Modern tid - Enväldets avskaffande och vägen mot militärdiktatur
Kung Rama VIII (Ananda Mahidol) (1935-1946)

Till en början hade regeringen varit villrådig då Prajadhipok abdikerade. Detta då få personer utanför palatset förstod sig på de gamla kungliga ritualerna eller kände till tronföljarlagen från 1924. Det var bara palatssekreteraren Chaophraya Woraphong Phiphat เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (31 mars 1862-26 januari 1941), alias Mom Ratchawong Yen Israsena (Mom Ratchawong Yen Itsarasena) หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา, som fullt ut förstod den kungliga rangordningen och titlarna och förutom honom var det bara Pridi som förstod sig på palatslagen (Kot Monthian Ban).


(Chaophraya Woraphong Phiphat)

Men man tog fasta på det råd som Prajadhipok givit i samband med sin abdikering och den 7 mars 1935, efter fem dagars överläggningar, bestämde sig regeringen för att utse den gamle kungens brorsson prins Ananda Mahidol (Ananthamahidon) อานันทมหิดล (r. 20 september 1925-9 juni 1946) till ny tronföljare. Han fick den formella titeln Phrabat Somdet Phra Chao Yu Hua Ananthamahidon พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล. Prins Ananda Mahidols pappa var prins Mahidol Adulyadej (Chao Fa Mahidon Adunyadet) เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช (1 januari 1892-24 september 1929). Prins Mahidol var son till kung Chulalongkorn och drottning Savang Vadhana.


(Ananda Mahidol cirka 5 år gammal)

Hela frågan om vem som skulle bli tronföljare hade dock varit litet mer komplicerad än man kan tro. Det fanns nämligen ytterligare en ung prins vid exilhovet i England som kunde göra anspråk på tronen. Det handlade om den tolvårige prinsen Varananda Dhavaj (Mom Chao Waranon Thawat) หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช (19 augusti 1922- 14 september 1990).

Varanandas far var prins Chudadhuj Dharadilok (Chao Fa Chudathut Tharadilok) เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก (5 juli 1892-8 juli 1923). Chudadhuj var liksom Mahidol son till Chulalongkorn och helbror till den tidigare kungen Vajiravudh. Men Varanandas mamma var hushållerska och en vanlig kvinna ur folket och hette Rawee Kaiyanon (Mom Rawi Kaiyanon) หม่อม ระวี ไกยานนท์ (1922-1990).

Prins Chudadhuj hade visserligen gift sig med prinsessan Chirabunyini Jumbol (Mom Chao Chirabunyini Chumphon) หม่อมเจ้าจิรบุญญินี ชุมพล (10 augusti 1907-19 mars 1980), men paret fick inga gemensamma barn. I andra källor heter Chirabunyini Jumbol från början Boonchirathorn Jumbol (Mom Chao Bunchirathon Chumphon) หม่อมเจ้าบุญจิราธร ชุมพล och som gift Bunchirathon Chudadhuj (Mom Chao Bunchirathon Chudathut) หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช.


(Bunchirathon Chudadhuj)

Förutom sonen Varananda fick prins Chudadhuj även dottern prinsessan Suthasirisopha (Mom Chao Sutthasirisopha) หม่อมเจ้า สุทธสิริโสภา (16 december 1921-2 februari 1998). Henne hade Chudahuj fått med Mom La-or Sirisamphan (Mom La-o Sirisamphan) หม่อมลออ ศิริสัมพันธ์, som även hon var en vanlig kvinna ur folket. Trots detta skulle bägge barnen senare upphöjas till Phra Ong Chao.


(Suthasirisopha)

Varananda var egentligen en högre rankad sonson till kung Chulalongkorn än Ananda. Både Chudadhuj och Mahidols hustrur var som omtalat vanliga kvinnor ur folket. Skillnaden låg i att Chudadhujs äktenskap med Rawee Kaiyanon inte var officiellt sanktionerat, medan prins Mahidols äktenskap med Sangwan Talapat (Sangwan Talaphat) สังวาลย์ ตะละภัฏ (21 oktober 1900-18 juli 1995) däremot fått kunglig välsignelse.

