Forntid - Sydostasien före och under taifolkens ankomst
Kungarna i Pinya, Sagaing och Ava

Följande kungar regerade i Pinya efter Thihathu;

 • Uzana I (Usana 1) อุซะนาที่ 1 (r. cirka februari 1325-1 september 1340).

 • Sithu สิธู eller Mayinsang Sithu มยินซางสิธู (r. 1 september 1340-29 mars 1344). Sithu betraktas inte som kung utan endast som regent.

 • Kyawswa I (Chorsawa 1) จอซะวาที่ 1 (r. 29 mars 1344-12 december 1350) var en halvbror till Uzana I.

 • Kyawswa II (Phra Chao Chosawa 2) พระเจ้าจอซะวาที่ 2 (r. 12 december 1350-19 mars 1359).

 • Narathu นราธู av Pinya (r. 19 mars 1359-juni 1364).

 • Uzana II (Usana 2) อุซะนาที่ 2 (r. juni 1364-september 1364). Förväxla inte denne Uzana II med Uzana II av Pagan!


Följande kungar regerade i Sagaing efter Saw Yun;

 • Tarabya I (Tayaphaya 1) ตายาพยาที่ 1. (5 februari 1327-1335/1336).

 • Shwetaungtet (Yawedondet) ยเวดอนเดต (1335/1336-cirka augusti 1339).

 • Kyaswa (Chasawa) จะซวา av Sagaing (cirka augusti 1339-cirka mars 1349).

 • Nawrahta Minye (Noratha Minye) นอรธามินเย (cirka april 1349-cirka november 1349).

 • Tarabya II (Tayaphaya 2) พระเจ้าตายาพยาที่ 2 (cirka november 1348-23 februari 1352).

 • Minbyauk Thihapate (Minbayat Thihapate) มินบยาตธิฮาปะเต (23 februari 1352-april 1364).


Följande kungar regerade i Ava efter Thado Minbya;

En del källor talar om en upprorsman Nga-nu งานู, som kortvarigt skall ha suttit på tronen 1367 eller 1368. Han är dock inte nämnd i Wikipedias kungaföljd.

 • Swa Saw Ke (Sawasoke) สวาซอเก eller Farang Mangsichawa ฝรั่งมังศรีชวา (r. 5 september 1367-april 1400). Han är också känd som Mingyi Swa.

 • Tarabya (Taraphraya) ตราพระยา (r. april 1400-cirka 25 november 1400). Förväxla inte denne kung med de två ovan nämnda Tarabya I och II, med annan thaistavning.

 • Minkhaung I (Mangkhong 1) มังฆ้อง 1 eller Farang Mangkhong ฝรั่งมังฆ้อง (r. 25 november 1400-cirka februari 1422).

 • Thihathu (Sihatu) สีหตู av Ava (r. cirka februari 1422-augusti 1425). Han är också känd som Farang Mangsi ฝรั่งมังศรี och han var född 1394. Han blev dödad i en kupp iscensatt av en drottning vid namn Shin Bo-me 1425.

 • Minhlange (Minla-ngae) มินละแหง่ (r. augusti-november 1425). Han blev också mördad av drottning Shin Bo-me.

 • Kale Kyetaungnyo (Kale Chetongyo) กะเลเจตองโญ (r. november 1425-16 maj 1426).

 • Mohnyin Thado (Moyin Tado) โมญีนตะโด (r. 16 maj 1426-maj 1439).

 • Minye Kyawswa I (Mangrai Kayochawa 1) มังรายกะยอชวาที่ 1 (r. maj 1439-januari/februari 1442).

 • Narapati I นรปติที่ 1 (r. 25 april 1442-24 juli 1468).

 • Thihathura (Sihasura) สีหสุระ (r. 24 juli 1468-omkring augusti 1480).

 • Minkhaung II (Mangkhong 2) มังฆ้องที่ 2 (r. omkring augusti 1480-7 april 1501).

 • Shwenankyawshin (Chawenanchochin) ชเวนันจอชิน (r. 7 april 1501-14 mars 1527), eller Narapati II (Narapati 2) นรปติที่ 2.

 • Thohanbwa (Tohanbawa) โต่หั่นบวา (r. 14 mars 1527-maj 1542).

 • Hkonmaing (Khonmeng) คอนเมง (r. omkring juni 1542-omkring september 1545).

 • Mobye Narapati (Mopye Narapati) โมบเยนรปติ (r. omkring september 1545-omkring oktober 1551) Han är även känd som Narapati III (Narapati 3) พระเจ้านรปติที่ 3 av Ava.

 • Sithu Kyawhtin (Situ Chothin) สีตูจอทิน (r. omkring oktober 1551-22 januari 1555), eller Narapati Sithu (Narapati Situ) นรปติสีตู. Förväxla inte namnet Narapati Sithu med den tidigare Pagankungen med samma namn!

