Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Kungarna i Sukhothai

I texten på hemsidan har jag i stor utsträckning valt att följa David K. Wyatts uppgifter gällande namn och regeringstider. Men man måste ha klart för sig att det finns många källor med avvikande information.


Här nedan kan du läsa om kungarna i Sukhothai och deras regeringstider, enligt Wyatt. De titlar och namn som Wyatt har använt har fetstilats;

Namn Regeringstid
1 Sri Indraditya (Si Inthrathit) ศรีอินทราทิตย์ 1239?-1259?
2 Ban Müang (Ban Mueang) บาลเมือง, alternativt บานเมือง 1259?-1279?
3 Ramkhamhaeng รามคำแหง 1279?-1298
4 Lö Thai (Loe Thai) เลอไท
Jag använder namnet Loe Thai
1298-1346/1347
5 Ngua Nam Thom งั่วนำถม 1346/1347
6 Mahathammaracha I มหาธรรมราชาที่ 1
Jag använder namnet Li Thai ลิไท
Wyatt använder stavningen Lithai
1346/1347-1368/1374?
7 Mahathammaracha II มหาธรรมราชาที่ 2
Jag använder namnet Lue Thai ลือไท
1368/1374-1398?
8 Mahathammaracha III มหาธรรมราชาที่ 3
Jag använder namnet Sai Lue Thai ไสลือไท
Wyatt använder namnet Sai Lüthai
1398-1419
9 Mahathammaracha IV มหาธรรมราชาที่ 4
Alternativt namn; Borommapan บรมปาล
1419-1438

Kungarna i Sukhothai, enligt den engelskspråkig Wikipediasidan List of Monarchs of Thailand. Jag har lagt till information som skiljer sig från Wyatts och har också lagt till uppgifter från den thailändska delen av Wikipediasidan som skiljer sig från den engelskspråkiga;

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Thailand

1 Si Inthrathit
Pho Khun Si Inthrathit พ่อขุนศรีอินทราทิตย์,
eller Pho Khun Bang Klang Hao พ่อขุนบางกลางหาว.
Wyatt transkriberar hans titelnamn till Sri Indraditya
och anger hans regeringstid till 1239?-1259?
Samma Wikipediasida på thai anger regeringstiden till 1249-1279.
1238-1270
2 Ban Mueang
Wyatt transkriberar hans titelnamn till Ban Müang (Pho Khun Ban Mueang)
พ่อขุนบานเมือง och anger hans regeringstid till 1259?-1279?
Thailändska Wikipedia säger att han regerade mindre än ett år 1279!
1270-1279
3 Ramkhamhaeng den Store
Pho Khun Ramkhamhaeng Maharat พ่อขุนรามคำแหงมหาราช eller
Pho Khun Ramarat.
Wyatt anger hans regeringstid till 1279?-1298.
1279-1298
4 Loe Thai
Phaya Loe Thai พญาเลอไท eller Phraya Loe Thai พระยาเลอไท.
Wyatt transkriberar hans titelnamn till Lö Thai
och anger hans regeringstid till 1298-1346/1347.
1298-1323
5 Ngua Nam Thum งั่วนำถุม
Ngua Nam Thom (Phraya Ngua Nam Thom) พระยางั่วนำถม.
Wyatt använder i stället namnet Ngua Nam Thom งั่วนำถม
och anger hans regeringstid till 1346/13474.
1323-1347
6 Li Thai
Maha Thammaracha I (Phra Maha Thammaracha I) พระมหาธรรมราชาที่ 1,
eller Phaya Lithai ลิไท. Wyatt transkriberar hans titelnamn till Mahathammaracha I
och anger hans regeringstid till 1346/1347-1368/1374?
Thailändska Wikipedias säger 1347-?
1347-1368
7 Maha Thammaracha II
Phra Maha Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ 2,
eller Phaya Lue Thai ลือไท.
Wyatt transkriberar hans titelnamn till Mahathammaracha II
och anger hans regeringstid till 1368/1374-1398?
Thailändska Wikipedia säger 1368-1400.
1368-1399
8 Maha Thammaracha III
(Phra Maha Thammaracha III) พระมหาธรรมราชาที่ 3
eller Sai Lue Thai ไสลือไท.
Wyatt transkriberar hans titelnamn till Mahathammaracha III
och anger hans regeringstid till 1398-1419.
Thailändska Wikipedia säger 1400-1419.
1400-1419
9 Maha Thammaracha IV
(Phra Maha Thammaracha IV) พระมหาธรรมราชาที่ 4
eller Borommapan บรมปาล.
Wyatt transkriberar hans namn till Mahathammaracha IV.
1419-1438

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-03-31, 07.54
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.