Bangkok, Rama I - Rama VII - De sista enväldiga kungarna
Profetian om Chakridynastins slut och förslaget om en författning

Regeringen och inte minst kungen var oroad och mycket bekymrad över det ökande missnöjet bland folket under 1930-talet. I folkets bakhuvud låg också en gammal profetia som tolkades som att Chakridynastin endast skulle vara i 150 år. Denna profetia härstammade från före 1827 och påstås härstamma från Rama I:s yngre syster, prinsessan Narintharathewi (Kromma Luang Narintharathewi) กรมหลวงนรินทรเทวี (?-omkring 1827). Rama I hade krönts 1782 och den 6 april 1932 skulle tiden för Chakridynastin gå ut, enligt profetian.

Rykten började cirkulera i Bangkok om en förestående kupp, men kungen verkade inte oroad. Tidigare kuppförsök hade alltid upptäckts i tid och kvävts i sin linda. Prajadhipoks svar, som mera var ett svar på det politiska klimatet än på profetian, var att återigen nämna möjligheten av en representativ demokrati. Han hade redan 1929 vänt sig till sin utrikesminister, prins Devawongs Varodaya, och bett honom att studera representativa institutioner i Nederländska Ostindien (Mu Ko India Tawan Ok Khong Nethoelaen) หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์.

I oktober 1931 utsåg Prajadhipok en kommitté som skulle utarbeta ett förslag till en författning (ratthathammanun) รัฐธรรมนูญ, eller konstitution. I författningskommittén ingick prins Devawongs Varodaya, Phraya Sri Wisarn Waja (Hun Huntrakul) (Phraya Si Wisan Wacha (Hun Huntrakun)) พระยาศรีวิศาลวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) (25 februari 1896-23 mars 1968) och den amerikanske rådgivaren Raymond B. Stevens เรมอนด์ บี. สตีเวนส์ (18 juni 1874-18 maj 1942). Raymond B. Stevens var anställd i siamesisk tjänst mellan januari 1926-1935, med ett sex månaders avbrott år 1933.


(Phraya Sri Wisarn Waja)


(Raymond Bartlett Stevens)

En annan källa uttrycker sig litet annorlunda angående arbetet med författningen. Tidigt år 1932 bad Prajadhipok prins Devawongs Varodaya att utarbeta en plan för en författning, som kanske kunde träda i kraft den 6 april samma år. Devawongs i sin tur delegerade uppgiften till sin amerikanske rådgivare Raymond B. Stevens och undersekreteraren vid ministeriet Phraya Sri Wisarn Waja. De presenterade sin plan för kungen tidigt i mars år 1932.

Enligt deras förslag skulle kungen delegera sina verkställande uppgifter till en kungligt utnämnd premiärminister som i sin tur skulle leda ett kabinett som var ansvarigt inför en lagstiftande församling (sapha nitibanyayat) สภานิติบัญญัติ vars medlemmar till hälften skulle väljas (i indirekta val) och hälften skulle utnämnas av kungen. Kungen skulle dessutom ha vetorätt i både lagfrågor och politiska beslut. Supreme Council of State of Siam skulle få vara kvar som rådgivande organ, men skulle inte ha något inflytande över kabinettet. Detta skulle också innebära att kungen tog tillbaka makt från prinsarna.

Prajadhipok lämnade i sin tur över över författningsförslaget till prinsarna i Supreme Council of State of Siam. Kungen hade uppenbart tänkt sig att författningen skulle träda i kraft den 6 april 1932, vilket var dagen för Chakridynastins 150-årsjubileum. Supreme Council of State of Siam förkastade emellertid förslaget och alla andra idéer om politiska reformer. Därför fick Prajadhipok inte chansen att verkställa sin plan.

Angående profetian om Chakridynastins slut så kom och gick den 6 april utan att dynastin hade upphört.


Stavningsvarianter;

Narintharathewi; Chao Khrok Wat Pho เจ้าครอกวัดโพธิ์, Krom Luang Narindradewi, Ku กุ.

Nederländska Ostindien; Nederländska Indien.

Författning; Grundlag, statsförfattning.

Phraya Sri Wisarn Waja; Phraya Si Wisan Wacha, Phraya Srivisarn Vacha, Phya Sri Wisarn Waja.

Hun Huntrakul; Hantrakoon, ศรีวิสาร ฮุนตระกูล.

Raymond B. Stevens; Raymond Bartlett Stevens.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-19, 13.50
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.