Bangkok, Rama I - Rama VII - De sista enväldiga kungarna
Prajadhipok och kineserna

1927 fanns det ännu inget kommunistiskt parti i Siam, men underjordiska kommunistiska celler hade börjat bli verksamma detta år. Agitatorer delade ut flygblad som uppmuntrade till revolution, vilket de fick gehör för hos vänsterintellektuella och kinesiska arbetare som inspirerats av Mao Zedong เหมา เจ๋อตง (26 december 1893-9 september 1976) i Kina.

I slutet på 1920-talet verkade det som om pressen mot den absoluta monarkin avtog. Siams ekonomi blomstrade åter och man hade återigen fått balanserade statsbudgetar och till och med vissa med överskott och den politiska kritiken verkade ha dött ut. Under ytan jäste det dock fortfarande bland unga och vanligtvis studenter utomlands och bland minoriteterna i landet. De utgjorde dock ännu inte något hot mot regimen.

Malajerna i söder höll sig för det mesta lugna. Kanske hade de demoraliserats av den fullständiga siamesiska kontrollen vid sekelskiftet. Laotierna i nordöst och norr var i princip utan ledare och fångade i en process av snabb integration i ett ännu ej komplett och främmande ”Thai-land.”

Med den kinesiska minoriteten var det emellertid något helt annat. Både på grund av den ekonomiska roll och den makt de hade och på grund av sin stora geografiska koncentration i Bangkokregionen där också koncentrationen av siameser var störst.

Under Prajadhipok nådde också den kinesiska minoriteten sitt maximum i procentandel av den totala folkmängden i Siam. De utgjorde 12.2 procent av befolkningen 1932 och assimilerade sig allt långsammare än de någonsin gjort tidigare i det siamesiska samhället.

Detta berodde på den ökade immigrationen av kinesiska kvinnor, ett utbyggt kinesiskt utbildningssystem, kinesiska tidningar och en ökad medvetenhet och identifikation med Kina och kinesisk politik. Redan 1925 var Prajadhipok bekymrad över den allt långsammare kinesiska assimilationen och 1927 fruktade han att kinesiska pengar skulle komma att dominera de representativa politiska institutioner som han eventuellt skapade.

Han fick se kineserna genomföra antijapanska handelsbojkotter och demonstrationer som låg på gränsen till uppror och växande politiskt engagemang, som också inkluderade kommunism. Det etablerade kinesiska samhället i Siam hade blivit politiserat av revolutionerna 1911 och 1927 i Kina. Den kommunistiska rörelsen fick först fäste bland kinesiska handelsmän och arbetare.

1927 bildade hundratals unga kineser Communist Youth of Siam (CYS) (Phak Khommiwnit Yaowachon Sayam) พรรคคอมมิวนิสต์เยาวชนสยาม som var länkat till CPS. En andra organisation, en thailändsk gren av det kinesiska kommunistpartiet eller Thailands kinesiska kommunistparti (Phak Khommiwnit Chin Haeng Prathet Thai) พรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศไทย kan ha existerat.

Samma år hade en kommunistisk agent från Hankou ฮั่นโข่ว försökt organisera vänstern i Bangkok. Hans namn var Han Minghuang, men han blev arresterad av den siamesiska polisen och deporterades.

Men den kinesiska kommunismen i Siam var ganska svag och mestadels riktad mot Kina. Men i slutet av 1920-talet fanns det någon form av kommunistisk aktivitet i Siam där andra etniska grupper var involverade.

Det handlade om Ho Chi Minh-propaganda (se nedan) bland den vietnamesiska minoriteten i nordöstra Siam och också om besök i Bangkok och Chiang Mai av den indonesiska kommunisten Tan Malaka ตัน มาลากา (2 juni 1897-21 februari 1949). Men något politiskt inflytande hade inte dessa grupper under denna period. Mera problematiskt var de asiatiska nationalisternas aktiviteter under Prajadhipoks regeringstid.


(Tan Malaka)

Som kuriosa kan nämnas att Ho Chi Minh โฮจิมินท์ (19 maj 1890-3 september 1969) hade kommit till Siam under hösten 1928. Han vandrade runt förklädd som munk och var kvar i Siam i två år. En källa säger att han befann sig i provinserna Nakhon Ratchasima och Udon Thani. Det påstås att han hann med att lära sig en del thai.


(Ho Chi Minh)

Som ambassadör för komintern (Ongkan Kommiwnit Sakon) องค์การคอมมิวนิสต์สากล organiserade han vietnameser i exil och bildade Siams kommunistiska parti (CPS) (Phak Khommiwnit Sayam) พรรคคอมมิวนิสต์สยาม, som var föregångaren till Thailands kommunistiska parti (CPT) (Phak Khommiwnit Haeng Prathet Thai) พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. CPT bildades officiellt den 1 december 1942.

Att organisera CPS i Thailand var riskfyllt. Militanta kineser blev arresterade från 1921 och fram till 1931 i Bangkok och i norra Thailand. 1933 skärptes de antikommunistiska lagarna och förespråkande av kommunism likställdes med brott mot staten.

Förtrycket var utbrett och CPS:s styrka avtog intill rörelsen fullkomligt splittrades omkring 1936. I nordöst blev militanta vietnameser antingen arresterade eller deporterade och andra återvände frivilligt till Vietnam för att hjälpa sina likasinnade i kriget mot kolonialmakten Frankrike. Det indokinesiska kommunistpartiets inflytande över de thailändska kommunisterna minskade sedan kraftigt.

Förutom antijapanska aktiviteter bland kineserna och kamp mellan kommunister och anhängare till kuomintang blev Siam en bas för vietnamesiska, laotiska, kambodjanska och burmesiska nationalister som arbetade mot deras hemländers koloniala styre.

Siameserna sympatiserade till viss del med dem, vilket inte minst berodde på den stolthet de själva kände över att Siam aldrig blivit koloniserat. Men samtidigt var Siam mycket försiktigt med att inte stöta sig med sina grannar kolonialmakterna och försökte föra en neutral politik.


Stavningsvarianter;

Mao Zedong; Mao Tse-tung.

Thailands kinesiska kommunistparti; Chinese Communist Party of Thailand (CCPT).

Hankou; Hankow.

Ho Chi Minh; Ho-ji-min, Nguyen Ai Quoc, Nguyen Sinh Cung.

Siams kommunistiska parti; Communist Party of Siam (CPS).

Thailands kommunistiska parti ; Communist Party of Thailand (CPT) (พคท).

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-11-17, 14.22
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.