Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Kung Anawrahta och hans efterföljare

Den tidigare omtalade kung Anawrahta och hans rike Pagan skulle tillsammans med Angkorriket få stor betydelse för taifolkens historia. Han hade som omtalat kuvat monfolket i söder. (Se den tidigare artikeln ”Monfolket och burmanerna.")

Efter sin kampanj mot monfolket genomförde Anawrahta framgångsrika kampanjer ännu längre söderut, men även mot shanernas områden ända in i Yunnan och mot riket Arakan อะระกัน (eller (Yakhai) ยะไข่), i nuvarande västra Burma.

(Arakan heter sedan 1990 istället Rakhine (Rakhün) ระขึน eller (Rakhai) ระไคน์.)


(Staten Rakhine)

I sina sydliga kampanjer fortsatte Anawrahta med sina arméer ända till Mergui (Marit) มะริด, i nuvarande södra Burma, och förmodligen vidare ännu längre söderut ner på Malackahalvön till Kra-näset (Kho Khot Kra) คอคอดกระ.

Mergui är idag känt under namnet Myeik.

(Lägg märke till att Mergui i vissa källor omtalas som Tenasserim, vilket inte är korrekt.)

Kra-näset kallas den smala landbrygga som förbinder Malackahalvön med Asiens fastland. Den thailändska staden Ranong ระนอง ligger vid den smalaste delen. Namnet härstammar från staden Kraburi กระบุรี i provinsen Ranong.


(Ranong)

Krönikor från Pegu antyder att senare burmanska kungar fortsatte att genomföra religiösa kampanjer nere på Malackahalvön under 1100-talet.

Khmererna, vars välde höll på att försvagas, fick också smaka på Pagans styrka. Taitraditionen berättar att kung Anawrahta gjorde erövringar helt till Lopburi och Dvaravati och att khmererna tvingades acceptera burmanskt herradöme.

Krönikor från Pegu säger också att Anawrahta nådde fram till Lopburi, men också ända till Angkor. Men för det sistnämnda finns inga bevis och den burmanska krönikan nämner heller inget om detta.

Men det förefaller troligt att Anawrahta. åtminstone vid något tillfälle, behärskade stora delar av nuvarande Thailand. Hans erövringar bidrog till att försvaga khmererna ytterligare. Under perioder då burmanerna inte hade full kontroll över sina erövrade landområden började en rad självständiga taistater dyka upp.

Kung Anawrahta blev en ivrig förkunnare av buddhismen. Han var den förste regenten som gjorde den nya theravadabuddhismen till statsreligion i Paganriket och därmed fortsatte dess spridning i nuvarande Burma.

Ungefär samtidigt upplevde buddhismen ett uppsving i Indien och det var inga svårigheter att rekrytera missionärer härifrån, eller från Sri Lanka. Det är högst sannolikt att buddhismen är så stark i Burma, som den är idag, tack vare kung Anawrahta.

Enligt krönikorna dödades Anawrahta av en vildbuffel 1078. Han efterträddes av sin son Sawlu (Phra Chao Solu) พระเจ้าสอลู (r. 23 mars 1078-cirka april 1084). Sawlu var född 1038 enligt en källa och den 19 april 1049 enligt en annan.

(Alternativ regeringstid; 11 april 1077-april 1084.)

Sawlu skall i sin tur ha tagits till fånga omkring april 1283 då monfolket revolterade. Ungefär ett år senare skall han ha dött i fångenskap. Hans efterföljare blev brodern Kyansittha (Phra Chao Kayansittha) พระเจ้ากยันสิทธา (r. cirka april 1084-1112/1113). Sawlu och hans bror hade fortsatt att utvidga sin fars rike.

(Alternativ regeringstid; 1084-1112, 1081-1112.)

Jag har tidigare nämnt att vissa historiker hävdar att delar av Malackahalvön var under Pagans kontroll mellan 1060 och 1200, medan andra istället hävdar att khmererna stärkte sitt inflytande här efter Anawrahtas död. (Se den tidigare artikeln ”Angkorrikets början”.)

Men den burmanska närvaron var uppenbart kraftfull på mitten av 1100-talet, vilket ledde fram till en konflikt mellan Pagan och Sri Lanka. Pagan hade nämligen infört handelsrestriktioner och blockerat Sri Lankas handel över Kra-näset på Malackahalvön. Dessutom hade man tagit en singalesisk prinsessa till fånga som var på väg till ”Kamboja."

En singalesisk styrka invaderade därför Nedre Burma 1165 som lyckades erövra Bassein (Müang Phasim) เมืองพะสิม, Pagan och Papphalama och döda den burmanske kungen Alaungsithu (Phra Chao Alongsithu) พระเจ้าอลองสิธู (r. cirka 1112-1167) 1167.

Kanske fick Sri Lanka då kontroll över stora delar av Malackahalvön, men 1186 slöts ett fredsavtal med Pagans kung Narapati Sithu (Phra Chao Narapati Sinthu) พระเจ้านรปติสินธุ (r. maj 1174-18 augusti 1211). Narapati Sithu var född 1138.

(Alternativ regeringstid; 1173-1210, 1174-1210.)

Detta hindrade dock inte burmanerna från att göra anspråk på stora delar av Malackahalvön, men efter denne kung avtar bevisen för burmanskt inflytande i regionen.

För den intresserade presenterar jag här kungaföljden efter Narapati Sithu;

Först kom Htilominlo (r. 18 augusti 1211-19 juli 1235) som även är känd som Nadaungmya (Phra Chao Naduangmaya) พระเจ้านดวงมยา. Därefter fungerade Naratheinga Uzana (Phra Chao Naratengka Usana) พระเจ้านราเต็งกา อุซะนา som regent (r. cirka 1231?/35-19 juli 1235). Sedan kom Kyaswa (Phra Chao Chasawa) พระเจ้าจะซวา (r. 19 juli 1235-cirka maj 1251) och Uzana (Phra Chao Usana) พระเจ้าอุซะนา (r. cirka maj 1251-cirka 6 maj 1256).

Den vidare kungaföljden kan du läsa vidare om i nästa artikel.

(Alternativ regeringstid för Htilominlo; 1210-1234. Uzana; 1250-1254.)


Stavningsvarianter;

Arakan; Arrackan.

Mergui; Marghy, Mergen, Meguri, Merjee, Moekui เมอกุย, Mygri, Myrguim, Myrguy, Subrahmanyam.

Kra-näset; Kra Isthmus (engelska), กิ่วกระ.

Kraburi; Kra Buri, Mueng Kra, Mueang Tra.

Sawlu; Mang Lulan มังลูลาน, Man Lulan, Min Lulin, Phra Chao Khanchit Uchana พระเจ้าครรชิต-อุชานะ, Saw Lu, Tsaulu.

Kyansittha; Chan Littha จานสิตถา, Chan Sittha จันสิตถา, Hti-Hlaing Shin, Kyansitthu, Kyansitthar, Kyanzitta, Kyanzittha, Phra Chao Chan Sita พระเจ้าจานสิตา, Thiluin Man.

Bassein; Müang Pathein, Pateng ปะเตง. Hette tidigare โกสะมะ?

Alaungsithu; Alaunglithu, Alongsitu อลองสีตู, Cansu I, Sithu I.

Narapati Sithu; Cansu II, Narapatisithu, Narapatisitu นรปติสีฅู, Phra Chao Narapati Sitthu พระเจ้านรปฏิสิทธุ, Sithu II.

Nadaungmya; Nadongmaya นดองมยา, Ndoungmya, Zeya Theinkha Uzana.

Uzana; อุสานะ.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-05-13, 09.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.