Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Hustrur och barn till Rama I

Namn och titlar har jag ofta transkriberat själv. Jag har dock försökt följa the Royal Thai General System of Transcription (RTGS).

Jag är fullt medveten om att jag ibland gjort misstag gällande transkriberingen och att det även smugit sig in rena sakfel i artikeln. Hittar ni några fel så tar jag tacksamt emot er hjälp för att rätta dessa!


Rama I (r. 6 april 1782-7 september 1809) var född den 20 mars 1736 och var från början känd som Thongduang ทองด้วง. Efter att ha blivit kung regerade han fram till sin död och blev 73 år gammal.

Innan Rama I blev kung hade han en rad olika titlar. Den kungliga titeln Phrabat Somdet Phra Phutthayotfa Chulalok พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก fick han senare av Rama III. Hans fullständiga titel var Phra Bat Somdet Phra Paramoruracha Mahachakkriborommanat Phra Phutthayotfa Chulalok พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.

Rama I fick sammanlagt 42 barn, 17 söner och 25 döttrar med 29 olika hustrur. Men det finns källor som talar om 42 barn med 28 mödrar, alternativt 43 barn (17 söner och 26 döttrar) med 29 hustrur. Förutom de ovan nämnda mödrarna fanns det också hustrur som inte fick några barn. De finns inte nämnda här, men i huvudtexten kan du läsa om en av dessa under namnet Chao Chom Waen เจ้าจอมแว่น.

Thongduang hade fått titeln Luang Yokkrabat หลวงยกกระบัตร 1758 och då han befann sig i Ratchaburi gifte han sig med en kvinna vid namn Nak นาค. Detta bör ha varit någon gång mellan 1758 och 1761. Nak var dotter till en rik mon från Samut Sakhon. Andra källor säger att pappan var kines.


Hustrur och barn till Rama I;

1. Nak (15 mars 1737-25 maj 1826). Hon fick den kungliga titeln Krom Somdet Phra Amarindramat (Krom Somdet Phra Amarinthara Mat) กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ av sin son Rama II. Hon kallas oftast för Amarindra (Amarin) อมรินทร. Hon fick senare drottningtiteln Somdet Phra Amarinthara Borommarachini av kung Rama VI. Nak blev 89 år gammal. Det finns mer information om Nak i huvudtexten.

Läs mer om Nak här;
http://en.wikipedia.org/wiki/Amarindra

Nak fick 10 barn som alla dog under hennes livstid;

 • Prinsessa utan namn. Dog under Ayutthayaperioden.

 • Prins utan namn. Dog under Ayutthayaperioden.

 • Prinsessan Chim (Chao Fa Chim) เจ้าฟ้าฉิม eller Chim Yai (Chao Fa Chim Yai) เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ (1757?-29 september 1779). Hon hette Chim Yai eller Wan หวาน från början. En källa kallar henne Chao Khrok Chim Yai เจ้าครอกฉิมใหญ่. Chim fick även titeln Somdet Phra Chao Boromawong Thoe Chao Fa Chim Yai สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่. Chim blev en av kung Taksins hustrur. Hon fick en son med honom vid namn Supantuwongse. (Se artikeln "Hustrur och barn till Taksin.")

 • Prins Chim (Chao Fa Chim) เจ้าฟ้าฉิม (24 eller 25 februari 1767-21 juli 1824). Han fick titeln Somdet Chao Fa Kromma Luang Isarasundhorn (Somdet Chao Fa Kromma Luang Itsonsunthon) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร, då han var 1 år gammal i samband med sin fars kröning. Senare blir Chim känd som Phra Bat Somdet Phra Phuttha Loet La Naphalai พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย eller kung Rama II.

 • Prinsessan Chaem (Chao Fa Chaem) เจ้าฟ้าแจ่ม (1770-7 augusti 1808). Hon fick titeln Chao Fa Ying Chaem Krachang Fa เจ้าฟ้าหญิงเเจ่มกระจ่างฟ้า. Hon upphöjdes till Chao Fa Kromma Luang Si Sunthonthep เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ. Hon dog 37 eller 38 år gammal under sin fars regeringstid.

