Ayutthaya - Ayutthayas fall
Chiang Mai inlemmas i Siam 1776

Burmesen och regenten Abhayagamani av Chiang Mai hade dött 1768 och han ersattes av en ny burmes vid namn Moyagamani (Mayu-nguan) มะยุง่วน (r. 1768-1771). Den tidigare omtalade Chai Kaeo av Lampang, som tjänat under Abhayagamani, fortsatte att tjäna även under Moyagamani medan hans son Kawila (Phra Chao Kawila) พระเจ้ากาวิละ (r. 1774-1782) och hans bröder fick styra Lampang. Andra källor kallar Moyagamani för Po Mayunguan โป่มะยุง่วน och säger att han regerade fram till 1775.


(Chao Kawila)

Perioden 1771-1774 skulle bli en oerhört rörig tid i Lan Na och någon egentlig enande regent fanns inte under denna period. Moyagamani utsattes också för ett revoltförsök 1771, lett av en man vid namn var Phraya Chaban พระยาจ่าบ้าน, men det första försöket misslyckades. Phraya Chaban är även känd som Phraya Wichian Prakan พระยาวิเชียรปราการ. Hans ursprungliga namn var Bunma Intharawiwat บุญมา อินทรวิวัฒน์.

Phraya Chaban allierade sig då med Kawila som lät döda ett antal burmesiska officerare i Lampang. Kawilas far Chai Kaeo arresterades därför i Chiang Mai och Kawilas övriga bröder skickade ett brev där de bad Moyagamani om ursäkt för det inträffade. Men Phraya Chaban och Kawila ångrade ingenting utan skickade istället en begäran om hjälp till kung Taksin i Ayutthaya.

En siamesisk armé marscherade norrut 1774 och burmeserna såg till att Lan Na skickade en armé för att stoppa deras framryckning. Men Lan Nas styrkor gick istället över på siamesernas sida och hjälpte till att driva bort burmeserna från norr.

Siameserna lyckades därför återerövra Chiang Mai 1775 och driva bort den burmesiska armén från Lampang och Lamphun. Chiang Saen förblev dock under burmesisk ockupation och samma år, eller året efter, beslöt sig Posuphala att försöka återerövra Chiang Mai.

Taksin skickade då en ny en siamesisk armé norrut som belägrade Chiang Mai och beordrade att staden skulle attackeras från alla sidor. Den tidigare omnämnde generalen Posuphala och Moyagamani flydde med sin garnison genom "den Vita elefantens port" och kung Taksin tågade in i Chiang Mai hyllad av folket sent 1775.

Posuphala återvände till Chiang Saen. Till ny regent i Chiang Mai utsågs Phraya Chaban. Chao Kawila skickades tillbaka som regent över Lampang (r. 1775-1781). Kawila skulle sedan betraktas som Chao av Chiang Mai åren 1781-1816. Efter 1776 blev Chiang Mai för alltid inlemmat i siamesernas rike, trots att burmeserna skulle göra flera försök att ändra på detta.

Som kuriosa kan nämnas att den då 33-årige Chaophraya Surasi hade fattat tycke för Kawilas syster Sri Anocha (Chao Si Anocha) ศรีอโนชา (1750-?) under fälttågen i norr. Via ombud bad han om hennes hand vilket accepterades. Chaophraya Surasi tog sedan med sig sin blivande fru hem via Sawankhalok.

De nordliga delarna var nu oerhört härjade och hade avfolkats efter de ständiga striderna i området och själva staden Chiang Mai lämnades faktiskt öde de kommande 15-20 åren.

Chiang Mais, eller Lan Nas, rika kultur och historia är I hög grad påverkad av det burmesiska inflytandet och till viss del också av det laotiska. Chiang Mai har sin egen särart och skiljer sig en del från Thailands övriga provinser vad det gäller mat, kultur och sedvänjor. Det anses allmänt i Thailand att kvinnorna från norr är landets vackraste och att befolkningen är rikets vänligaste. 


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Kawila; Phraya Kavila, Phra Jao Kawila, Chao Kawila เจ้ากาวิละ, Gawila, Chao Khanan Kawila, Kahwila.

Moyagamani; Magu Nguan, Nemyo Khamani, Po Mayu Nguan โป่มะยุง่วน, Po Mayu'nguan, แม่ทัพโป่เงี้ยว?, Po Mayungwan, General White Head.

Phraya Chaban; Phraya Chaba, Cao Ban Bunma, Chao Bun Ma, Phrya Cha Ban, Jao Phraya Jabaan, Phrya Ja Baan. Chiang Mais krönika talar om en Noi Phom.

Phraya Wichian Prakan; Phraya Luang Wachira Prakan พระยาหลวงวชิรปราการ.

Alternativ regeringstid för Kawila i Lampang; 1774-1782, 1775-1813, 1781-1816, 1782-1813.

Sri Anocha; Chao Khrok Fa Si Anocha เจ้าครอกฟ้าศรีอโนชา, Chao Rotcha เจ้ารจจา, Chao Satcha เจ้าสัจา, Chao Siri Rojana (Chao Siri Rotchana) เจ้าศิริรจนา, Chao Siri Rodja (Chao Siri Rotcha) เจ้าศิริรดจา, Siri Rotchana ศิริรจนา.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-03-01, 20.13
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.