Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Sukhothairikets sista tid

Kung Li Thai efterträddes av sin son som också fick titeln Maha Thammaracha. Kung Maha Thammaracha II มหาธรรมราชาที่ 2 (r. 1368/74-1398?), eller Phraya Lue Thai พระยาลือไท, tvingades 1378, efter mångåriga attacker från Ayutthaya, acceptera att Sukhothai blev en vasallstat till Ayutthaya. Se även "Ayutthaya," avsnittet "Konungariket Ayutthaya," artikeln "Sukhothai mister sin självständighet 1378."

Detta var början på slutet för Sukhothai som självständigt rike efter omkring 140 års självständighet. Hade riket fortsatt att ha starka ledare efter kung Ramkhamhaeng hade kanske riket existerat än i dag. Kung Maha Thammaracha II (Lue Thai) och den centrala administrationen flyttade samma år till Song Khwae (Mueang Song Khwae) เมืองสองแคว (Phitsanulok) och huvudstaden Sukhothai lämnades närmast öde. Han dog omkring 1398 och hans död följdes av oroligheter. Den gamla staden Song Khwae låg cirka fem kilometer söder om det moderna Phitsanulok.

Två söner till Maha Thammaracha II, prins Ban Mueang och prins Ram, kämpade om makten, men det verkar inte som om någon av dessa två vann maktkampen. Vinnaren blev i alla fall till Maha Thammaracha III มหาธรรมราชาที่ 3, eller Sai Lue Thai ไสลือไท, (r. 1398-1419). Förväxla inte dessa två prinsar med de tidigare kungarna i Sukhothai!

Oron i samband med tronskiftet gjorde att Ayutthaya återigen invaderade Sukhothai, som faktiskt blev delat i två delar. Den ena delen fick Phitsanulok (Song Khwae) som huvudstad och den andra Kamphaengphet. Men Sukhothai var ännu inte helt kuvat, vilket du kan läsa mera om längre fram i ”Ayutthaya,” avsnittet ”Konungariket Ayutthaya,” artikeln ”Kung Ramrachathirat (1395-1409) - Krig mot Sukhothai.”

Maha Thammaracha III dog i Phitsanulok 1419 och hans efterträdare, Maha Thammaracha IV มหาธรรมราชาที่ 4 (r. 1419-1438), lär ha varit hans bror. Han är också känd som kung Borommapan บรมปาล eller Suriyawong Borommapan Maha Thammaracha สุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา.

Maha Thammaracha IV var något mäktigare än en guvernör över det gamla riket och hans efterträdare kan knappast kallas för kungar. Då Maha Thammaracha IV dog 1438 kan man nog betrakta Sukhothai som fullständigt inlemmat i Ayutthayariket. Härmed var Phra Ruangdynastin ute ur tiden. I dag existerar den gamla staden Sukhothai endast som ruinstad.


(Ruiner i Phitsanulok)

Vi har nu gått händelserna en bit i förväg. Innan vi börjar berätta om konungariket Ayutthaya skall jag först berätta litet mer om de båda tairikena Lan Na och Laos.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Maha Thammaracha II; Mahathammaracha II, Phra Maha Dhamma Racha II, Phra Mahathammaracha II, Phra Maha Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ ๒, Phra Maha Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ 2, Tammaraja II, Thammaraja II.
Alternativa regeringstider för Maha Thammaracha II; 1368-1400, 1374-1399, 1376-1399.

Phraya Lue Thai; Luethai, Phaya Leu Thai (felstavat), Phaya Lue Thai พญาลือไท.

Song Khwae; Nakhon Sa Luang Song Khwae นครสระหลวงสองแคว, Nakhon Soraluang Song Khwae นครสรลวงสองแคว, Song Khwae สองแคว, Okhaburi (O-khaburi) โอฆะบุรี, Chantharaburi จันทรบุรี.

Ban Mueang; Phraya Bal.

Ram; Phraya Ram, Rama.

Maha Thammaracha III; Phra Maha Dhamma Racha III, Phra Maha Thammaracha III พระมหาธรรมราชาที่ 3, Phra Maha Thammaracha III พระมหาธรรมราชาที่ ๓. Tammaraja III. ASN; Lu T’ai, Lue Thai, Phya Sai Leu Thai, Phya Sai Luethai, Phya Sai Lüthai พญาไสลือไท, Phya Sai Luthai, Sailuethai, Sai Lü Thai, Sai Lu, Sai Luthai, Thammaracha Lü Thai.
Alternativa regeringstider för Maha Thammaracha III; 1399-1419, 1400-1419.

Sai Lue Thai; Lu T’ai, Lue Thai, Phya Sai Leu Thai, Phya Sai Luethai, Phya Sai Luethai พญาไสลือไท, Phya Sai Luthai, Saileuthai, Sailuethai, Sai Lue Thai, Sai Lu, Sai Luthai, Thammaracha Lue Thai.

Maha Thammaracha IV; Phra Maha Dhamma Racha IV, Phra Maha Thammaracha IV พระมหาธรรมราชาที่ 4, Phra Maha Thammaracha IV พระมหาธรรมราชาที่ ๔, Tammaraja IV.
Alternativ regeringstid för Maha Thammaracha IV; 1419-1446.

Borommapan; Borompal, Borompan, Borommaphaan, Phra Chao Suriyawong Borommapan Maha Thammaracha, Phraya Ban Mueang พระยาบาลเมือง.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-10-12, 14.32
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.