Bangkok, Rama I - Rama VII - Kung Chulalongkorn
Berättelsen om Walter Christmas

Innan Walter Christmas kom till Siam hade han försökt starta ett ångbåtsrederi på Amazonfloden แม่น้ำแอมะซอน och betraktades som en ganska rastlös person.

Före incidenten i Paknam hade Walter Christmas fått ett varnande telegram från den danska regimen. Skulle han bli inblandad i några strider skulle han få lämna den danska flottan.

Efter incidenten försökte han i en rapport till marinministeriet avvisa att det handlat om en verklig strid, då den siamesiska flottan var i bedrövligt skick. Detta innebar en indirekt kritik av amiral Richelieus arbete och Walter Christmas lät läcka rapporten till flera dagstidningar.

Richelieus vän H.N. Andersen som hade tankar om att göra affärer i Siam, kunde i brev från Danmark se hur den positiva uppfattningen om den siamesiska flottan förändrades i pressen. Nu fanns en kritik av flottan som närmast uppfattades som en samling lustjakter.

Varken den siamesiska eller den danska marinen såg med blida ögon att en förtrolig rapport läckts till pressen. Först fick Walter Christmas ett ”ärofullt avsked” från den siamesiska flottan, men han blev först dekorerad för sin tapperhet i strid i samband med Paknamincidenten. Richelieu var nämligen rädd för att ett regelrätt avskedande skulle ge officerskåren i Siam dåligt rykte.

I Danmark blev Christmas kallad till förhör och därefter sparkad från danska marinen för sitt sätt att behandla klassificerade upplysningar. Walter Christmas som inte längre hade något arbete att försörja sig på skrev därför år 1894 boken "Et aar i Siam." I boken kritiserade han många danskar i Siam, inklusive H.N. Andersen och amiral Richelieu.

För H.N. Andersen kom boken olägligt då han just skulle starta Östasiatiska kompaniet (ØK - Østasiatisk kompagni). Han var orolig för att dålig press kunde skada han affärer.

I Bangkok Times บางกอกไทมส์ blev Christmas bok hårt kritiserad och han beskylldes för att ha begått "svåra förbrytelser och missgärningar” under sin tjänstgöring i den siamesiska flottan.

Denna artikel skickade H.N. Andersen till en rad danska tidningar och Nyborg Avis lät publicera den. Detta medförde att Walter Christmas stämde Emil Opffer (17 februari 1863-13 september 1924), som var redaktör på Nyborg Avis, för förtal.

H.N. Andersen och Richelieu hoppades att rättssaken skulle få dem att framstå i trovärdig dager, men det hela slutade med en förlikning 1898. Åklagaren hade under rättegången skaffat fram bevis för att de danska officerarna i Siam varit missnöjda med den siamesiska flottans beredskap redan innan striderna vid Paknam, vilket Christmas också berättat om i sin bok.

Försvaret hade kontrat genom att de fått fatt i ett brev där Christmas erkände att han nonchalerat en order från Richelieu om att genomföra en avspärrning med sänkta fartyg vid Paknam, som kunde ha försvårat det franska anfallet.

Efter rättegången fortsatte Christmas sin karriär som författare och han skev de i Danmark kända pojkböckerna om Peder Most.

En rad danska personers namn dyker upp i samband med händelserna 1893. Jag har valt att presentera en lista över både tidigare nämnda danskar och personer som jag ännu endast har få upplysningar om.

1. Viceamiral Andreas du Plessis de Richelieu.

2. Kapten J. R. Vill.

3. Kapten Carl von Holck.

4. Kapten T.A. Göttsche.

5. Kommendant Vilhelm Guldberg.

6. Löjtnant Walter Christmas.

7. Ingenjör W. S. Smart ดับเบิลยู. สมาร์ท.

8. Ingenjör G. Candutti จี. แคนดุตตี.

9. Löjtnant Otto Conrad Skeel Schmiegelow. Han var född i Köpenhamn โคเปนเฮเกน och dog i Bangkok. Han är begravd på den protestantiska kyrkogården.

10. Kapten Aage Westenholz ร้อยเอก เวสเตนโฮลซ์ (18 april 1859-23 december 1935). Kom till Siam 1855. Han var Karen Blixens morbror.

11. Kapten Louis August du Plessis de Richelieu (7 januari 1856-30 maj 1910). Han var en yngre bror till Andreas du Plessis de Richelieu.


(Louis August du Plessis de Richelieu)

12. Löjtnant V.W.O. Raun.

13. Löjtnant P.P. Rosenstand (26 mars 1868-15 mars 1896). (Kapten enligt andra källor.)


Stavningsvarianter;

Louis August du Plessis de Richelieu; Louis du Plessis de Richelieu.

P.P. Rosenstand; P.P. Rosendstand (felaktigt), P.P. Rosenstand.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-03-01, 17.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.