Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Kungarna i Lan Na
Kungarna i Lan Na (enligt Wyatt);

1 Mangrai
มังราย alternativt Mengrai เม็งราย
1259-1317
(från 1292 i Chiang Mai)
2 Cheyyasongkhram
ไชยสงคราม, Chai Songkhram ไชยสงคราม
1317-1318
3 Saen Phu
แสนภู (första regentperioden)
1318-1319
4 Khrüa
เครือ
1319-1322
5 Nam Thuam
น้ำท่วม
1322-1324
6 Saen Phu
(andra regentperioden)
1324-1328
7 Kham Fu
คำฟู
1328-1337
8 Pha Yu
ผายู
1345-1355
9 Kü Na
กือนา
1367-1385
10 Saen Müang Ma
แสนเมืองมา
1385-1401
11 Sam Fang Kaen
สามฝั่งแกน
1401-1441
12 Tilokaracha
Tilokkarat ติโลกราช
19 maj 1442-27 maj 1487
13 Yot Chiang Rai
ยอดเชียงราย
1487-18 juli 1495
14 Müang Kaeo
เมืองแก้ว
1495-7 februari 1526
15 Ket Chettharat
เกษเชษฐาราช (första regentperioden)
1526-1538
16 Chai
Sai ซาย
1538-1543
17 Ket Chettharat (andra regentperioden) 1543-1545
18 Drottning Chiraprapha
จิรประภา
25 juni 1545-1546
19 Setthathirat
เชษฐาธิราช (från Lan Xang)
17 juli 1546-20 augusti 1547
20 Phra Mekutawisutthiwong
Mae Ku แม่กุ eller Phra Mekuti พระเมกุฎิ
9 maj 1551-1564
21 Drottning Wisutthithewi
วิสุทธิเทวี (under burmesisk överhöghet)
1564-1578
22 Prins från Tharrawaddy
Tharawadi Min
1578-1607
23 Två söner till nr. 22 1607-1613
24 Thadogyaw 1613-1615
25 Si Song Müang 1615-1631
26 PhrayaThipphanet
Phaya Thipphanet พญาทิพเนตร eller Phaya Luang Thipphanet พญาหลวงทิพเนตร
1631-1659
27 Regenten av Phrae 1659-1672
28 Ingsemang
Ingsae อึ้งแซะ (burmes)
1672-1675
29 Chephutarai
เจพูตราย (burmes)
1675-1707
30 Mangraenara
มังแรนร่า (burmes)
1707-1727
31 Thep Sing
เทพสิงห์ (rebell)
1727
32 Ong Kham
องค์ดำ
1727-1759
33 Chan
จันทร์
1759-1761
34 Khi Hut
ขี้หุด
27 april 1761-1762
35 Abhayagamani
Aphaiyakhamani อภัยคามินี (burmes)
1766-1768
36 Moyagamani
Mayu-nguan มะยุง่วน (burmes)
1768-1771
Uppror i Lan Na 1771-1774


Chao av Chiang Mai (enligt Wyatt);

1 Kavila
Kawila กาวิละ
(1775-1781 i Lampang)
1781-1816
2 Thammalangka
ธรรมลังกา
1816-1821
3 Kham Fan
คำฝั้น
1822-1825
4 Phutthawong
พุทธวงศ์
1826-1846
5 Mahawong
มหาวงศ์
1846-1854
6 Kavilorot
Kawilorot กาวิโลรส
1856-1870
7 Intanon
Inthanon อินทนนท์
1871-1897
8 Suriyawong
สุริยวงษ
1901-1911
9 In Kaeo
อินแก้ว
1911-1939

Kungarna i Lan Na enligt Wikipediasidan List of Rulers of Lan Na. Denna kungalängd skiljer sig mycket från Wyatts.

1 Mangrai
มังราย. Wyatt anger regeringstiden 1259-1317 (från 1292 i Chiang Mai).
1292-1311
2 Chaiyasongkhram
ไชยสงคราม, Chai Songkhram ไชยสงคราม. Wyatt använder stavningen Cheyyasongkhram och regeringstiden 1317-1318.
1311-1325
3 Saenphu
แสนภู. Wyatt använder stavningen Saen Phu och en första regeringstid 1318-1319 och en andra 1324-1328.
1325-1334
4 Khamfu
Wyatt använder stavningen Kham Fu och regeringstiden 1328-1337.
1334-1336
5 Phayu
Wyatt använder stavningen Pha Yu och regeringstiden 1345-1355.
1336-1355
6 Kue Na
Wyatt använder stavningen Kü Na och regeringstiden 1367-1385.
1355-1385
7 Saenmueangma
แสนเมืองมา. Wyatt använder stavningen Saen Müang Ma.
1385-1401
8 Samfangkaen
สามฝั่งแกน. Wyatt använder stavningen Sam Fang Kaen och regeringstiden 1401-1441
1402-1441
9 Tilokkarat
ติโลกราช. Wyatt använder stavningen Tilokaracha ติโลกราชะ.
1441-1487
10 Yotchiangrai
ยอดเชียงราย. Wyatt använder stavningen Yot Chiang Rai med regeringstiden 1487-18 juli 1495.
1487-1495
11 Kaeo eller Mueangkaeo
เมืองแก้ว. Wyatt använder namnet Müang Kaeo med regeringstiden 1495-7 februari 1526.
1495-1525
12 Ket eller Muangketklao (första regeringsperioden)
Müangketklao (Müang Ket Klao) เมืองเกศเกล้า. Wyatt använder namnet Ket Chettharat och regeringstiden 1526-1538.
1525-1538
13 Saikham
ซายคำ eller Sai ซาย. Wyatt använder stavningen Chai.
1538-1543
14 Ket eller Muangketklao (andra regeringsperioden) 1543-1545
15 Drottning Chiraprapha
จิรประภา
1545-1546
16 Chaiyachettha (även kung i Lan Xang)
ไชยเชษฐา. Wyatt använder namnet Setthathirat och regeringstiden 17 juli 1546-20 augusti 1547.
1546-1547
17 Period utan regent 1547-1551
18 Mekuti
Wyatt använder namnen Phra Mekutawisutthiwong, Mae Ku แม่กุ eller Phra Mekuti พระเมกุฎิ och regeringstiden 9 maj 1551-1564.
1551-1558

Under burmesisk dominans;

1 Mekuti
(under burmesisk överhöghet)
1558-1564
2 Drottning Wisutthithewi
วิสุทธิเทวี (under burmesisk överhöghet)
1565-1578
3 Nawrahta Minsaw
1579-1607/1608
4 Thado Minsaw (Phra Choi) 1607/1608-1608/1609
5 Minye Deibba (Phra Chaiyathip) 1608/1609-1614
6 Thado Kyaw 1614
7 Si Songmueang
Si Song Müang ศรีสองเมือง som varit regent i Nan 1603-1615.
1615-1631
8 Thipphanet 1631–1655
9 Phra Saenmueang 1655-1659
10 Phraes regent
1659-1672
11 Vicekung Uengsae av Ava 1672-1675
12 Che Putarai 1675-1707
13 Mang Raenra
1707-1727
14 Thepsing (självständig regent) 1727
15 Ong Kham 1727-1759
16 Ong Chan (självständig regent) 1759-1761
17 Khihut (självständig regent) 1761-1763
18 Po Aphaikhamini 1763-1768
19 Po Mayu-nguan 1768-1775
Denna artikel senast uppdaterad: 2019-11-19, 08.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.