Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Patcharawat Wongsuwan
Turerna runt utnämnadet av ny nationell polischef (2009)

På morgonen lördagen den 1 augusti 2009 insisterade den nationelle polischefen Patcharawat Wongsuwan på att han inte hade några planer om att ta ledigt i en månad för att syssla med affärer, vilket premiärminister Abhisit hade sagt på en presskonferens under fredagen. Abhisit hade sent på fredagen sagt att Patcharawat hade gått med på att ta ledigt en månad för att undvika spekulationer om att polischefen agerade bromskloss i utredningen av mordförsöket på Sondhi Limthongkul. Abhisit hade också sagt att det inte handlade om att ersätta Patcharawat.

Patcharawat medgav att han hade träffat Abhisit under fredagskvällen, men han hade inte lämnat över något brev där han bad om ledighet, vilket media rapporterade. När han tillfrågades om varför Abhisit påstått att han skulle ta ledigt förklarade Patcharawat att han inte hade någon aning om vad premiärministern hade sagt.

Som tidigare planerat skulle Patcharawat, i egenskap av polischef, genomföra ett 10 dagars officiellt besök i Kina under perioden 5-14 augusti. Patcharawat sade att han efter besöket i Kina skulle tjänstgöra som vanligt. Patcharawat skulle göra ett avbrott under sitt Kinabesök för att åka hem och fira drottning Sirikits födelsedag den 12 augusti.

Måndagen den 3 augusti förklarade Patcharawat att han inte hade några samarbetsproblem med premiärminister Abhisit och att de fortfarande talade med varandra. Patcharawat sade också att han tänkte arbeta som vanligt fram till sin pension den 30 september och på tisdagen meddelades det att Abhisit skrivit under en order om att polisgeneralen Vichien Potposri (Wichian Photphosi) วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (14 mars 1953-) skulle fungera som ställföreträdande nationell polischef under Patcharawats Kinabesök. 


(Vichien Potposri)

Abhisit meddelade också att den kommande omorganisationen inom polisen, som också inkluderade omplaceringar av höga polisofficerare, för närvarande hade stoppats. Han förklarade att han gärna såg att den kommande omorganisationen slutfördes av den kommande nationella polischefen. 

Torsdagen den 6 augusti sade den vice nationelle polischefen Priewpan Damapong (Phriaophan Damaphong) เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ (22 november 1951-) att det var orättvist att han själv inte hade utsetts till ställföreträdande polischef under Patcharawats utlandsvistelse. Han var nämligen den polischef som hade längst tjänstgöringstid vid polisen. Priewpan var för övrigt en äldre bror till Thaksins exhustru Potjaman.


(Priewpan Damapong)

Priewpan sade också att utnämningen av Vichien visade på att politikerna blandade sig i polisens ärenden. Han sade också att han skulle gå vidare med sina klagomål och under fredagen hänvände sig Priewpan Damapong till Suthep med en skrivelse där han klagade över att han inte utsetts till tillförordnad nationell polischef.

Premiärminister Abhisit hade reagerat på Priewpans uttalande och lät meddela att utnämnandet av Vichien som ställföreträdande polischef var både i överensstämmelse med lagen och dessutom ett mycket lämpligt val. Priewpan kunde stämma honom om han ville, sade Abhisit.

Lördagen den 8 augusti berättade Abhisit att han under fredagen hade diskuterat ändringar i polisens omplaceringslistor tillsammans med den tillförordnade polischefen Vichien Potposri. Det handlade då om poster på lägre nivåer och inte om de 152 högst rankade polisofficerarna som tidigare hade godkänts.

Det visade sig nu att Patcharawat hade återvänt från Kina tidigare än beräknat och på måndagen den 10 augusti förklarade Abhisit att Patcharawats tidiga hemkomst inte berodde på polisens omplaceringar eller på utredningen om mordförsöket på Sondhi. Orsaken var istället en tropisk storm som hotade att slå till mot det kinesiska fastlandet.

Abhisit sade att Vichien Potposri återigen skulle verka som ställföreträdande polischef efter den 12 augusti, då Patcharawat skulle åka på en inspektionsresa i södra Thailand. Den stora intressanta frågan var nu vem som egentligen skulle bli ny nationell polischef. I ett annat politiskt läge hade denna fråga inte varit så intressant som den nu blivit. 

