Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Krig mot Kambodja 1296

Innan du läser det jag skrivit här nedan måste man ha klart för sig att de kambodjanska kungarnas namn, titlar, regeringstider och ordningsföljd varierar väldigt mycket beroende på källan.

Det finns inga inskriptioner som nämner något om kung Ramkhamhaengs invasion av Kambodja. Invasionen 1296 var kanske mera avsedd att kuva khmerernas stridslust än att erövra territorium. Men vi vet att det förekom krig mellan de båda staterna genom en mongolisk ambassadör vid hovet i Angkor.

Denne kinesiske ämbetsman, Zhou Daguan (Chou Takuan) โจว ต้ากวน (1266-1346), hade kommit till Angkor i augusti 1296 och var kvar där till juli 1297. Han skrev 1296 hur hela befolkningen mobiliserades för att delta i striderna och hur riket ödelagts. Men kontakt av fredlig art nämns också. Buddhistmunkar fick en taibenämning och den överlägsna taitekniken vid sidentillverkning nämns.

Då Zhou Daguan kom till Kambodja hade kung Jayavarman VIII abdikerat till förmån för sin svärson som blev till kung Indravarman III (Intharaworaman 3) อินทรวรมันที่ 3 (r. 1295-1308). Det är möjligt att han hade tvingat den gamle och svage kung Jayavarman VIII att avgå. Indravarman III påstås också ha huggit av tårna på den dåvarande kronprinsen för att förhindra hans trontillträde!

En kung Srindravarman (Si Intharaworaman) ศรีอินทรวรมัน (r. 1300-1307?) kan ha regerat parallellt med Indravarman III. Men han och Indravarman kan vara en och samma person! Indravarman III införde theravadabuddhismen som statsreligion i Kambodja. Han efterträddes av Indrajayavarman (Intharachaiworaman) อินทรชัยวรมัน (r. 1308-1327), som också är känd som Srindrajayavarman (Si Intharachaiworaman) ศรีอินทรชัยวรมัน.

Sedan har engelska Wikipedia följande kungaföljd;

Jayavarman IX (Chaiworaman 9) ชัยวรมันที่ 9 (r. 1327-1336), alias Jayavarman Paramesvara (Chaiworaman Paramesuan) ชัยวรมันปรเมศวร.

Trosok Peam (Trasok Pha-aem) ตระซอก ผะแอม (r. 1336-1340). Här finns det en legend som berättar att Peam från början bara hade varit en vanlig trädgårdsmästare. Han blev uppmärksammad då han odlade så fantastiskt delikata gurkor. Jayavarman IX gjorde honom därför till sin egen trädgårdsmästare och gurkorna som han odlade fick bara ätas av kungen själv och hans hov. För att försvara de goda gurkorna mot tjuvar gav kungen honom en lans.

Men en natt begav sig kungen i all hemlighet in bland gurkorna och Peam misstog honom för en tjuv och dödade honom med den lans som kungen skänkt honom. Då det inte fanns någon manlig arvinge till tronen utsågs därför Peam till ny kung och han gifte sig med Jayavarman IX:s dotter.

En del historiker tror att det kan ha handlat om en medveten konspiration mot Jayavarman IX och att Peam tog över tronen med hjälp av adelsmän.

Nippean Bat (Nipphan Bot) นิพพานบท (r. 1340-1346). Han var Trosok Peams äldste son.

Sithean Reachea (Phra Sitthan Racha) พระสิทธานราชา (r. 1346-1347).

Lampong Reachea (Phra Borom Lamphong Racha) พระบรมลำพงษ์ราชา (r. 1346-1351). Han var en son till Nippean Bat.

Därefter nämner engelska Wikipedia ingen kambodjansk kung under det man kallar en invasion från kungariket Ayutthaya åren 1352-1357. En annan källa anger i stället åren 1353-1362. Kambodjas fortsatta kungaföljd kan du läsa mera om i ”Ayutthaya,” avsnittet ”Konungariket Ayutthaya,” och artikeln ”Krig mot Kambodja 1351-1353.”

I en thailändsk Wikipediakälla är det ett uppehåll efter kung Indrajayavarman. Jayavarman Paramesvara finns inte med och därefter kommer kung Nippean Bat med regeringsåren 1346-1351! Därefter skall en kung vid namn Sithean Reachea (Sitthan Racha) สิทธานราชา ha regerat 1351-1351/1352. Efter honom kommer Jayavarman Paramesvara med regeringstiden 1351/1352-1353. Han kallas också Lampong Reachea! Mycket förvirrande!

En fransk Wikipediakälla bidrar också till förvirring. Efter Nippean Bat kommer Sithean Reachea med den alternativa regeringstiden 1346-1347 och därefter kommer Lampong Reachea med regeringstiden 1347-1353!

Det finns ytterligare mycket förvirrande kunganamn och regeringstider i andra källor, men dessa besparar jag gärna läsarna!


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Zhou Daguan; Chou Ta-kuan, Chou Ta Kuan, Chau Ta-kuan, Tcheou Ta-Kouan, Tcheou Ta Kouan.

Indravarman III; Phra Chao Intharaworaman 3 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3, Shindravarman, Srei Indravarman (personnamn), Srindravarman.
Alternativ regeringstid för Indravarman III; 1295-1303, 1295-1307/1308, 1295-1307, 1296-1297, 1296-1308.

Indrajayavarman; Phra Chao Intharachaiworaman พระเจ้าอินทรชัยวรมัน, Srei Jayavarman (personnamn).
Alternativ regeringstid för Indrajayavarman; 1307/1308-1327, 1307-1327, 1308-1327.

Jayavarman IX; Jayavama Borommesvarah (personnamn), Jayavarmadiparamesvara, Jayavarman IX Parameçvara, Jayavarman Parameshwara (personnamn), Jayavarman Parameshvara, Jayavarman Paramesvara, Phra Chao Chaiworaman 9 พระเจ้าชัยวรมันที่ 9, Phra Chao Chaiworaman Paramesuan พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร.
Alternativ regeringstid för Jayavarman IX; 1327-1353, 1327-?, 1346-1351, 1346-1352.

Trosok Peam; Néay-Trasacpaém, Neay Trasac Paem Chay, Phra Chao Taeng Wan พระเจ้าแตงหวาน, Ponhea Chey (personnamn), Suryophon, Ta Chey, Ta Trasak Paêm, Trasak Paem, Trasok Peam, Trasok Pra-aem ตระซอกประแอม, Trosok Pre-aem ตรอซอกเปรแอม.

Nippean Bat; Nipéan-bat, Nippean-bat, Nirvana Pada, Ponhea Kreak, Phra Borom Nipphan Bot พระบรมนิพพานบท.
Alternativ regeringstid för Nippean Bat; 1346-1351, 1362-1369, 1405-1409!?

Sithean Reachea; Sidhanta Raja.

Lampong Reachea; Boromma Lamphongsaraja, Lampang Paramaja, Lompeng Reachea, Lampong Racha, Lampongsareach, Lompong Racha, Ponhea Chey, Prah Srei Lampong Reacheadhiraj, Sri Lampang Paramaraja, Trosok Peam.
Alternativ regeringstid för Lampong Reachea; 1346-1352, 1347-1352, 1347-1353, 1409-1416!?

Sithean Reachea; Phra Sitthan Racha พระสิทธานราชา.
Alternativ regeringstid för Sithean Reachea; 1346-1347.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-05-27, 16.39
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.