Ayutthaya - Ayutthayas fall
Kung Taksin (1767-1782)

Vi har redan berättat att Taksin befann sig i Chanthaburi en tid efter Ayutthayas fall. Patriotiska siameser sökte sig till honom och på ett halvt års tid byggde han upp en vältränad armé på omkring 5 000 man. Taksin inledde nu ett gerillakrig mot burmeserna där han systematiskt angrep deras garnisoner i landet. I Chonburi samlade Taksin ihop en flotta på 100 båtar som seglade till Chaophrayaflodens mynning och vidare upp till Thonburi som erövrades i oktober 1767. Det finns dock andra källor som säger att Taksin intog Thonburi först den 6 november 1767.

Enligt legenden kom Taksin till Thonburi i gryningen en oktoberdag och döpte om ett tidigare tempel, vid namn Wat Makok วัดมะกอก till Wat Chaeng วัดแจ้ง. Wat Chaeng blir senare känt som Wat Arun. Samtidigt skall Taksin ha bestämt att Thonburi skulle bli rikets nya huvudstad. Se även den kommande artikeln "Thonburi blir Siams nya huvudstad.”

Burmeserna hade utnämnt en peguan och general vid namn Suki สุกี้, alternativt Nai Thong Suk นายทองสุก, för att försvara det erövrade Siam och han hade stationerat sig vid Pho Sam Ton โพธิ์สามต้น, i nuvarande distriktet Bang Pahan บางปะหัน i den nuvarande provinsen Ayutthaya. Bang Pahan ligger norr om staden Ayutthaya. Suki var också ansvarig för att skaffa arbetskraft och skatter till Burma. Den siamesiska befolkningen betraktades som krigsfångar och Suki våldförde sig på områdets kvinnor.


(Distriktet Bang Pahan i provinsen Ayutthaya)

Med tanke på den blygsamma styrka som lämnats kvar under general Suki verkar burmeserna inte ha haft några allvarligare ambitioner om att behålla kontrollen över Ayutthaya. Burmeserna verkade i stället ha vänt sin uppmärksamhet mot den norra delen av sitt rike där man varit i krig mot Kina sedan 1765.

En siamesisk överlöpare vid namn Nai Thong In นายทองอินทร์, som burmeserna installerat som guvernör, gjordes ansvarig för krigsfångarna och han tvingade många av dessa att assistera de burmesiska styrkorna. Burmeserna hade också beordrat honom att motstå eventuella siamesiska motattacker.

Taksin drog nu vidare mot Ayutthaya och i november 1767 besegrade han general Suki och den burmesiska garnisonen vid Pho Sam Ton. Suki själv lär ha blivit dödad under striderna. Nai Thong In övergav sig till Taksin men blev trots detta avrättad. Denna seger skulle bli början på slutet av burmesernas ockupation av Siam och allt fler siameser vågade sig nu fram från sina gömställen för att slå sig samman med Taksin.

Under tiden återtog burmeserna sina tidigare förlorade landområden i södra Burma, inklusive Mergui, som förlorat sin betydelse som handelscentrum då siameserna miste staden. I dag är Mergui bara en liten sömnig kuststad. Omedelbart efter Ayutthayas fall 1767 hade burmeserna faktiskt bara makt och inflytande i Ayutthaya och de omgivande provinserna. Provinserna utanför burmesernas räckvidd hade därför förklarat sig självständiga.

Taksins lojala anhängare bad nu sin ledare om att bli deras kung. Taksin lät därför utropa sig själv till kung Somdet Phra Chao Krung Thonburi สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (r. 28 december 1767-6 april 1782). Han kröntes också den 28 december 1767. För enkelhetens skull fortsätter vi att kalla honom kung Taksin. Taksins officiella titel blev Somdet Phra Borommaracha IV สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 och även Phra Sri Sanphet (Somdet Phra Si Sanphet) สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์. Han blev den fjärde kungen i Thailands historia som fick tillnamnet Maharat (den Store).

Efter att Thonburi blivit ny huvudstad och Taksin hade blivit krönt utnämndes Bunma (Luang Ratchasaneha) till Phra Maha Montri พระมหามนตรี. Liksom sin bror Bunma skulle Thongduang gradvis få allt högre titlar såsom Chao Krom Phra Tamruat เจ้ากรมพระตำรวจ, Phraya Abhay Ronnarit (Phraya Aphai Ronnarit) พระยาอภัยรณฤทธิ์, Phraya Yommarat พระยายมราช och Phraya Chakri. Det var inte slut med avancemanget där, vilket du kan läsa mera om längre fram.

Taksin var djupt respekterad bland sina undersåtar och hans generösa penninggåvor till folket ökade på hans popularitet och rykte som hjälte. Bidragande till Taksins framgångar var också det stöd han fick från de kinesiska handelsmännen. Kineserna försåg Taksin och hans soldater med matvaror och annat nödvändigt för att kunna föra krig. Detta hade stor betydelse för Taksin i hans ambitioner om att bygga upp sin nya stat.

En samtida har skrivit om situationen under den hungersnöd som rådde i riket 1767-1768;

"Taksin visade sin godhet. De behövande var inte utblottade längre. Den kungliga skattkammaren öppnades för att minska deras nöd."

"Mot kontanter försåg utlänningar dem med de produkter som jorden inte velat ge dem. Usurpatorn [Taksin] rättfärdigade sina krav [på att bli kung] genom sin godhet."

"Missförhållanden rättades till, säkerheten för människors egendom och den personliga säkerheten återställdes, och missdådare straffades å det grövsta."

"Lagar som ingen klagade på ersatte den godtyckliga makt som förr eller senare orsakar uppror. Genom att stå som garant för den inre ordningen kunde han befästa sin ställning och ingen som tog del av det ökande välståndet kunde kräva sin rätt till tronen."


Stavningsvarianter;

Wat Chaeng; Wat Cheng, Wat Jaeng.

Suki; Panaikong, Phanaikong, Sugyi, Suki Pranai Kong.

Pho Sam Ton; Kai Boe Sarm Ton, Phosamton, Posamton, Three Bo Tree (Camp).

Bang Pahan; Amphoe Bang Pahan อำเภอบางปะหัน.

Nai Thong In; Jao Thong Inn, Thong-in, Thongin.

Borommaracha IV; Boromraja IV Mahraj, Phra Borom No Phuthangkun Chao พระบรมหน่อพุทธางกูรเจ้า, Soen Soen Sin เซิ้นเซิ้นซิน, Somdech Phraboromaracha IV, Somdej Phraboromraja IV, Somdet Phra Chao Taksin Maharat สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, Somdet Phra Sayam Yot Yokha Wachon? สมเด็จพระสยามยอดโยคาวจร, Somdet Phrachao Taksin Maharat สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, Somdet Phra Taksin Maha Raj.

Chao Krom Phra Tamruat; Phra Ratcharin Chao Krom Phra Tamruat.

Phraya Abhay Ronnarit; Phraya Aphairanarit, Phraya Aphaironnarit.

Phraya Yommarat; Yommaraj.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-02-24, 08.53
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.