Forntid - Taifolkens tidiga invandring i Thailand
Legenden om Khun Borom

En legend som handlar om en viss Khun Borom ขุนบรม är kanske ett folkminne från denna tid. Denna legend berättas av laofolket, eller laotierna (majoritetsbefolkningen i Laos), och liknande berättelser finns också hos grannfolken. Enligt legenden var människorna under jordens tidiga historia ociviliserade, primitiva och våldsamma och hade ännu inte börjat med jordbruk. Människornas otacksamhet mot den gudomlige anden gjorde denne så förargad att han lät jorden översvämmas.

Endast tre hövdingar överlevde. Dessa tre hette Khun Khan ขุนคาน, Khun Khek ขุนเค็ก och Khun Pu Lang Song (Pu Lang Choeng) ปู่ลางเชิง. De underkastade sig denne gud och fick bo hos honom i himlen, intill översvämningen så småningom upphörde.

Därefter fick de tre återvända till jorden. De fick med sig en buffel som de använde för att plöja upp risfält med på den stora slätten runt Dien Bien Phu i nuvarande norra Vietnam. När detta var klart dog buffeln. Från dess näsborrar växte det upp en enorm planta med kolossala pumpor, varifrån det snart hördes ljud. När de väldiga pumporna öppnades vällde människor ut från dem för att befolka jorden. Laotierna säger att ur de hål som gjordes med rödglödgade eldgafflar kom den mörkhyade urbefolkningen och ur de hål som gjordes med mejsel eller stämjärn kom de mera ljushyade laotierna.

Med hjälp av den högste guden lärde sig de tre hövdingarna att bygga hus och odla ris och inte minst hur man skulle uppföra sig. Befolkningen växte så snabbt att guden snart insåg vikten av att hjälpa dem med en regent. Så han skickade sin egen son, Khun Borom, som anlände till jorden med hovfolk och lärare, verktyg, hantverk och konst.

Två av Khun Boroms hustrur hade den höga titeln mahesi มเหสี. De två hette Nang Et Khaeng นางเอ็ดแคง och Nang Yomphala นางยมพาลา. De fick enligt en källa tre söner vardera medan en annan källa talar om att de tillsammans fick sju. Förutom dessa sju skall Khun Borom ha haft ytterligare två söner med andra hustrur. Efter 25 år som regent utnämnde Khun Borom sina sju viktigaste söner att härska över olika delar av taivärlden;

 1. Nang Et Khaengs äldste son, Khun Lo ขุนลอ, skickades iväg för att grunda Muang Sava (Müang Sawa) เมืองซวา. Muang Sava är också känt under namnet Sri Sattanak (Si Sattanak) ศรีสัตตนาค och blir slutligen känt som Luang Prabang.

 2. Nang Et Khaengs andre son, Thao Phalan ท้าวผาล้าน, skickades iväg till Xishuangbanna (Sipsong Phan Na). Han är även känd som Yi Phalan ยี่ผาล้าน. Thailändska Wikipedia säger att han skickades iväg för att grunda Müang Huatae เมืองหัวแต (Müang Nongsae เมืองหนองแส eller Müang Prakhüng เมืองประคึง).

 3. Nang Et Khaengs tredje son, Thao Chusong ท้าวจุสง, skickades iväg till en region som förmodligen låg i norra centrala Vietnam (provinsen Nghe An?). Thailändska Wikipedia säger att han skickades iväg för att grunda Müang Kaeo Chong Bua เมืองแกวช่องบัว eller Müang Bua Chum เมืองบัวชุม.

 4. En källa säger att Thao Chusong regerade över Tung Kea (Tang Kia) ตังเกี๋ย, som låg mellan Houaphanh (se längre fram!) och Tonkin. En annan källa talar om Müang Kotthae Phaen Pom เมืองโกดแท้แผนปม i dagens Vietnam.

 5. Nang Yomphalas förste son, Thao Khamphong ท้าวคำผง eller Kham Fong คำฟอง, utsågs till regent över det senare riket Chiang Mai. Han är även känd som Khun Saiphong ขุนไสพง. Thailändska Wikipedia säger att han skickades iväg för att grunda Müang Yuan Yonok Chiang Saen เมืองยวนโยนกเชียงแสน.

 6. En del källor menar att Thao Khamphong kan vara identisk med den tidigare nämnde taihövdingen Singhanawat. Se även artikeln ”Taifolken i Yonok - Legenden om prins Phrom.”

 7. Nang Yomphalas andre son, Thao In ท้าวอิน, utsågs till regent över Lawo (Lopburi)-Ayutthaya. Han är också känd som Khun Ngua In ขุนงั่วอิน. Han skickades iväg för att grunda Müang Ayothaya เมืองอโยธยา. Namnet stammar från staden Ayodhya i norra Indien som var hjälten Ramas stad i det hinduiska eposet Ramayana รามายณะ. 

 8. En källa säger att han skickades till området vid Nakhon Pathom och Ratchaburi ราชบุรี (ofta förkortat Ratburi) där det ännu finns rester av gamla städer.