  Läs mer om Chaem här (thai);
  https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ_เจ้าฟ้าแจ่ม_กรมหลวงศรีสุนทรเทพ

 • Prinsessa utan namn. Hon dog under Thonburiperioden.

 • Prins Chui (Chao Fa Chui) เจ้าฟ้าจุ้ย (29 mars 1773-16 juli 1817). Han fick titlarna Somdet Phra Bowon Rat Chao สมเด็จพระบวรราชเจ้า och Somdet Phra Anuchathirat. Chui upphöjdes till Somdet Phra Chao Luk Ya Thoe Chao Fa Kromma Khun Senanurak สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ 1807. Han fick också titeln Kromma Luang Senanurak กรมหลวงเสนานุรักษ์ och titeln Phra Banthunoi พระบัณฑูรน้อย.

  Under Rama II:s regeringstid blev han uparat (vicekung) med titeln Krom Phra Ratchawang Bowon Maha Senanurak กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ eller Krom Phra Ratchawang Boworn Senanurak กรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ์. Han gifte sig med kung Taksins dotter Samleewan och dog 45 år gammal under Rama II:s regeringstid.

  Läs mer om Maha Senanurak här;
  https://en.wikipedia.org/wiki/Maha_Senanurak

 • Prinsessa utan namn. Dog under Thonburiperioden.

 • Prinsessa utan namn. Dog under Thonburiperioden.

 • Prinsessan Iang (Chao Fa Iang) เจ้าฟ้าเอี้ยง (14 januari 1777-23 augusti 1823). Under Rama I:s regeringstid (1782) fick hon titeln Somdet Phra Chao Luk Thoe Chao Fa Praphaiwadi สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าประไพวดี och upphöjdes 1809 till Somdet Phra Chao Luk Thoe Kromma Luang Thepphayawadi สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี. Thepphayawadi dog 46 år gammal under Rama II:s regeringstid och upphöjdes efter sin död till Somdet Phra Chao Borommawong Thoe Chao Fa Kromma Luang Thepphayawadi สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี.

  Läs mer om Praphaiwadi här (thai);
  https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ_เจ้าฟ้าประไพวดี_กรมหลวงเทพยวดี


Hustrur med titeln Chao Chom Manda;

2. Chan (Chao Chom Manda Chan) เจ้าจอมมารดาจัน, eller Chao Chom Manda Chantha เจ้าจอมมารดาจันทา.

Läs mer om Chantha här (thai);
https://th.wikipedia.org/wiki/เจ้าจอมมารดาจันทา_ในรัชกาลที่_1

Chan fick ett barn;

3. Chim Yak (Chao Chom Manda Chim Yak) เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์. Hennes pappa var Phraya Phatthalung (Khun na Phatthalung) พระยาพัทลุง (ขุน ณ พัทลุง).

Chim Yak fick ett barn;

 • Prinsessan Sut (Phra Ong Chao Sut) พระองค์เจ้าสุด. Sut dog under Rama III:s regeringstid.

4. Chui (Chao Chom Manda Chui) เจ้าจอมมารดาจุ้ย. Hon var dotter till en rikeman som senare blev till Thao Song Kan Dan ท้าวทรงกันดาล.

Chui fick ett barn;

 • Prins Wasukri วาสุกรี (11 december 1790-9 december 1853). Wasukri blev under Rama II:s regeringstid utnämnd till Kromma Muen Nuchit Chinorot กรมหมื่นนุชิตชิโนรส och Si Sukkhatta Khattiyawong ศรีสุคตขัตติยวงศ. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Chao Khana Klang เจ้าคณะกลาง. Under Rama IV:s regeringstid blev han till Krom Somdet Phra Paramanuchit Chinorot กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ.

  Under Rama VI:s regeringstid utnämndes han till Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanuchit Chinorot Si Sukhot Khatthiyawong สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ. Prins Wasukri dog 62 eller 63 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

  Läs mer om Paramanuchitchinorot (Wasukri) här;
  https://en.wikipedia.org/wiki/Paramanuchitchinorot

5. Duang (Chao Chom Manda Duang) เจ้าจอมมารดาดวง.

Duang fick ett barn;

 • Prinsessa utan namn (1784-dog under sin fars regeringstid).

