Sukhothai och Lan Na - Konungariket Lan Na
Kung Kue Na

Pha Yu efterträddes före sin död av sin son, kung Kue Na (Phaya Kue Na) พญากือนา (r. 1355-1385) och det var under denna kungs regeringstid som Lan Na började blomstra. Kue Na föddes 1335 och jag har tidigare berättat att det först var under hans regeringstid som namnet Lan Na började användas för riket. Jag kan tyvärr inte förklara glappet på 12 år mellan Pha Yus och Kue Nas angivna regeringstider.

Kue Na var en hängiven buddhist som introducerade lankavamsa/lankawong (nikai langkawong) นิกายลังกาวงศ์, den lankesiska buddhismen i sitt rike. Denna orden betraktades som mera renlärig än den tidigare buddhismen från Hariphunchai, Pegu och Ava.

1369 bjöd Kue Na in en ledande munk från Sukhothai till Lan Na. Hans namn var Sumana Thera (Phra Sumon Thera) พระสุมนเถระ och han anlände med heliga reliker och tillbringade två regntider i templet Phra Yuen วัดพระยืน i Hariphunchai. Kue Na bjöd också in 8 400 munkar från en annan sekt, som härstammade från drottning Camadevis tid, för att ordineras i lankawong.

1370 eller 1371 lät Kue Na bygga templet Buppharam วัดบุปผาราม i Chiang Mai till Sumana Thera. Detta tempel blir sedan känt som Wat Suan Dok Mai วัดสวนดอกไม้. Därefter började Sumana Thera tillbringa de följande regntiderna här. Sumana Thera dog 1389. Den lankesiska buddhismen är också känd som ramanyaskolan (monskolan) och Sumana Thera hade studerat och ordinerats i denna lära i monrikets Martaban.

Under Kue Nas regeringstid var riket starkt och 1365 vägrade Kue Na att skicka begärd tribut till ho-regenten Phaya Ho Lumfa พญาฮ่อลุ่มฟ้า i Yunnan, vilket hade varit praxis sedan tidigt under Mangraidynastin. Hans efterföljare skulle heller inte skicka tribut till dessa Yunnankineser eller ho ฮ่อ.

Lan Nas fortsatta kungaföljd fortsätter i ”Ayutthaya” avsnittet ”Konungariket Ayutthaya,” artikeln ”Krig mot Chiang Mai 1387.”

Chiang Mai, eller Lan Na, intog under lång tid en starkt oberoende ställning gentemot Sukhothai och Ayutthaya och utvecklade sin egen kultur och livsstil, vilket fortfarande är tydligt idag. Kulturen kom att påverkas av kontakter med Burma och i viss mån av kontakter med Laos. Än idag kan man hitta den unika Lan Na-skriften (tua mueang) i templen i norr, vilken kanske var den ursprungliga taiskriften. En liknande skrift används fortfarande idag av shanfolket.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Kue Na; Chao Phraya Kue Na, Chao Thao Songsaenna Anthammikarat เจ้าท้าวสองแสนนา อันธรรมิกราช, Gue Na, Kuena, Ku Na, Phaya Kuena, Phaya Keua Na, Phaya Kue Na, Phaya Thammikarat พญาธรรมิกราช, Phra Chao Keu Na Thamikraj, Phra Chao Kue Na พระเจ้ากือนา, Phya Kue Na.
Alternativ regeringstid för Kue Na; 1367-1385.

Phaya Ho Lum Fa; Phaya Ho Lumfa.

Ho; Chao chin yunnan ชาวจีนยูนนาน, chin ho จีนฮ่อ, ho ห้อ, yunnaneser (khon yunnan) คนยูนนาน.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-16, 18.14
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.