Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Pyufolket och burmanerna

Jag skall nu berätta litet om Burmas tidiga historia. Detta för att ge en bakgrund för kommande händelser, som i hög grad påverkat Thailands historia.

I områdena vid floderna Irrawaddy och Sittang (Maenam Satong) แม่น้ำสะโฅง, i nuvarande Burma, bodde den grupp av tibetoburmanska folk som lyckats tränga längst söderut. Dessa kallas för pyufolket. De slog sig ner i nuvarande Övre Burma för drygt 2 000 år sedan och byggde med tiden upp en rad små kungariken längs Irrawaddyfloden. Dessa stadsstater förenades aldrig i ett något enat kungarike, men de större städerna dominerade ofta och begärde tribut från de mindre.

Kungariken växte bland annat upp kring städerna Binnaka (Phinnakha) พินนาคา, Mongamo (Mongkamo) มองกะโม้, Sri Ksetra (Si Kaset) ศรีเกษตร, Peikthanomyo (Piya-thanomyo) เปียทะโนมโย och Halingyi (Halinyi) หะลินยี. Sri Ksetra kan ha grundats 483.


(Pyurikenas utbredning)

Kinesiska källor berättar att pyufolket kontrollerade 18 kungariken och beskriver dem som "ett vänligt och fredligt folk." Krig var så gott som okänt bland pyufolket och konflikter avgjordes ofta genom tvekamper eller genom byggnadstävlingar. De avstod till och med från att bära kläder av siden för att slippa att döda silkesmaskar! Brott bestraffades med spöstraff och det fanns inga fängelser, även om allvarliga brott kunde medföra dödsstraff. Pyufolket praktiserade theravadabuddhism och alla barn levde som noviser i templen från sju till tjugo års ålder.

En av de viktigaste pyustaterna, eller kanske den mäktigaste, var Sri Ksetra som låg cirka 8 kilometer söder om Prome (Prae) แปร. Staden Promes moderna namn är Pyay (Payi) ปยี. Exakt när Sri Ksetra grundades är dock okänt. En del säger 400-600-talet medan andra prominenta historiker menar att det finns bevis för ett långt tidigare årtal.

I dag vittnar ruinerna här om deras högtstående religiösa arkitektur. Den var visserligen buddhistisk, men hade starka inslag av brahmanism. Utgrävningar vid Sri Ksetra visar faktiskt att theravadabuddhismen var allmänt förekommande i centrala nuvarande Burma redan före den burmanske kungen Anawrahtas tid.


(Murverk från Sri Ksetra)

Utgrävningarna har visat att palatset, tempel och bostadshus låg i den södra delen av staden, medan hela den norra delen utgjordes av risfält. Detta arrangemang tillsammans med stadens murar och vallgravar garanterade att staden kunde klara av en längre belägring.

Sri Ksetra blev en viktig handelsplats mellan Kina och Indien. Staden låg vid Irrawaddyfloden, inte långt ifrån havet, då Irrawaddydeltat ännu inte växt till nuvarande storlek. Fartyg från Indiska oceanen (Maha Samut India) มหาสมุทรอินเดีย kunde ta sig ända upp till Prome för att handla med pyufolket och Kina. Denna handel med Indien och Kina medförde en omfattande kulturell påverkan. Kinesernas kontakt med pyustaterna handlade mycket om Sri Ksetra.

De tidigare omtalade kinesiska munkarna Xuanzang och Yijing berättar på 600-talet att Sri Ksetra var ett buddhistiskt konungadöme. Tang-historien berättar senare om en ambassad till Kina från pyufolkets huvudstad 801.

Omkring mitten av 600-talet bytte pyufolket huvudstad till en plats längre norrut. Någon källa är så specifik att den anger året till 656. Man har varit osäker på var den låg, men en del historiker tror att det handlade om staden Halingyi. Om så var fallet låg staden 18 kilometer sydöst om dagens Shwebo (Chawebo) ชเวโบ.

Halingyi intogs av taifolk (shan) från Nanzhao år 832. Befolkningen skall ha förts bort som slavar. Efter detta hör vi inte mycket mer om pyufolket som i dag uppenbart inte längre existerar som självständig etnisk grupp. En annan källa säger att det ovanstående inträffade på mitten av 800-talet.

När pyuriket hade kollapsat trängde ett nytt folk in på deras tidigare områden. Här tog de över de system av bevattnade risfält som byggts upp av monfolket och pyufolket i Irrawaddyflodens centrala dalgång.

Detta folkslag var burmanerna och i regionen vid nuvarande Mandalay (Mandale) มัณฑะเลย์ bildade de en ny liten stat vid Pagan 849 och det första burmesiska imperiet anses ha existerat under perioden 849-1297. Varken de tidiga burmanerna eller Nanzhao tycks ha varit intresserade av dalgångarna i norra nuvarande Burma, som med tiden skulle bli kända som shanstaterna.

Mellan 849 och 1044, då Pagan blev till kungadömet Pagan, finns det nästan inga kända pålitliga historiska källor. Detta är ytterst beklagligt då detta var den period då majoriteten av burmanerna anlände till dagens Burma. Burmanernas tidigaste spårade hemvist låg mellan Gobiöknen (Thalesai Kobi) ทะเลทรายโกบี och nordöstra Tibet. Förmodligen i den nuvarande kinesiska provinsen Gansu (Monthon Kansu) มณฑลกันซู่.


(Gansu)

Tidiga kinesiska källor nämner ett folkslag som de kallade chiang. Dessa var stamfolk som höll sig med får och getter väster om kineserna och bland dessa chiang hittar man förmodligen burmanernas stamfäder. Kineserna attackerade dem oupphörligen för att ta fångar till människooffer och de sökte därför tillflykt i nordöstra Tibet. Under det första århundradet före vår tideräkning förföljdes de åter av kineserna och många begav sig därför söderut.


Stavningsvarianter;

Sittangfloden; Maenam Sitong แม่น้ำซิตอง, Maenam Sittao แม่น้ำซิตตาวน์, Maenam Sittong แม่น้ำสิทตง, Sittaung, Sittoung.

Mongamo; Maingmaw.

Sri Ksetra; Lo-yuev (kinesiska källor), Shrikshetra, Shri Ksetra, Srikasetra, Srikshetra, Thayekhittaya.

Peikthanomyo; Beikthano.

Halingyi; Halin ฮาลิน, Hanlin.

Prome; Mueang Prae, Paye ปเย, Phaye พะเย, Prom, Pron ปรอน, Prye, Pyeh, Pyi.

Shwebo; Chuaibo ฉ่วยโบ, Moksobo, Muk Chobo มุกโชโบ, Muk Hso Bo, Shweibo.

Gansu; Kansu กานสู, Kansu กันซู, Monthon Kansu มณฑลกานซู.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-05-28, 11.18
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.