Modern tid - Enväldets avskaffande och vägen mot militärdiktatur
Siams ekonomi och satsningen på utbildning

Vad det gällde den ekonomiska politiken vid den här tiden så hade den sett bra ut även om regeringen inte gjort någonting alls. Man hade tagit makten då depressionen var som djupast och Siams ekonomi började nästan genast återhämta sig. Man lämnade guldmyntfoten den 11 maj 1932, vilket kraftigt stimulerade den siamesiska risexporten de kommande åren. I takt med de stigande statsinkomsterna växte också regeringens budget motsvarande och statsbudgeten fortsatte att visa överskott trots en fortsatt konservativ finanspolitik. Regeringens politik betonade kooperativ och stöd för jordbruket.

Regeringens omedelbara synliga åtgärder var att ta bort den förhatliga löneskatten, som ersattes av en ineffektiv inkomstskatt, att ta bort böndernas markskatter och avgifter och att justera de statliga lönerna till fördel för lägre rankade ämbetsmän. Sammanfattningsvis så återhämtade sig Siam snabbt från depressionen, vilket gav regeringen ytterligare trovärdighet.

Då de inre utmaningarna klarats av skulle det nu visa sig om regeringen tänkte hålla några av de löften som fört den till makten. Folkets parti hade som tidigare nämnt lovat fullständiga val till nationalförsamlingen då folket nått den bildningsnivå som bestämts. Se den tidigare artikeln "Den permanenta författningen 1932.”

Man måste erkänna att partiet gjorde betydligt mera än några av sina företrädare för att verkligen få till stånd en obligatorisk utbildning i landet. Det behövdes mycket pengar för att klara målet och regeringen ökade sina utgifter till utbildningsväsendet fyrfaldigt mellan 1933-1934 och 1937-1938. De totala statsutgifterna under samma period ökade bara med en tredjedel.

Även om den obligatoriska utbildningen ännu inte kunde genomföras fullt ut så gjorde man i varje fall ett ärligt försök. Det var i rikets mera avlägsna delar man ännu inte hade lyckats. Läs- och skrivkunnigheten bland de barn som gått i skolan i mitten på 1930-talet var över 60 procent. Pojkarna hade nått över 80 procent, men även flickorna hade nått mycket längre än sina endast fem år äldre medsystrar. 

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-24, 14.28
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.