Vice polischefen Priewpan Damapong hade faktiskt rätt när han menade att han var den som stod närmast i tur för jobbet. Detta eftersom han hade varit vice polischef längre än någon av sina kollegor och hade blivit förbigången vid två tidigare tillfällen när posten tillsattes.

Dessa två tillfällen hade inträffat efter kuppen mot Thaksin 2006 och Priewpan hade klagat över politisk inblandning till hans nackdel. Att han var bror till Thaksins exhustru, och att han så snabbt avancerat i systemet under Thaksins tid vid makten, gjorde att många betraktade honom som ett svårsmält alternativ.

För att kunna utnämnas till nationell polischef var personen i fråga tvungen att ha graden general. Detta innebar att det totalt fanns nio möjliga kandidater till posten som ny nationell polischef. De presenteras här nedan rankade efter antalet tjänsteår;

  • Vice polischefen Priewpan Damapong.

  • Polisinspektören Pateep Tanprasert framstod som PAD:s favorit, men det spekulerades i om denna uppbackning var en fördel eller kanske till och med det motsatta.

  • Vice polischefen Wongkot Maneerin (Wongkot Manirin) วงกต มณีรินทร์ (7 augusti 1950-). Även han var en tidigare klasskamrat till Thaksin. Men han hade ytterligare en belastning i bagaget. Hans fru Sirikorn Maneerin (Sirikon Manirin) สิริกร มณีรินทร์ (1951-) hade varit en av grundarna av det förbjudna och upplösta partiet Thai Rak Thai. 


(Wongkot Maneerin)

  • Vice polischefen Jumpol Manmai (Chumphon Manmai) จุมพล มั่นหมาย (23 september 1950-). Han hade varit klasskamrat med Thaksin under sin utbildning vid polisens kadettskola. Jumpol hade handplockats av Thaksin för att leda Thailands motsvarighet till CIA, National Intelligence Agency (NIA) (Samnak Khao Krong Haeng Chat) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. Därefter hade han flyttats till polisens högkvarter.


(Jumpol Manmai)

  • Vice polischefen Jongrak Juthanont gavs inga större chanser då han inte hade lyckats göra något större positivt intryck på medlemmarna i Demokratiska partiet.

  • Vice polischefen Watcharapol Prasarnrajkit var den yngsta kandidaten. Han stod nära den avgående nationella polischefen, men detta var kanske en nackdel för honom då Abhisits uppskattning för Patcharawat uppenbart inte längre var så stor. 

  • Angående ställföreträdande polischefen Vichien Potposri så var det osäkert om hur mycket stöd han kunde uppbringa i det dåvarande politiska läget.

  • Chalor Chuwong (Chalo Chuwong) ชะลอ ชูวงศ์. Tyvärr saknar jag vidare information om denne man.


(Chalor Chuwong)

  • Vice polischefen, Pansiri Prapawat (Pansiri Praphawat) ปานศิริ ประภาวัตร (4 mars 1953-). Han påstods vara mycket uppskattad av sina kollegor, men även han ansågs stå Thaksin alltför nära trots att de gått i olika klasser vid polisens kadettskola. 


(Pansiri Prapawat)

Torsdagen den 13 augusti sade premiärminister Abhisit att en ny polischef troligen skulle utses av poliskommissionen (khana kammakan kha ratchakan tamruat) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ den kommande veckan. Detta uttalande gjorde Abhisit efter att poliskommissionen beslutat att skjuta upp den tänkta omorganisationen av polisväsendet till den 7 september! Anledningen till det framskjutna mötet var att många lägre rankade polisofficerare ville få undantag från de krav som ställts för avancemang till en högre position.

Enligt parlamentsmedlemmen Sirichok Sopha ศิริโชค โสภา (14 juni 1967-) från Demokratiska partiet hade några polisofficerare betalat mutor för att avancera i hierarkin. Sirichok sade sig ha tillräckliga bevis för sina påståenden i form av vittnen och dokument. Poliskommissionen hade därför bildat en underkommission för att undersöka dessa påståenden.


(Sirichok Sopha)

Sirichok påstod att en del officerare hade betalat mellan två och fem miljoner baht till officerare som arbetade nära polischef Patcharawat Wongsuwan. Sirichok förklarade att anledningen till hans avslöjanden handlade mer om att avslöja systemet, där man kunde köpa sig till höga ställningar, än att straffa de skyldiga.

Den ställföreträdande polischefen Vichien Potposri sade att han inte hade blivit officiellt informerad om Sirichoks anklagelser och hade därför inte beordrat några undersökningar ännu.  

