Bangkok, Rama I - Rama VII - Öppningen mot väst
Kambodja mellan Siam och Vietnam

Kambodja, som blivit ett siamesiskt protektorat 1786, höll i slutet av Rama I:s och början av Rama II:s regeringstid på att bli ett stridsäpple mellan siamesiska och vietnamesiska intressen, då både Siam och Vietnam upplevde en pånyttfödelse. Alldeles i början av Rama II:s regeringstid blev förhållandet till Kambodja rejält ansträngt då Rama II utnämnde Chaophraya Aphaiphubets (Baen) brorson att regera över Battambang och Siem Reap. Detta skall ha gjort Ang Chan rasande. Se även avsnittet Bangkok blir huvudstad,” artikeln ”Händelser i Kambodja och Dai Viet (Vietnam).”

Detta betydde att västra Kambodja fortsatt var avstyckat från Ang Chan II:s rike. Ang Chan II visade sitt missnöje genom att vägra komma till Rama I:s kremering i april 1810. Andra källor säger att han först tänkt komma, men att Gia Long skrivit ett brev till honom och uppmanat honom att inte åka. Han fick dock gärna skicka en delegation.

Ang Chan II skickade då sin bror prins Ang Snguon och sina två halvbröder Ang Em och Ang Duong. Väl på plats i Bangkok utnämnde Rama II Ang Snguon till uparat, eller vicekung, och Ang Em till en annan hög post. Bröderna återvände sedan till Oudong. Ang Chan II blev mycket missnöjd med Rama II:s utnämningar utan att ha konsulterat honom först. Han blev därefter avundsjuk och misstänksam mot sina bröder.

Ang Chan II beslöt sig nu för att konferera med adeln om man inte skulle börja betala tribut till Siam vart tredje år i stället för varje år. Två av hans bröder menade dock att ett sådant tilltag skulle vara mycket misstänksamt alldeles i början av Rama II:s regim. Ang Snguon och Ang Em hade också fått en order med sig från Bangkok om att siameserna ville att khmertrupper skulle delta i en kampanj mot Burma. 

Ang Chan II ville inte befatta sig med denna order och förhöll sig passiv. Då beslöt sig tre adliga kambodjaner på egen hand att mobilisera en armé då de var rädda för en siamesisk hämndattack. Då Ang Chan II fick veta detta lät han arrestera och avrätta två av adelsmännen, medan den tredje lyckades fly till Bangkok. Därefter skrev kung Ang Chan II till Rama II och berättade att då han höll på att mobilisera den begärda armén hade tre adelsmän startat en revolt som han först varit tvungen att slå ner.

Någon källa säger att Ang Chan II förklarade avrättningen av sina adelsmän med att de vägrat att bidra med trupper mot burmeserna! Uppenbart lät Rama II sig nöjas med detta svar och adelsmannen som lyckats fly till Bangkok sattes i husarrest, men Rama II gjorde inget ytterligare för att skada honom. 

Ang Chan II skrev därefter till vietnameserna i Saigon och berättade att han behövde beskydd. Vietnameserna gladdes åt att få stärka sitt grepp över Kambodja och skickade en stor militär expedition 1811. Bland annat skickades en flotta som ankrade upp utanför Oudong medan diplomatisk post utväxlades mellan Bangkok och Vietnam. Observera att det finns källor som säger att han själv flydde till norra Vietnam och sedan till Saigon där han bad om hjälp!

I samband med att kung Ang Chan II beordrat att de tre ovan nämnda adelsmännen skulle arresteras blev guvernören av Battambang orolig för att han kunde stå på tur. Han började därför förstärka stadens försvar. Under tiden var den vietnamesiska armén på väg in i Kambodja och den vietnamesiske generalen skrev till guvernören i Battambang att de bara kommit för att upprätthålla lugn i riket och för att se till att guvernören inte tänkte gå till angrepp mot Kambodjas kung.

Guvernören rapporterade om detta till Rama II som skickade en mindre armé. Då den kom fram hade vietnameserna redan dragit sig tillbaka och siameserna slog läger i Battambang där de låg i beredskap. Här kan det vara intressant att veta att en del källor säger att Ang Chan hade en första regeringsperiod 1806-1811 och en andra den 13 maj 1813-1835. Däremellan kommer Ang Em 1811-1812 och Ang Snguon 1812-13 maj 1813.

