Forntid - Sydostasien före och under taifolkens ankomst
Funan

Man skall ha klart för sig att kunganamn eller titlar, kungarnas ordningsföljder och regeringstider i de kommande artiklarna varierar kraftigt från källa till källa. Jag kan omöjligen ta med alla varianter utan har i stället försökt hålla mig till de uppgifter som verkar mest tillförlitliga. De alternativa stavningar, titlar, namn och regeringstider som jag stött på hittar du i slutet av varje artikel.

Alla skrivna historiska källor från de första århundradena av Kambodjas historia har vi fått från kineserna. Under sina handelsresor i området skrev de om ett blomstrande kungadöme. Riket var ett tidigt handelscentrum och bildades förmodligen redan under det första århundradet av vår tideräkning.

Söder om Phnom Penh i provinsen Takeo (Ta-kaeo) ตาแก้ว och tio kilometer från gränsen till Vietnam finns de äldsta byggnadsverken från tiden före Angkorriket. Platsen är känd som Angkor Borei (Ongko Borei) อ็องกอร์โบะเร็ย och var förmodligen huvudstad i det rike som kineserna kallade Funan (Anachak Funan) อาณาจักรฟูนาน. En mur och en vallgrav omgav staden som hade minst tio tempel och några av de allra tidigaste inskriptionerna som påträffats på fastlandet i Sydostasien.


(Provinsen Takeo i Kambodja)

Det var kinesiska diplomater, som besökte riket omkring 230, som gav riket dess namn. Namnet kan vara det kinesiska uttalet av det gamla kambodjanska ordet bnom, som uttalades phnom. Bnom betydde berg och på modern kambodjanska kulle, eller höjd. Andra källor säger att det stammar från det fornkinesiska Bui Nam บุยหนำ.

Kineserna beskrev riket som genomkorsat av oräkneliga kanaler, vilket gjorde det möjligt för de kinesiska resenärerna att "segla igenom Funan" på väg till Malackahalvön. Rikets regenter skickade under en 300 år lång period gåvor eller tribut till de kinesiska härskarna. Kineserna nämner också det indiska inflytandet i regionen. På 500-talet hade Funan sitt centrum i dagens södra Kambodja och södra Vietnam.

En del källor säger att Funan hade en viktig hamnstad i Mekongdeltat (Din Don Sam Liam Pak Maenam Khong) ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง i södra nuvarande Vietnam. Hamnstaden är känd som Oc Eo (Mueang Ok Kaeo) เมืองออกแก้ว. På khmer var staden känd som O Kaeo. En källa säger att detta namn grovt kan översättas till ”diamantån” eller ”diamantkanalen.”


(Ruiner i Oc Eo)

Oc Eo blev en knutpunkt för handeln mellan Kina och västra Asien med förbindelser ända till romarriket โรมโบราณ. Staden hade ett strategiskt läge då handelsmännen ofta valde att korsa Malackahalvön landvägen i stället för att segla igenom Malackasundet (Chong Khaep Malaka) ช่องแคบมะละกา. På grund av monsunvindarna kunde skeppen från Kina och Indien bli liggande i Oc Eo i upp till fem månader samtidigt som det bördiga området vid Mekongdeltat gjorde det möjligt att försörja en stor befolkning med mat.

En vietnamesisk historiker vid namn Ha Van Tan (16 augusti 1937-27 november 2019) har ifrågasatt om det som grävts ut vid Oc Eo tillhörde ett rike vid namn Funan. Detta med tanke på den totala avsaknaden av khmerkällor som nämner ett rike med detta namn. Han hävdar i stället att Oc Eo gradvis växte fram som ett ekonomiskt och kulturellt centrum med tanke på stadens strategiska placering utmed sjövägarna. Staden blev med tiden en mötesplats för hantverkare och näringsidkare med olika etniskt ursprung.

Funan hade en stark indisk prägel där brahmanism (satsana phrom) ศาสนาพราหมณ์ och buddhism existerade sida vid sida. Termen brahmanism förklaras närmare längre fram i avsnittet "Buddhismen och den tidiga buddhismens historia," artikeln "Buddhismens tidiga historia."

Funan hade sin storhetstid under Kaundinya Jayavarman (Konthanya Chaiworaman) โกณฑัญญะชัยวรมัน (r. 484-514), vars namn också skrivs Jayavarman Kaundinya. Riket hade sedan snabbt försvagats under hans efterträdare Rudravarman (Rutworaman) รุทรวรมัน (r. 514-550), som är den siste Funankungen som nämns i kinesiska källor.

En källa säger att Kaundinya Jayavarman var en hindu ฮินดู som migrerat, tillsammans med ett stort antal följeslagare, från ett område nära dagens Delhi (Deli) เดลี i Indien. Möjligtvis kan han ha fördrivits härifrån. Hur som helst har han fått äran för att ha byggt upp den starkt Indienpåverkade hinduiska staten Funan.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Takeo; Changwat Ta-kaeo จังหวัดตาแก้ว, Ta Keo, Takéo.

Funan; Anachak Funan อาณาจักรฟูนัน, Chanlap, Foonan, Fu-nan, Phù Nam (vietnamesiska), ฟูนัน.

Oc Eo; Oc-Eo.

Malackasundet; Straits of Malacca.

Ha Van Tan; Hà Văn Tấn.

Champasak; Ban Kantakoeng, Bassac, Champa Nagapurisiri, Champa Nakhorn, Champasack, Champa Sak, Champasak จำปาสัก, จำปาศักดื์, จำปาศักด์, Champasakti, Champassack, Champassak, Chummpasak, Nakhon Champa Nakhaburisi, Pasak?.

Kaundinya Jayavarman; Gaundinya, Jayavarman Kaundinya, Kaudinya Jayavarman I, Kaundinya-Jayavarman, Konthinya โกณธิญญะ, Konthinya Chaiworaman โกณฑิญญะชัยวรมัน, Korn Danh Jaya Varaman, Phra Chao Kondinya Chaiyavaraman พระเจ้าโกณฑิญญะชัยวรมัน, Phra Chao Konthanya Chaiworaman พระเจ้าโกณฑัญญะชัยวรมัน, Phram Kondinya พราหมณ์โกณฑิญญะ, Shéyébámó, She-yeh-pa-mo, She-yeh-pa-no.
Alternativa regeringstider för Kaundinya Jayavarman; 478-514, 480-514, 484-514, 487-514.

Rudravarman; Liutao Pamao, Liútuóbámó, Rodravarman, Rudreśvara.
Alternativa regeringstider för Rudravarman; 514-539, 514-cirka 545.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-09-25, 17.32
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.