Sukhothai och Lan Na - Konungariket Lan Na
Lan Nas tidiga historia

Det är nu dags att berätta litet om det nordliga tairiket Lan Na som kan översättas till "Miljoner risfält." Vi har tidigare sett exempel där taifolk använder siffror eller tal i sina geografiska namn och det kommer komma fler längre fram.

Chiang Mais krönikor spårar Lan Nas regerande ätt till Ngoenyang (Chiang Saen) i Yonokområdet i norr. På 1100-talet regerade enligt legenden Khun Chueang i Hiran Ngoenyang. Denne Khun Chueang var sonson till den tidigare nämnde Khun Chom Tham, grundaren av Phayao. Khun Chueang regerade förmodligen 1128-1169. Se även ”Forntid,” avsnittet ”Taifolkens tidiga invandring i Thailand,” artikeln ”Taifolken i Yonok.”

Chiang Saen invaderades omkring 1134 av en kaeoregent (tai?) från Mueang Kaeo เมืองแกว, som låg i Xishuangbanna-området, eller i övre delen av Svarta flodens dalgång i dagens norra Vietnam. Anledningen till attacken skall ha varit att regenten i Mueang Kaeo, Thao Kao (Thao Kaeo) ท้าวแกว, upprepade gånger förgäves bett om Khun Chueangs farbrors dotters hand. Farbroderns namn var Lao Chuen (Phaya Lao Sin) och hans dotters namn eller titel var Phra Nang Ua Kham พระนางอั๊วคำ. Hon lär ha varit osedvanligt vacker och sympatisk.

Då Thao Kao trots sina enträgna försök nekades damen i fråga samlade han en väldig armé för att själv röva bort henne. Lao Chuen sände då bud till Khun Chueang om vad som var på gång och Khun Chueang lyckades samla ihop trupper från ett stort område i dagens norra Thailand och dagens Shanstat och besegrade angriparna. Den amoröse Thao Kao av Mueang Kaeo dödades i striderna.

Efter segern invaderade Khun Chueang Mueang Kaeo och begav sig till den döde Thao Kaos palats. Här visade det sig att det fanns ytterligare en vacker kvinna, nämligen dottern till den döde regenten. Hon hette Nang U Kaeo นางอู่แก้ว och Khun Chueang gifte sig med henne och stannade en tid som regent i Mueang Kaeo. Tillsammans fick de tre söner. De hette Thao Pha Rueang ท้าวผาเรือง, Thao Kham Hao ท้าวคำห้าว och Thao Sam Chum Saeng ท้าวสามชุมแสง.

Khun Chueangs framgångar skall ha imponerat väldeliga på hans grannar i området Xishuangbanna, Ngoenyang (Chiang Saen) och Phayao, inklusive vietnameserna, att de begav sig till honom för att visa sin vördnad.

Då Khun Chueang till sist lämnade Mueang Kaeo överlät han regerandet i Mueang Kaeo till sin son Lao Ngoen Rueang och sin farbror. Khun Chueang som såg till sitt eget rikes bästa utkrävde ingen tribut av Mueang Kaeo och han tillät också en av den gamle regentens undersåtar att bli regent över Mueang Wong เมืองว้อง. Var denna mueang låg vet jag för närvarande inte. Khun Chueang lät göra en steninskription om det inträffade i Yunnan 1140.

Kort tid före sin död 1172 utnämnde Khun Chueang sina fem söner till härskare över var sitt område i hans stora konungadöme. Den äldste, Lao Ngoen Rueang, fick regera över Chiang Saen, den andre över den viktigaste mueangen i Xishuangbanna-området (Mueang Kaeo, varifrån den tidigare omtalade invasionen kommit ifrån), den tredje över laofolkets Luang Prabang, den fjärde över Mueang Chainarai เมืองไชยนารายณ์ (Xiang Khouang?) och den femte över Chiang Hung i Xishuangbanna.

Trots de ovan nämnda framgångarna kunde Khun Chueangs söner inte hindra att sammanhållningen i området började vittra i slutet av Khun Chueangs regeringstid. Chiang Saen fortsatte ändå att vara ett viktigt centrum för taifolken i Yonok.

Det är svårt att bedöma hur trovärdiga ovanstående legender är, även om man tar bort de värsta överdrifterna, men det gör inte så mycket eftersom det ändå visar på taifolkens geografiska utbredning i området vid denna tid. Chiang Mais krönikor talar också om omfattande kontakter och släktskap mellan de viktigaste taimueangerna.

Regenter från en rad furstendömen eller småriken skulle senare uppge att de härstammade från någon av de ovan nämnda städerna. I detta sammanhang är Chiang Saen viktigt. Inte bara som ursprung för Lan Na och en mängd andra mueanger som ingick i detta rike, utan också som ursprungsområde för den ätt som med tiden skulle komma att regera den viktigaste taihuvudstaden av alla; Ayutthaya.


Stavningsvarianter;

Mueang Kaeo; Mueang Prakan เมืองปราการ, Phrakan, Phakan, Pakan, เมืองแก้ว.

Thao Kao; Thao Kao (Cha).

Phra Nang Ua Kham; Nang Ua Kham Khon Mueang, Phra Nang Ua Kham Khon พระนางอั๊วคำคอน.

Nang U Kaeo; Nang Kaeo นางแกว, Nang Up Kaeo นางอุปแก้ว, Phra Nang U Kaeo พระนางอู่แก้ว, Ukaeo.

Thao Kham Hao; Yi Kham Hao ยี่คำห้าว, Yi Kham Haw.

Thao Sam Chum Saeng; Thao Sam Chumsaeng.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-08-20, 08.13
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.