Kung Ang Chan II hade blivit allt mer misstänksam mot sin bror Ang Snguon och misstänkte att siameserna utnämnt honom till vicekung i Phnom Penh för att han skulle kunna spionera på honom och rapportera till Bangkok. Efter diverse turer där kung Ang Chan II försökte arrestera honom flydde Ang Snguon till sist från Phnom Penh till Pursat.

Rama II ville inte ha osämja mellan de två bröderna och oroligheter i Kambodja, men utan ett militärt hot i rockärmen skulle han inte lyckas. Därför skickade han nu en armé till Kambodja med ett brev där bröderna uppmanades till försoning. Kung Ang Chan II tolkade emellertid det militära besöket som en siamesisk invasion till stöd för Ang Snguon.

Den siamesiska armén marscherade till Pursat tillsammans med armén från Battambang. Enligt siameserna var det hela en ren fredsmission. Då siameserna förstod att Ang Chan II stod beredd med en armé menade de att ett omedelbart avancemang till Banteay Pech skulle få Ang Chan II att missförstå det hela och fly. 

Ett brev skickades därför till Ang Chan II, men han svarade inte på det. Då skickades ett nytt brev, med samma resultat. Då valde siameserna att fortsätta mot Banteay Pech. Den kambodjanska armén gjorde inget motstånd och retirerade och då Ang Chan II:s flotta inte kunde bjuda tillräckligt motstånd flydde han med sin familj till Saigon. En annan källa säger att han flydde till norra Vietnam. Han tog också med sig sina halvbröder Ang Em och Ang Duong. Då varken Ang Em eller Ang Duong ville betraktas som förrädare och medbrottslingar till Ang Chan II flydde de och begav sig till Ang Snguon.

Rama II ville inte riskera att göra Vietnam till sin fiende utan han ville fortsätta sin fars vänliga förbindelser med Gia Long. Han skickade därför en ambassad till Vietnam 1812, som blev väl mottagen i Saigon av stadens guvernör Le Van Duyet (Loe Wan Diat) เลอ วัน เดียด (1763 eller 1764-3 juli 1832), som passade på att visa upp Vietnams militära styrka i diverse uppvisningar.


(Le Van Duyet)

Då den siamesiska ambassaden nådde fram till Hué passade Gia Long också på att visa upp sitt rikes militära styrka på ett ännu mera spektakulärt sätt än vad som gjorts i Saigon. Uppvisningen skulle inte bara visa Siam hur starkt Vietnam var, utan skulle även visa kambodjanerna att Vietnam var starkt nog att kunna försvara Kambodja. Gia Long försäkrade sin vänskap till Siam och lovade att skicka tillbaka Ang Chan II till Kambodja.

Ang Snguon skulle bli kvar i Oudong i nästan tre år, men lyckades aldrig få något större stöd bland befolkningen i riket. Under tiden kände siameserna att deras militära position i Kambodja höll på att försvagas och fruktade en större konfrontation med Vietnam.  

Ang Chan II återvände till Kambodja och återinstallerades på tronen den 13 maj 1813. Han följdes av 30 000 man varav 5 000 vietnamesiska soldater. Någon källa säger i stället 20 000 man. Ang Chan II flyttade därefter till Phnom Penh, som blev hans nya huvudstad. Här inrättades en vietnamesisk garnison och härifrån kunde vietnameserna snabbare undsätta honom om han behövde hjälp.

I mitten av 1813 drog sig siameserna slutligen tillbaka efter att ha härjat citadellen i Oudong och Phnom Penh. De tog också med sig ett antal kambodjanska prinsar och tusentals fångar som fick slå sig ner i Battambang och Siam.

Vietnam blev nu under några årtionden, efter 1813, den dominerande makten i Kambodja även om Kambodja fortsatte att skicka årlig tribut till Siam. Förstärkta med en 10 000 man stark garnison kunde siameserna dock ta kontroll över stora delar av de kambodjanska provinserna Pursat, Stung Treng och Kampong Svay, som i dag tillhör provinsen Kampong Thom. Rama II stod beredd med en möjlig ersättare till Ang Chan II om den kambodjanska kungen skulle försöka rubba den känsliga balansen vid Siams östra gräns. 


Stavningsvarianter;

Le Van Duyet; Le-Van-Duyet, Lê Văn Duyệt, Lewansawiat เลวันเสวียต, Lewansawiat เลวั่นเซวียต, Ong Ta Kun องต๋ากุน, Ông Tả Quân.

Stung Treng; Müang Chiang Taeng เมืองเชียงแตง, Satrüng Traeng สะตึงแตรง, Satüng Treng สตึงเตรง.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-10-01, 12.23
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.