Forntid - Sydostasien före och under taifolkens ankomst
Chiang Saen

Embryot till kungariket och staden Chiang Saen i Yonok sägs ha börjat någon gång på 600-talet enligt flera källor. Detta kommer jag att berätta mera om i det kommande avsnittet ”Taifolkens tidiga invandring i Thailand” och artikeln ”Taifolken i Yonok.”

Enligt legenden hade staden Nak Nakorn (Nak Nakhon) นาคนคร och därmed kungariket Yonok upphört att existera efter en förödande jordbävning. I Yonoks krönika Phongsawadan Yonok พงศาวดารโยนก kallas staden också för Yonok (Mueang Yonok) เมืองโยนก.

Staden skall ha sjunkit ner i det som med tiden blev ett träsk som idag är känt under namnet Wiang Nong Lom เวียงหนองหล่ม. Fritt översatt betyder namnet "den dränkta staden." Träsket är idag en del av Chiang Saen-sjön (Thalesap Chiang Saen) ทะเลสาบเชียงแสน. Tidpunkten för jordbävningen varierar mycket beroende på källan. Jag har sett årtalen 460, 545 och 657. Det sistnämnda verkar mest troligt.

Kungariket som också kallades Hiran hade sitt centrum här fram till omkring 850 då staden Ngoenyang เงินยาง blev ny huvudstad. Kungariket kallades nu Hiran Ngoenyang (Anachak Hiran Ngoenyang) อาณาจักรหิรัญเงินยาง, alternativt Hiran Ngoenyang Chiang Saen หิรัญเงินยางเชียงแสน. Hiran låg i dagens distrikt Mae Sai แม่สาย i dagens provins Chiang Rai.


(Distriktet Mae Sai i provinsen Chiang Rai)

Hiran Ngoenyang blev en fortsättning på kungariket Yonok och en föregångare till kungariket Lan Na och Chiang Saen. Det finns inga pålitliga skriftliga källor om Hiran Ngoenyangs tidiga historia förrän på 1200-talet. En regent från det kommande tairiket Lan Na ska ha grundat staden Chiang Saen en bit in på 1300-talet. Detta ska han ha gjort ovanpå den gamla staden Ngoenyang. Se även ”Sukhothai och Lan Na,” avsnittet ”Lan Nas tidiga historia,” artikeln ”Mangrais efterträdare.”


Stavningsvarianter;

Yonok, staden; Wiang Yonok เวียงโยนก.

Nak Nakorn; Naknakorn, Yonok Nak Nakhon โยนกนาคนคร, Yonoknakaphan.

Vieng Prueksa; Vieng Preuksa, Wiang Poeksa เวียงเปิ๊กษา, Wiang Preuksa, Wieng-Prueksha.

Ngoenyang; Ngoen Yang.

Hiran Ngoenyang; Anachak Hiran Ngoen Yang อาณาจักรหิรัญเงินยาง, Chayawora Nakhon ชยวรนคร, Chayawora-nakhon, Chiang Rueang เชียงเรือง, Haevan Nakorn Ngern Yang Chiarburi Sri Chiang Saen, Heranagara, Heranna, Heranyanakhon Ngoenyang Chiang Saen เหรัญญนครเงินยางเชียงแสน, Heranya Nakorn, Hiram, Hiran Nakhon Ngern Yang, Hiran Ngoenyang Chiangsaen, Hiran Ngoen Yang Chiang Saen, Hirannakhon-Ngoenyang, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Lao หิรัญนครเงินยางเชียงลาว, Hiran Nakhon Ngoenyang หิรัญนครเงินยาง, Hirannakhon Ngoeng Yang, Hiran Nakhon Ngern Yang, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Rao หิรัญนครเงินยางเชียงราว, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Saen หิรัญนครเงินยางเชียงแสน, Hiran Ngoen Yang, Hiranya, Jayavaranagara, Muang Hiran Ngoen Yang, Muang Ngern Yang Chiang Saen, Muang Ngoen Yang, Mueang Chiang Lao เมืองเชียงลาว, Muang Ngoenyang, Mueang Ngoen Yang Chiang Saen เมืองเงินยางเชียงแสน, Mueang Hiran Nakhon Ngoen Yang Chang Saen เมืองหิรัญนครเงินยางช้างแส่น, Mueang Tha Sai Ngoenyang เมืองท่าทรายเงินยาง, Nakhon Yang Kha-pura นครยางคปุระ, Ngon Yang, Wiang Hiran Nakhon Ngoen Yang, Yonoknapan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-12, 18.12
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.