Generallöjtnanten Thawil Surachetpong (Thawin Surachetthaphong) ถวิล สุรเชษฐพงษ์, som var kommendant för provinspolisen region 7, sade att han aldrig hört talas om att man kunde köpa sig till högre ställningar i regionen under hans tid som chef. Han sade också att han tänkte be Sirichok om ytterligare information för att kunna göra en grundlig undersökning.


(Thawil Surachetpong)

Fredagen den 14 augusti sade Vichien Potposri att Pateep Tanprasert skulle leda en kommitté som skulle granska polisens omplaceringslistor för poliskommissionens räkning. Kommittén skulle bara undersöka de namngivna personer som påstods ha kringgått den normala befordringsgången.

Befordringarna var tänkta att verkställas i oktober. Vichien sade också att han tänkte kalla samman landets högsta polischefer kommande tisdag för en diskussion. Han underströk att de inte skulle diskutera valet av den nya nationella polischefen.

Kommissionen, som skulle undersöka Sirichoks påståenden om köp av höga positioner inom polisen, bad på fredagen Sirichok om att förse dem med bevis. Detta berättade kommissionens ordförande Somsak Boonthong (Somsak Bunthong) สมศักดิ์ บุญทอง (19 oktober 1946-). Somsak hade skrivit ett brev till Sirichoke där man bad honom komma till polisens högkvarter kommande måndag. Kommissionen skulle därefter lämna en rapport till poliskommissionen inom 15 dagar.


(Somsak Boonthong)

Tisdagen den 18 augusti sade Suthep Thaugsuban att Patcharawat Wongsuwan inte skulle skickas iväg på nya uppdrag utanför Bangkok. Patcharawat hade fortfarande mycket att förklara för antikorruptionskommissionen (NACC) angående det våldsamma tillslaget mot PAD-demonstranterna framför parlamentet den 7 oktober 2008. 

Under tisdagen blev det också känt att yngre polisofficerare hade gjort en framställan till en kommitté i representanthuset. I denna klagade de över att ett antal icke kvalificerade officerare fanns på befordringslistan som inte hade genomfört nödvändiga examina för avancemang.

Bland dessa icke kvalificerade officerare, som påstods ha ”gått före i kön” fanns bland andra Patcharawats dotter Navaporn Wongsuwan (Nawaphon Wongsuwan) นวพร วงษ์สุวรรณ och Songphan Kuldilok (Songphan Kundilok) ทรงพันธุ์ กุลดิลก, som var en son till den pensionerade polisgeneralen Chat Kuldilok (Chat Kundilok) ชัจจ์ กุลดิลก (24 juni 1943-).


(Patcharawat och Navaporn Wongsuwan)


(Chat Kuldilok)

Ledaren för de klagande, Rathphum Phosrita (Ratphum Phosida) รัฐภูมิ โพธิ์ศรีดา från Ratchaburis polisstation, överlämnade klagomålet till parlamentsmedlemmen Vachara Phetthong (Watchara Phetthong) วัชระ เพชรทอง (14 januari 1965-) från Demokraterna.


(Rathphum Phosrita)


(Vachara Phetthong)

Visserligen fanns de själva med på listan för avancemang, men deras karriärer hade försenats av att många utifrån utan nödvändiga examina hade befordrats före dem. Ett liknande klagomål skulle dagen efter också lämnas över till antikorruptionskommissionen.

Onsdagen den 19 augusti vittnade Patcharawat inför antikorruptionskommissionens undersökningspanel om sin roll i händelserna den 7 oktober 2008. General Patcharawat hade anklagats för allvarliga disciplin- och lagbrott i förbindelse med oktoberhändelserna. Förhöret varade i tre och en halv timme och leddes av Wicha Mahakhun วิชา มหาคุณ (8 mars 1946-). Patcharawat vägrade att ge några kommentarer efter förhöret. 


(Wicha Mahakhun)

Sammanlagt sju personer hade åtalats i samband med nedslaget mot demonstranterna i oktober 2008. De övriga sex var den tidigare premiärministern Somchai Wongsawat, tidigare biträdande premiärministern Chavalit Yongchaiyudh, vice polischefen Viroj Paholvej (Wirot Phahonwet) วิโรจน์ พหลเวชช์, den tidigare polischefen Suchart Muenkaew samt ytterligare två högt uppsatta polisofficerare. 


