Modern tid - Andra världskriget och efterkrigstidens Thailand
Highslide JS
Khuang Abhaiwongse
Khuang Aphaiwongs återkomst som premiärminister

Phibun bad sin tidigare minister från krigstiden, Khuang Aphaiwong, att bli premiärminister ännu en gång. Khuang och Demokratiska partiet var liksom kuppmakarna angelägna om att bli av med Thamrongs korrupta regering och de hade heller ingen respekt för Pridi efter kung Anandas död.

Men Khuang sympatiserade inte med kuppmakarnas metoder och var först ovillig att ställa upp för dem. Men då Phibun lovade att inte blanda sig i Khuangs administration accepterade han posten som premiärminister den 10 november 1947. Därmed blev han premiärminister för tredje gången.

National Soldier’s Committee hade bildat en egen lagstiftande församling, som kallades Council of Ministers of the Assembly (Khana Ratthamontri Sapha) คณะรัฐมนตรีสภา. De hade avtalat med Khuang att så länge han inte blandade sig i deras verksamhet skulle de hålla sig borta från hans.

Den 25 november 1947 skrev prins Rangsit i egenskap av regent under en provisorisk författning som också kallas för 1947 års författning. Kung Bhumibol, som befann sig i Schweiz, hade givit sitt samtycke till detta.

Kuppen i november 1947 hälsades faktiskt med glädje bland stora delar av befolkningen. Armén var naturligtvis lycklig efter en nästan fyra år tillbakadragen roll. Men också de lägre klasserna och rojalisterna var glada.

De lägre klasserna hoppades på ett bättre styre, då de menade att Thamrongregimen inte hade uträttat något som gynnade dem. Rojalisterna, som såg Pridi som en ärkefiende till monarkin, hälsade med glädje de nya tongångarna från den man som faktiskt varit med om kuppen 1932.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-03, 20.03
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.