; Anachak Isanapura อาณาจักรอิศานปุระ, Chendla, Chen-la, Chen La, Jenla, Tchenla, Tchen-la, เจินล่า, Tschinla, Wenton (Wentan) เวนตัน, Zhenla.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-02-10, 12.23
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.