(Viroj Paholvej)

Onsdagen den 19 augusti meddelade premiärminister Abhisit att Patcharawat Wongsuwans ersättare skulle presenteras nästa dag. Abhisit berättade att han hade träffat Patcharawat tidigare under dagen för att få information som kunde underlätta valet av ny nationell polischef. Abhisit hade också talat med Pateep, Jumpol, Priewpan och Vichien var för sig för att höra deras visioner för polisväsendets framtida utveckling.

Torsdagsmötet den 20 augusti på den kungliga thailändska polisens kontor (Samnak Ngan Tamruat Haeng Chat) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ visade dock att man inte var överens om vem som skulle bli ny polischef. När Abhisit föreslog Pateep Tanprasert föreslog Patcharawat istället Jumpol Manmai som sin efterträdare. Patcharawat ville nämligen inte att hans tidigare allierade Pateep, som nu blivit hans ärkerival, skulle bli vald till hans efterträdare.

Det engelska namnet för den kungliga thailändska polisens kontor är Royal Thai Police Office (RTPO).

Fyra av mötets 11 deltagare röstat för Pateep, medan fem röstat mot honom. Premiärminister Abhisit och Noppadol Inna (Nophadon Inna) นพดล อินนา (16 november 1960-) hade avstått från att rösta.

De fem som röstat mot Pateep var inrikesminister Chavarat Charnvirakul, inrikesministeriets sekreterare Wichai Srikhwan (Wichai Sikhwan) วิชัย ศรีขวัญ (5 mars 1949-), Patcharawat Wongsuwan, experten på planering och förvaltning Suthep Thammarak สุเทพ ธรรมรักษ์ (2 juli 1945-) och den tidigare chefsåklagaren och juridiske experten Rewat Chamchalerm (Rewat Chamchaloem) เรวัติ ฉ่ำเฉลิม (29 april 1944-).


(Wichai Srikhwan)


(Rewat Chamchalerm)

Det ryktades om att Rewat skulle ha ändrat sig i sista sekunden och gått emot Abhisit. Två av de fyra som stödde Pateep var justitieminister Peerapan Saleerathawipak och sekreteraren vid justitieministeriet Kittipong Kittayarak (Kittiphong Kittayarak) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (13 september 1958-).


(Kittipong Kittayarak)

Några mötesdeltagare, inklusive Chavarat och Patcharawat, hade föreslagit Jumpol Manmai. Abhisit vägrade att acceptera att han skulle vara aktuell, trots Jumpols försäkran om att han inte längre hade några kontakter med Thaksin. Det fanns också de som påstod att Abhisit höll Jumpol ansvarig för den tidigare omtalade incidenten den 7 april, då han attackerades av en röd mobb i Pattaya.

En källa nära premiärministern berättade att Abhisit blev rasande när inrikesminister Chavarat Charnvirakul och nationelle polischefen Patcharawat Wongsuwan inte röstade på Pateep Tanprasert. Abhisit uppfattade detta som en direkt utmaning av hans ledarskap, vilket han dock senare förnekade. Efter mötet såg Abhisit sammanbiten ut och klev in i sin bil utan att tala med några journalister. Abhisit ställde också in sina övriga åtaganden under kvällen.

Samma källa sade att Abhisit tänkte stå fast vid sitt val och skulle nominera Pateep igen vid nästa möte. Abhisit var då tvungen att göra allt han kunde för att Patcharawat inte skulle komma till nästa möte. Dessutom var han tvungen att övertyga den person som lagt ner sin röst att istället rösta på Pateep. Det krävdes nämligen minst sex röster för att en kandidat skulle kunna utses till polischef.

Abhisits kandidat Pateep Tanprasert beräknades pensionera sig redan i slutet av 2009. Pateep var känd för sin goda samarbetsförmåga med andra officerare och han var också den som många menade hade störst chans att bli vald. Jumpol Manmai förmodades bli pensionär 2010. Det påstods att han hade stöd från Suthep Thaugsuban och premiärministerns generalsekreterare Niphon Promphan.

Under ett möte i parlamentet torsdagen den 20 augusti hade parlamentsmedlemmen Chalerm Yubamrung från Pheu Thai anklagat Abhisit för brott mot författningen genom att fördröja polisens omorganisering. Som svar på Chalerms påståenden sade Abhisit att han tvingats till detta då en del poliser, som skulle omplaceras i den nya strukturen, hade tvivelaktiga kvalifikationer.