Riket Toungoo (Tong-u) ตองอู erövrade Ava 1555 och detta räknas som det egentliga slutet för det självständiga riket Ava. Lägg märke till att både huvudstaden och riket Toungoo oftast stavas Taungoo. Huvudstaden skall ha grundats 1279. Du kan läsa mera om Toungoo och rikets kungar i ”Ayutthaya,” avsnittet ”Ayutthaya och kontakterna med väst,” artikeln ”Inledande krig mot Burma (1538).”

Toungoo utsåg därefter en av sina egna till vicekung av av Ava. Han är känd som Thado Minsaw av Ava (Tado Mengso haeng Angwa) ตะโดเมงสอแห่งอังวะ (r. 19 februari 1555-24 april 1584). Förväxla inte denne man med senare burmeser med samma namn eller titel!

Efter Thado Minsaw av Ava blev en man vid namn Min Letya (Min Letya haeng Angwa) มินเลตยาแห่งอังวะ utsedd till guvernör av Ava under perioden maj 1584-september/oktober 1586. Detta efter att kung Nanda Bayin (Nanthabureng) นันทบุเรง (r. 10 oktober 1581-19 december 1599) i Toungoo hade slagit ner ett allvarligt upprorsförsök av Thado Minsaw. Thado Minsaw hade lyckats fly men dog på vägen till Kina där han hade tänkt be om hjälp.

Min Letya kan enligt de burmesiska krönikorn ha varit den tidigare Toungoo-kungen Tabinshwetis (Tabengchaweti) ตะเบ็งชะเวตี้ ende son. Du kan som nämnt här ovan läsa mera om honom och Toungoos kungar i ”Ayutthaya,” avsnittet ”Ayutthaya och kontakterna med väst,” artikeln ”Inledande krig mot Burma (1538).”

Minye Kyawswa, med den alternativa stavningen Minyekyawswa, var uppenbart Avas siste vicekung 1587-1593. Hans levnadsår uppges till omkring den 16 november till sent i december 1599 och han var en son till Nanda Bayin.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Uzana I; Phra Chao Usana 1 พระเจ้าอุซะนาที่ 1.

Sithu; Myinsaing Sithu, Phra Chao Mayinsang Sithu พระเจ้ามยินซางสิธู.

Kyawswa I; Phra Chao Chorsawa 1 พระเจ้าจอซะวาที่ 1, Thihathu II.

Kyawswa II; Phra Chao Chosawa 2 พระเจ้าจอซะวาที่ 2.

Narathu av Pinya; Phra Chao Narathu พระเจ้านราธู, Phra Chao Narathu av Pinya, Phra Chao Narathu haeng Phinya พระเจ้านราธูแห่งพินยา, Thihathu III, Thihathura.

Uzana II; Phra Chao Usana 2 พระเจ้าอุซะนาที่ 2, Uzana Pyaung.

Tarabya I; Phra Chao Tayaphaya 1 พระเจ้าตายาพยาที่ 1, Tayaphya.

Shwetaungtet; Phra Chao Yawedondet พระเจ้ายเวดอนเดต.

Kyaswa av Sagaing; Kyaw Swa, Phra Chao Chasawa พระเจ้าจะซวา, Phra Chao Chasawa av Sagaing, Phra Chao Chasawa haeng Sakai พระเจ้าจะซวาแห่งสกาย.

Nawrahta Minye; Hsinbyushin Nawrahta Minye, Phra Chao Noratha Minye พระเจ้านอรธามินเย.

Tarabya II; Hsinbyushin Tayaphyange, Phra Chao Tayaphaya 2 พระเจ้าตายาพยาที่ 2.

Minbyauk Thihapate; Min Pyauk, Phra Chao Minbayat Thihapate พระเจ้ามินบยาตธิฮาปะเต.

Swa Saw Ke; Mengkyiswâ Saokai, Mengkyiswa Saokai, Minchichawasoke มีนจีชวาซอเก, Mingyi Swa Saw Ke, Mingyi Swasawke, Minkyiswasawke, Phra Chao Farang Mangsichawa พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา, Phra Chao Sawasoke พระเจ้าสวาซอเก, Swasawke, Tarabyâ Saokai, Tarabya Saokai.
Alternativa regeringstider för Swa Saw Ke; 5 september 1367-april 1400, 1368-1401.

Tarabya; Phra Chao Taraphraya พระเจ้าตราพระยา, Phra Chao Taraphraya haeng Angwa พระเจ้าตราพระยาแห่งอังวะ, Taraphaya ตะระพญา.
Alternativa regeringstider för Tarabya; april 1400-25 november 1400, 1401.

Minkhaung I; Man Khaung, Min Gaung, Mingaung, Min Swe, Pathom Min Kong ปฐมมินกอง, Phra Chao Farang Mang Khong พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง, Phra Chao Monthian Thong พระเจ้ามนเทียรทอง.
Alternativ regeringstid för Minkhaung I; 1401-1422.