 9. Nang Yomphalas tredje son, Thao Kom ท้าวกม eller Thao Krom ท้าวกรม, skickades iväg för att grunda Hanthawaddy (Pegu). En källa kallar området för Müang Mon เมืองมอญ eller Müang Hongsa เมืองหงสา. Han är även känd som Khun Lok Klom ขุนลกกลม. Thailändska Wikipedia säger att han skickades iväg för att grunda Müang Chiang Khom เมืองเชียงคม eller Müang Inthapat เมืองอินทปัต.

 10. En källa anger istället området till Kanchanaburi och Suphanburi och inte alls till Hanthawaddy.

 11. Thao Chuang (Thao Chüang) ท้าวเจื๋อง eller Chet Chuang (Chet Chüang) เจ็ดเจื๋อง, som var den yngste sonen, skickades iväg för att grunda Muang Phuan Xiang Khuang (Müang Phuan Chiang Khwang) เมืองพวนเชียงขวาง på Krukslätten (Thung Hai Hin) ทุ่งไหหิน.

Det finns dock källor som säger att Khun Borom skickade ut alla sina nio söner.


Stavningsvarianter;

Legenden om Khun Borom; Nithan Khun Borom.

Khun Borom; Bolom (lao), Bolum, Borum, Bulom (lao), K’un Borom, Khun Bulom ขุนบูลม, Khun Borom Ratchathirat ขุนบรมราชาธิราช, Khun Borom Ratchathirath, Khun Bulomrajathirat, Khun Burom ขุนบูรม, Kon-boo-lom, Koon Bo-rom, Koon Bo-rom Rachatirach, Thao Bulom ท้าวบูลม.

Khun Khan; Khun Kan.

Khun Khek; Khun Khet.

Khun Pu Lang Song; Khun Pu Lan Xong, Pu Langxoeng.

Nang Yomphala; Nang Pola.

Nang Et Khaeng; Nang Aek Daeng นางแอกแดง, Nang Et-kaeng.

Khun Lo; Ai Lo อ้ายลอ, Khun Sawa ขุนซวา, Koon Lo, K’un Law.

Muang Sava; Chawa, Java, Moung Sawa, Müang Chawa เมืองชวา, Müang Sao เมืองเส้า, Müang Sava, Müang Sawa, Muang Sua, Muang Swa, Muang Swua, Muang Xwa, Muong Sua.

Sri Sattanak; Sisattanak.

Thao Phalan; Khun Palanh, Khun Phalan ขุนผาล้าน, Khun Yi Phalan ขุนยี่ผาลาน, Thao Yi Pha Lan ท้าวยี่ผาล้าน, Ti-Palan, Yee-pa-lan, Yi Muang Phalan, ท้าวผาลาน, Yi Pha Lan ยี่ผาลาน.

Müang Huatae; Hua-tae, Laksa Kuha, Müang Ho-tae เมืองหอแต, Müang Nong Sae.

Thao Chusong; Chu-Song, Jungsawang, Khun Chulong ขุนจุลง, Khun Chusong ขุนจุสง, Khun Chu Song, Khun Sam Chusong ขุนสามจุสง, Sam-choo-song, Sam Chusong สามจุสง, Thao Chulong ท้าวจุลง, Thao Chu-Song, Thao Sam Chu Song ท้าวสามจูสง.

Müang Kaeo Chong Bua; Gaew-chong-bua, Müang Thaen Bua เมืองแท่นบัว.

Thao Khamphong; Khun Khamphong ขุนคำผง, Sai Khamphong ไสคำผง, Saipong, Thao Kham Phong ท้าวคำผอง,Thao Sai Phong ท้าวไสผง.

Müang Yuan Yonok Chiang Saen; Müang Yonok เมืองโยนก, Yuen-yo-nog.

Thao In; Khun In ขุนอิน, Ngou-In, Ngua-in, Thao Ngua In ท้าวงัวอิน, Wang In งัวอิน.

Ratchaburi; Rachburi, Rajburi, Rajapuri, Rat Buri, Rathburi.

Thao Kom; Khun Kom ขุนกม, Khun Lok Khom ขุนลกกม, Khun Lok Kom, Lok Kom, Lokkom ลกกม, Thao Lok Klom ท้าวลกกลม.

Hanthawaddy; Bago, Hangsavati, Hansavati, Hansavadi, Hamsawaddy, Hanthawadi, Hanthawaddy, Henzawadi, Hongsawadee, Hongthawida, Inthapattha, Moung Hongsa, Müang Chiang Khom เมืองเชียงคม, Müang Inthapat เมืองอินทปัต, Inthaputh.

Thao Chuang; Chet Chieng, Chet Choeng เจ็ดเจิง, Chet Chüang เจ็ดเจือง, Chet Chuong, Jetcheuang, Khun Chet Chaeng, Khun Chet Cheang, Khun Chet Choeng ขุนเจ็ดเจิง, Khun Chüang ขุนเจือง, Yo-sam.

Muang Phuan Xiang Khuang; Chiang Khuang เชียงขวง, Müang Chiang Khwan เมืองเชียงขวัญ, Phuan พวน.

Krukslätten; Plain of Jars.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-08-14, 07.51
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.