Under fredagen den 21 augusti hade Abhisits mentor Chuan Leekpai gått ut och visat sitt moraliska stöd för Abhisit. Samma dag gick Abhisit ut och sade att en ny nationell polischef skulle presenteras innan Patcharawat pensionerades den 30 september. Abhisit vägrade dock att säga om han återigen tänkte nominera Pateep vid nästa möte. Han ville först studera regelverket och se om det var möjligt att göra detta.

När nästa möte skulle äga rum var osäkert då en del av medlemmarna i styrelsen skulle resa utomlands. Abhisit passade också på att förneka att det fanns några motsättningar mellan honom, Suthep Thaugsuban och Newin Chidchob angående det pågående valet av ny polischef.

Under fredagen meddelade också den tidigare polismannen Chalerm Yubamrung från oppositionspartiet Pheu Thai att man kommande tisdag skulle diskutera om man skulle kräva ett åtal mot Abhisit. Detta för otillbörlig inblandning i den thailändska polisens ärenden.

Om Abhisit inte utlyste allmänna val skulle UDD starta en namninsamlingskampanj för att åtala honom. Gruppen skulle samla in 10 miljoner underskrifter för att avsätta Abhisit, sade UDD:s Jatuporn Prompan.

Lördagen den 22 augusti sade Abhisit att han ännu en gång kunde nominera Pateep Tanprasert som ny nationell polischef och på söndagen, i sitt eget TV-program, fortsatte Abhisit med att betona att han hade laglig rätt att nominera en ny nationell polischef.

Måndagen den 24 augusti såg det ut som om Suthep Thammarak, som var en av de fem som röstat mot Abhisits kandidat veckan innan, hade ändrat sig. Han förklarade sig nu beredd att stödja vem än Abhisit tänkte föreslå till polischef. Detta under förutsättning att man kunde diskutera ärendet före nästa styrelsemöte.

Onsdagen den 26 augusti verkade det som om Abhisit skulle få igenom Pateep som sin kandidat vid poliskommissionens kommande möte måndagen den 31 augusti. Noppadol Inna, som torsdagen den 20 augusti hade avstått från att rösta för Pateep, hade nu lovat att stödja Abhisits nominering.

Ett sedan länge glömt ärende, som inträffat ett par år tidigare, där den dåvarande nationelle polischefen Patcharawat Wongsuwan varit inblandad i en oegentlighet levde nu plötsligt upp igen. Patcharawat hade 2008 anlitat och betalat 18 miljoner baht till ett privat företag för att göra PR för polisens verksamhet. Detta hade han gjort utan att först ha låtit andra intressenter delta i en skriftlig budgivning. Bakom anmälan stod den tidigare polischefen Seripisut Temiyavet.

Tisdagen den 25 augusti bekräftade premiärminister Abhisit att regeringen skulle tillsätta en undersökningskommission för att avgöra om Patcharawat Wongsuwan skulle få ett disciplinärt straff. Abhisit bad därefter Suthep Thaugsuban att bilda en disciplinär expertgrupp för att undersöka Patcharawats påstådda tjänstefel.

Tisdagen den 6 september sade Thongthong Chandrangsu (Thongthong Chantharangsu) ธงทอง จันทรางศุ (8 juni 1955-), som ledde utredningen, att den inte skulle ta längre tid än 60 dagar. Thongthong uttryckte en viss oro över att polisen kanske inte skulle visa sig speciellt samarbetsvillig.


(Thongthong Chandrangsu)

Onsdagen den 9 september lämnade Patcharawat sin tjänst vid polisen. Detta efter att premiärminister Abhisit skrivit under en order som temporärt förflyttade honom till premiärministerns kansli.

På morgonen hade Patcharawat inspekterat en övning i att hantera upplopp och stannade sedan på sitt kontor under resten av dagen. Han lämnade sitt kontor omkring 17.05 och berättade för ett stort antal väntande reportrar att han lämnat ett brev om uppsägning till Suthep Thaugsuban. Patcharawat sade att anledningen till att han sagt upp sig var att han behövde vila. Det handlade inte om omplaceringsordern. Som tillfällig tillförordnad polischef utsåg Abhisit Thani Somboonsap.

Förutom ovanstående problem för Patcharawat hade parlamentsmedlemmen Vachara Phetthong från Demokraterna fredagen den 4 september sagt att han kommande vecka skulle be Nationella antikorruptionskommissionen (NACC) att undersöka Patcharawats tillgångar.

