Bangkok, Rama I - Rama VII - Kung Chulalongkorn
Berättelsen om Walter Christmas

Innan Walter Christmas kom till Siam hade han försökt starta ett ångbåtsrederi på Amazonfloden แม่น้ำแอมะซอน och betraktades som en ganska rastlös person. Före incidenten i Paknam hade Walter Christmas fått ett varnande telegram från den danska regimen. Skulle han bli inblandad i några strider skulle han få lämna den danska flottan.

Efter incidenten försökte han i en rapport till marinministeriet avvisa att det handlat om en verklig strid, då den siamesiska flottan var i bedrövligt skick. Detta innebar en indirekt kritik av amiral Richelieus arbete och Walter Christmas lät läcka rapporten till flera dagstidningar.

Richelieus vän H.N. Andersen som hade tankar om att göra affärer i Siam, kunde i brev från Danmark se hur den positiva uppfattningen om den siamesiska flottan förändrades i pressen. Nu fanns en kritik av flottan som närmast uppfattades som en samling lustjakter.

Varken den siamesiska eller den danska marinen såg med blida ögon att en förtrolig rapport läckts till pressen. Först fick Walter Christmas ett ”ärofullt avsked” från den siamesiska flottan, men han blev först dekorerad för sin tapperhet i strid i samband med Paknamincidenten. Richelieu var nämligen rädd för att ett regelrätt avskedande skulle ge officerskåren i Siam dåligt rykte.

I Danmark blev Christmas kallad till förhör och därefter sparkad från danska marinen för sitt sätt att behandla klassificerade upplysningar. Walter Christmas som inte längre hade något arbete att försörja sig på skrev därför år 1894 boken "Et aar i Siam." I boken kritiserade han många danskar i Siam, inklusive H.N. Andersen och amiral Richelieu.

För H.N. Andersen kom boken olägligt då han just skulle starta Östasiatiska kompaniet (ØK - Østasiatisk kompagni). Han var orolig för att dålig press kunde skada han affärer. I Bangkok Times บางกอกไทมส์ blev Christmas bok hårt kritiserad och han beskylldes för att ha begått "svåra förbrytelser och missgärningar” under sin tjänstgöring i den siamesiska flottan.

Denna artikel skickade H.N. Andersen till en rad danska tidningar och Nyborg Avis lät publicera den. Detta medförde att Walter Christmas stämde Emil Opffer (17 februari 1863-13 september 1924), som var redaktör på Nyborg Avis, för förtal. H.N. Andersen och Richelieu hoppades på att rättssaken skulle få dem att framstå i trovärdig dager, men det hela slutade med en förlikning 1898.

Åklagaren hade under rättegången skaffat fram bevis för att de danska officerarna i Siam varit missnöjda med den siamesiska flottans beredskap redan innan striderna vid Paknam, vilket Christmas också berättat om i sin bok. Försvaret hade kontrat genom att de fått fatt i ett brev där Christmas erkände att han nonchalerat en order från Richelieu om att genomföra en avspärrning med sänkta fartyg vid Paknam, som kunde ha försvårat det franska anfallet.

Efter rättegången fortsatte Christmas sin karriär som författare och han skev de i Danmark kända pojkböckerna om Peder Most.

En rad danska personers namn dyker upp i samband med händelserna 1893. Jag har valt att presentera en lista över både tidigare nämnda danskar och personer som jag ännu endast har få upplysningar om.

1. Viceamiral Andreas du Plessis de Richelieu.

2. Kapten J. R. Vill.

3. Kapten Carl von Holck.

4. Kapten T.A. Göttsche.

5. Kommendant Vilhelm Guldberg.

6. Löjtnant Walter Christmas.

7. Ingenjör W. S. Smart ดับเบิลยู. สมาร์ท.

8. Ingenjör G. Candutti จี. แคนดุตตี.

9. Löjtnant Otto Conrad Skeel Schmiegelow. Han var född i Köpenhamn โคเปนเฮเกน och dog i Bangkok. Han är begravd på den protestantiska kyrkogården.

10. Kapten Aage Westenholz ร้อยเอก เวสเตนโฮลซ์ (18 april 1859-23 december 1935). Kom till Siam 1855. Han var Karen Blixens morbror.

11. Kapten Louis August du Plessis de Richelieu (7 januari 1856-30 maj 1910). Han var en yngre bror till Andreas du Plessis de Richelieu.


(Louis August du Plessis de Richelieu)

På sin brors uppmaning hade Louis gått i siamesisk tjänst 1883 och ankom till Bangkok 1884. Han tjänstgjorde först i marinen som löjtnant och som andrekommendant på kungens jakt Vesatri, som hans bror Andreas under en tid kommenderade.

1890-1893 tjänstgjorde Louis vid det siamesiska farvattensdepartementet och deltog deltog som sådan i James McCarthys mätexpeditioner längs Siams kuster. Han deltog också i striderna mot fransmännen 1893, som nästkommenderande vid ett av forten.

1894 återgick Louis till flottan och blev kapten och nästkommenderande på kungajakten Maha Chakri. 1897 blev han utnämnd till kommendant. 1897-1899 tjänstgjorde han också vid Bangkoks örlogsbas. 1899-1901 var han chef på kungajakten.


(Chaophrayafloden 1897)

Som sådan mottog Louis, på den siamesiske kungens vägnar, den danska kryssarkorvetten Valkyrien, som kommenderades av prins Valdemar av Danmark เจ้าฟ้าชายวัลเดมาร์ (27 oktober 1858-14 januari 1939) under dennes besök i Siam 1899.


(Prins Valdemar och kung Chulalongkorn 1899)

Louis tjänstgjorde 1901 vid örlogsbasen i Bangkok och reste tillbaka till Danmark 1901-1902. Efter att ha återvänt till Siam återupptog han sitt gamla arbete på örlogsbasen, men hans hälsa var dålig och han ansökte om avsked, vilket 1902 beviljades honom med en pension. Han återvände därefter till Danmark där han dog 54 år gammal 1910.

Louis var liksom sin bror även verksam på andra områden. Under ett antal år vara han förman för Paknam Railway Co. Ltd. (Borisat Rotfai Paknam) บริษัทรถไฟปากน้ำ som byggde Siams första järnväg och 1890 övertog han tillsammans med Aage Westenholz koncessionen till spårvagnsdriften i Bangkok genom Bangkok Tramway Co. Ltd. (Borisat Rot-rang Krungthep Chamkat) บริษัทรถรางกรุงเทพฯ จำกัด. Han fick 1897 adelstitlarna Luang och Phra.

Efter att ha återvänt hem till Danmark satt han bland annat i styrelsen för Dampskibsselskabet Urania, Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni och Alfred Christensen & Co. A/S.

12. Löjtnant V.W.O. Raun.

13. Löjtnant P.P. Rosenstand (26 mars 1868-15 mars 1896). (Kapten enligt andra källor.)


Stavningsvarianter;

Louis August du Plessis de Richelieu; Louis du Plessis de Richelieu.

Paknam Railway Co. Ltd.; กอมปานีรถไฟ.

P.P. Rosenstand; P.P. Rosendstand (felaktigt), P.P. Rosenstand.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-04-29, 16.38
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.