Thihathu av Ava; Hsinbyushin Thihathu, Phra Chao Farang Mangsi พระเจ้าฝรั่งมังศรี, Phra Chao Sihatu พระเจ้าสีหตู av Ava, Phra Chao Sihatu haeng Angwa พระเจ้าสีหตูแห่งอังวะ.
Alternativa regeringstider för Thihathu; Cirka oktober 1421-augusti 1425, 1422-1426.

Minhlange; Min Hla, Min Hla Nge, Min Hla-nge, Minhla-nge, Phra Chao Minla-ngae พระเจ้ามินละแหง่.
Alternativ regeringstid för Minhlange; 1426.

Kale Kyetaungnyo; Kale Kye-Taung Nyo, Ka-le Kyetaungnyo, Kalekyetaungnyo, Phra Chao Kale Chetongyo พระเจ้ากะเลเจตองโญ.

Mohnyin Thado; Mohnyin Mintaya, พระเจ้าโม่ญี่นตะโด, Phra Chao Moyin Tado พระเจ้าโมญีนตะโด.
Alternativa regeringstider för Mohnyin Thado; 16 maj 1426-cirka april 1439, 20 maj 1426-maj 1439, 1427-1440.

Minye Kyawswa I; Minyekyawswa, Min-ye-kyaw-swa, Minye' Kyawzwa, Minye Kyawswa I av Ava; Mangrai Kayochawa 1 haeng Angwa มังรายกะยอชวาที่ 1 แห่งอังวะ. .
Alternativ regeringstid för Minye Kyawswa I; April 1439-cirka januari 1442, 1440-43.

Narapati I av of Ava; Narapatigyi, Phra Chao Narapati 1 พระเจ้านรปติที่ 1, Phra Chao Narapati 1 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ.
Alternativ regeringstid för för Narapati I; 11 mars 1442-24 juli 1468, 1443-1469.

Thihathu av Ava; Hsinbyushin Thihathu, Phra Chao Sihatu haeng Angwa พระเจ้าสีหตูแห่งอังวะ.
Alternativ regeringstid för Thihathura; 1469-1481.

Minkhaung II; Phra Chao Mangkhong 2 พระเจ้ามังฆ้องที่ 2.
Alternativ regeringstid för Minkhaung II; 1481-1502. Alternativt dödsår omkring april 1502.

Shwenankyawshin; Phra Chao Chawe-nanchochin พระเจ้าชเวนันจอชิน, Shwenankyawshin Narapati (Phra Chao Chawe Nan Chochin Narapati) พระเจ้าชเวน่านจ่อชีน นรปติ.
Alternativ regeringstid för Shwenankyawshin; 1502-1527.

Narapati II av Ava; Phra Chao Narapati 2 พระเจ้านรปติที่ 2, Phra Chao Narapati 2 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 2 แห่งอังวะ.

Thohanbwa; Phra Chao Sohanphawa พระเจ้าโสหันพวา, Phra Chao Tohanbawa พระเจ้าโต่หั่นบวา, พระเจ้าโตฮาน-บว่า.

Hkonmaing; Hkonmaing Nge, Sao Hkun Mong.
Alternativt dödsår för Hkonmaing; 1546.

Narapati III av Ava; Mobyè Narapati, Phra Chao Narapati 3 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 3 แห่งอังวะ.
Mobye Narapati tillträdde tronen 1546.

Sithu Kyawhtin; Sithu-kyaw-htin.

Narapati Sithu; Narapati IV, Narapatisitu นะระปะติซีตู.

Toungoo; Ketumadi เกตุมะดี (pali), Mueang Tongu เมืองตองอู, Taung-ngu, Taungu, Thuankho ทวนคู, Tongngu ตองงู, Tongoo, Toungu.

Thado Minsaw av Ava; พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ.

Nanda Bayin; Nanda, Nanda Bhureng, Nanthabureng นันทะบุเรง, Nandabayin, Nandanaung, Nandhabur eng, Nanta Burennong, Nantha Phayin นันทาพยิน, Nong Phak Wun Min Taya, Phra Chao Nanthabureng พระเจ้านันทบุเรง.
Alternativ regeringstid för Nanda Bayin; 9 november 1581-19 december 1599.
Levnadstid för Nanda Bayin; 9 november 1536-30 november 1600.

Tabinshwehti; Pangsaweki, Phra Chao Tabengchaweti พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้, Tabengchaweti ตะเบงชเวตี้, Tabengshweti, Tabeng Shwe Thi, Tabin-shwei-hti, Tabinshweti, Tabin Shwe-ti, Tapin-Shweti, Thabeng Chavethy, พระเจ้าตะเบงชะเวตี้.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-04, 17.58
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.