Under en presskonferens visade Vachara bilder och en video på en resort vid namn Somthawin Resort สมถวิลรีสอร์ต i distriktet in Bang Bo บางบ่อ i provinsen Samut Prakan. Husen i resorten, som ägdes av två döttrar till Patcharawat, var byggda av teak med ett uppskattat värde på omkring 100 miljoner baht.

Vachara ville att NACC skulle undersöka om egendomen förvärvats lagligt. Han fann det svårt att tro att Patcharawats två döttrar, varav en just börjat arbeta vid polisen, kunde ha haft råd att köpa resorten själva. Han ville också veta om Patcharawat hade inkluderat resorten i den redovisning av sina tillgångar som han lämnat till NACC. Vachara sade att hans begäran inte hade något med valet av en ny polischef att göra eller handlade om politiska motsättningar.

Onsdagen den 30 september kom beskedet om att Abhisit utnämnt Pateep Tanprasert till ny nationell polischef med verkställighet den 1 oktober 2009. Premiärministern försäkrade att utnämnandet av Pateep skett på ett korrekt sätt, trots att något nytt styrelsemöte inte ägt rum. Den nye polischefen Pateep Tanprasert sade att han tänkte äta lunch med de vice polischeferna under torsdagen. De förväntades också diskutera utnämningarna till de tjänster som blivit lediga efter pensioneringar.

En tack- och avskedsceremoni hölls för den tidigare polischefen Patcharawat Wongsuwan när han pensionerades onsdagen den 30 september. Högt rankade poliser, inklusive Pateep deltog. Studenter från polisens kadettskola genomförde en parad till hans ära. Patcharawat verkade glad och uppmanade deltagarna i ceremonin att fortsätta vara lojala och arbeta flitigt.

Vice polischefen Priewpan Damapong berättade torsdagen den 8 oktober att han den 2 oktober lämnat in en stämning mot premiärminister Abhisit till förvaltningsdomstolen (San Pok Khrong) ศาลปกครอง. Detta beroende på att Abhisit utnämnt Pateep Tanprasert till ny nationell polischef trots att han själv stod på tur enligt principen om anciennitet (företräde baserat på antalet tjänsteår). Han menade att det var orättvist att man förbigått honom.

Priewpan sade att han aldrig hade varit inblandad i politik under sin karriär som polis. Inte ens då hans svåger Thaksin var premiärminister. Misslyckandet med att välja en ny nationell polischef har skadat polisens administrativa system, sade den förargade vice polischefen.


Stavningsvarianter;

Vichien Potposri; Wichean Potphosri, Wichien Potposri, Wichian Potposri, Wichean Potposri, Wichien Pojphosri, Vichian Photphosi, Vichien Potephosri, Wichien Potposri, Vichien Potphosri, Vichian Potphosri, Wichean Potephosree, Wichean Pojphosree, Wichian Potephosree, Wichean Potephosree.

Priewpan Damapong; Priewphan Damaphong, Priewphan Damapong.

Wongkot Maneerin; Wonggkot Maneerin.

Jumpol Manmai; Jumpon Munmai, Chumphol Munmai, Chumpol Manmai, Chumpol Munmai, Jumpol Manmai.

Chalor Chuwong; ชลอ ชูวงษ์.

Pansiri Prapawat; Prabhawat, ปานศิริ ประภาวัตร.

Sirichok Sopha; Sirichoke Sopha, Sirichok Sopa.

Sirichok Sopha; Sirichoke Sopha.

Thawil Surachetpong; Tawil Surachetpong, Thawin Surachethpong.

Navaporn Wongsuwan; Nawaporn Wongsuan.

Songphan Kuldilok; ทรงพันธ์ กุลดิลก.

Chat Kuldilok; Chat Kuldiloke, Chatt Kuldilok, Chatt Kuldiloke.

Vachara Phetthong; Vachala Phetthong, Watchara Petchthong, Watchara Petthong.

Wicha Mahakhun; Vicha Mahakhun, Vicha Mahakun.

Viroj Paholvej; Wiroj Phaholvech, Wiroj Phahonwet.

Kittipong Kittayarak; Kittipong Kittiyarak.

Thongthong Chandrangsu; Tongthong Chandrangsu.

Bang Bo; Amphoe Bang Bo อำเภอบางบ่อ.

Förvaltningsdomstolen; Administrative Court.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-07-09, 18.30
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.