Det kan vara intressant att veta att prins Varananda 1950 gifte sig med en engelsk kvinna vid namn Pamela Smee แพเมลา สมี, vilket innebar att de två barn som han fick med henne diskvalificerades från tronföljden. Som gift blev Pamela Smee känd som Mom Pamela Chudadhut na Ayutthaya (Mom Phaemela Chudathut na Ayutthaya) หม่อมแพเมลา จุฑาธุช ณ อยุธยา.

Varananda skiljde sig senare från Pamela Smee och gifte faktiskt om sig med Bhumibols syster Galyani Vadhana (Chao Fa Kanlayani Watthana) เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (6 maj 1923-2 januari 2008) 1969. Men även detta äktenskap slutade med skilsmässa 1990. De fick heller inga gemensamma barn, vilket inte var så märkligt med tanke på Galyanis ålder. Galyani hade dock en dotter från ett tidigare äktenskap.

Dottern Dhasanawalaya (Thatsanawalai) ทัศนาวลัย (11 november 1945-), hade hon fått i sitt äktenskap med Aram Ratanakul Serireongrit (Aram Rattanakun Seriroengrit) อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ (24 augusti 1920-3 februari 1982). De hade gift sig 1944 och skiljt sig 1950.


(Dhasanawalaya med sin mamma)

Ananda Mahidol var bara 9 år gammal då han blev kung. Ett regentråd bestående av två prinsar och Chaophraya Yommarat (Pan Sukhum) เจ้าพระยายมราช (ปั้นสุขุม) (15 juli 1862-30 december 1938) skulle sköta hans plikter medan han fullföljde sina studier i Schweiz.


(Chaophraya Yommarat)

De två prinsarna var Anuwat Chaturon (Kromma Mün Anuwat Chaturon) กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ (alternativt prins Oscar) (Phra Ong Chao Oskha Nuthit) พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ) (2 december 1883-12 augusti 1935) som var sonson till Mongkut, och den 31-årige prinsen Aditya Dibabha Abhakara (Phra Ong Chao Athit Thip-apha) พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา (24 juli 1904-19 maj 1946) som var sonson till Chulalongkorn.


(Prins Anuwat Chaturon)


(Aditya Dibabha)

Chaophraya Yommarat hade tidigare varit en mäktig minister under Rama VI, men han hade avskedats under Rama VII.

Det tidigare omtalade beslagläggandet av Prajadhipoks tillgångar fick tragiska konsekvenser för regenten Anuwat Chaturon. Under press från både regeringen och rojalisterna begick han självmord den 12 augusti 1935.


Stavningsvarianter;

Woraphong Phiphat; Phraya Woraphong.

Ananda Mahidol; Ananta Mahidon, Annanda, Somdet Phra Pramensamaha Ananta Mahidon สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล.

Mahidol Adulyadej; Mahidol Adulyadej av Songkhla.

Varananda Dhavaj; Mom Chao Varananda Dhavaj Chudadhuj Waranonthawat Chuthathut วรานนท์ธวัช จุฑาธุช.

Chudadhuj Dharadilok; Chudadhut Dharadilok, Chutadhuj, Kromma Khun Phetchabun Intharachai กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย.

Rawee Kaiyanon; Ravi Kayananda.

Boonchirathorn Jumbol; Bunchiradhorn Jumbala, Bunchiradhorn Jumbol.

Phra Worawong Thoe Phra Ong Chao; Phraworawong Ther Phra Ong Chao, Phra Worawong Ther Phra Ong Chao.

Mom Pamela Chudadhut na Ayutthaya; Mom Pamela Chudadhuj na Ayutthaya.

Sangwan Talapat; Sangwal Talabhat, Sangwal Talapat.

Galyani Vadhana; Kanlayaniwatthana, Kromma Luang Narathiwat Ratchanakharin กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.

Dhasanawalaya; Dasanavalaya Ratanakul Serireongrit (Thatsanawalai Rattanakun Serireongrit) ทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, Dasanavalaya Sorasongkram, Thanphuying Dhasanawalaya Sornsongkram (Thanphuying Thatsanawalai Sonsongkhram) ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม.

Aram Ratanakul Serireongrit; Aram Rattanakul Serireongrit.

Chaophraya Yommarat (Pan Sukhum); Chao Phya Yomrat (Pun), Chao Phraya Yommaraj, Pun Sukhum.

Anuwat Chaturon; Anuwatjaturong.

Aditya Dibabha Abhakara; Aditya Dibabha, Athitaya Dibhabha, Athitthip-apha.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-04-29, 12.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.