Modern tid - Andra världskriget och efterkrigstidens Thailand
Highslide JS
Vietminhtrupper 1946
Siam och förhandlingarna med fransmännen

Siam hade inte gett fransmännen några löften liknande de man hade gett britterna, eftersom fransmännens roll i Asien nu hade minskat. Förhandlingarna med Frankrike blev ändå både långa och bittra. När Pridi höll sitt tidigare nämnda tal den 16 augusti 1945 nämnde han inte att man skulle återlämna de områden som man fått tillbaka enligt traktatet med Vichy-regimen från maj 1941. Anledningen till detta var att Siam menade att landet aldrig hade varit i krig med Frankrike!

Frankrike vägrade emellertid godkänna Vichy-traktatet och hävdade att traktatet inte var bindande för den fria franska regimen. De vägrade att återuppta diplomatiska förbindelser med Siam och hotade med att lägga veto mot Siams upptagande i FN innan Siam hade dragit sig tillbaka från de omtvistade områdena. Fransmännen fick faktiskt indirekt stöd från USA då amerikanerna förklarade att de inte erkände Siams landvinningar från 1941, men amerikanerna föreslog heller ingen lösning på problemet.

Den 27 augusti 1946 förklarade fransmännen formellt att den konstitutionella monarkin Laos tillhörde den Franska unionen (Sahaphap Farangset) สหภาพฝรั่งเศส. Siam appellerade till FN att ingripa, trots att man ännu inte var medlem. Ärendet togs inte upp i säkerhetsrådet, då Frankrike gick med på att låta den nybildade Internationella domstolen (san yutitham rawang prathet) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ i Haag behandla saken. Internationella domstolens engelska namn är International Court of Justice (ICJ) och jag kommer ibland att använda förkortningen ICJ.


(Internationella domstolens emblem)

Innan domstolsbeslutet inträffade det även incidenter längs den thai-kambodjanska gränsen och strider bröt ut i Siem Reap. Här handlade det om siamesiskt stöd till rörelsen Khmer Issarak (Khamen Itsara) เขมรอิสระ, som kämpade mot fransmännen. Frankrike drog nu tillbaka sitt erbjudande om att låta den Internationella domstolen döma i saken och informerade FN att de i stället tänkte förhandla direkt med Bangkok.

Under den här tiden var stämningen i Siam mycket upphetsad, då man kämpade för att få behålla de omtvistade områdena i Laos och Kambodja. Befolkningen i dessa områden hade också deltagit i de siamesiska valen i januari 1945 och i augusti 1946. Hösten 1946 inleddes förhandlingar i Washington och den 17 november 1946 underskrevs ett avtal där Siam till sist tvingades återlämna de omtvistade områdena till Frankrike. Detta verkställdes den 1 januari 1947. De omtvistade områdena lämnades tillbaka till Frankrike redan i oktober 1946.

Trots detta återupptogs de diplomatiska förbindelserna mellan Siam och Frankrike och fransmännen lovade att inte motsätta sig ett siamesiskt medlemskap i FN.


Stavningsvarianter;

Internationella domstolen; International Court of Justice (ICJ), World Court.

Khmer Issarak; Khmer Issara.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-13, 09.19
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.