6. Em (Chao Chom Manda Em) เจ้าจอมมารดาเอม.

Em fick ett barn;

 • Prinsessan Thida (Phra Ong Chao Thida) พระองค์เจ้าธิดา (1787-1838). Thida dog 50 eller 51 år gammal under Rama III:s regeringstid.

7. Im (Chao Chom Manda Im) เจ้าจอมมารดาอิ่ม, eller Im Inao อิ่ม อิเหนา, var dotter till Chaophraya Rattanathibet (Kun Rattanakun) เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน รัตนกุล). Im blev senare känd som Thao Worachan ท้าววรจันทร์.

Läs mer om Im här;
https://th.wikipedia.org/wiki/ท้าววรจันทร์_(เจ้าจอมมารดาอิ่ม_ในรัชกาลที่_1)

Im fick ett barn;

 • Prinsessan Chakrachan (Phra Ong Chao Chakrachan) พระองค์เจ้าจักรจั่น. Chakrachan dog under Rama II:s regeringstid.

8. Khum (Chao Chom Manda Khum) เจ้าจอมมารดาคุ้ม.

Khum fick ett barn;

 • Prinsessan Phlap (Phra Ong Chao Phlap) พระองค์เจ้าพลับ (1785-1866). Hon dog under Rama IV:s regeringstid.

9. Klin (Chao Chom Manda Klin) เจ้าจอมมารดากลิ่น. Hon var dotter till Phraya Phatthalung (Khun) พระยาพัทลุง (ขุน).

Klin fick ett barn;

10. Maeo (Chao Chom Manda Maeo) เจ้าจอมมารดาแมว, eller Chim Maeo ฉิมแมว. Hon var dotter till Thao Chan (Chaem) ท้าววรจันทร์ (แจ่ม).

Maeo fick ett barn;

 • Prinsessan Sasithon (Phra Ong Chao Sasithon) พระองค์เจ้าศศิธร. Hon dog under Rama II:s regeringstid.

11. Ngiao (Chao Chom Manda Ngiao) เจ้าจอมมารดางิ้ว.

Ngiao fick ett barn;

 • Prinsessan Chimphli (Phra Ong Chao Chimphli) พระองค์เจ้าฉิมพลี (1791-28 november 1857). Chimphli dog 66 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

12. Nim (Chao Chom Manda Nim) เจ้าจอมมารดานิ่ม.

Nim fick ett barn;

 • Prinsessan Montha (Phra Ong Chao Montha) พระองค์เจ้ามณฑา. Hon dog 72 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

13. Noi (Chao Chom Manda Noi) เจ้าจอมมารดาน้อย.

Noi fick två barn;

14. Noi Kaeo (Chao Chom Manda Noi Kaeo) เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว. Hon var dotter till Phraya Chakkri i Nakhon Si Thammarat. Han är även känd som Phra Ong Suea พระองค์เสือ.

Noi Kaeo fick två barn;

 • Prins Aphaithat (Phra Ong Chao Aphaiyathat) พระองค์เจ้าอภัยทัต (23 augusti 1785-20 februari 1837). Han blev under Rama II:s regeringstid upphöjd till Kromma Muen Thepphonphak (Krom Khochaban) กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (กรมคชบาล) och under Rama III:s regeringstid till Kromma Luang Thepphalaphak กรมหลวงเทพพลภักดิ์. Han dog 51 år gammal under Rama III:s regeringstid.

  Läs mer om Aphaithat här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าอภัยทัต_กรมหลวงเทพพลภักดิ์

 • Prins Kraisorn (Phra Ong Chao Kraison) พระองค์เจ้าไกรสร (1791-1848). Under Rama II:s regeringstid blev han utnämnd till Kromma Muen Rakronnaret กรมหมื่นรักษ์รณเรศ. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Luang กรมหลวง. Kraisorn avrättades 57 år gammal i december 1848, under Rama III:s regeringstid. Prins Kraisorn blev förfader till familjen Pungbun (Phuengbun) พึ่งบุญ.

15. Nuan (Chao Chom Manda Nuan) เจ้าจอมมารดานวล.

Nuan fick ett barn;

 • Prins Suriyawong (Phra Ong Chao Suriyawong) พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ (2 maj 1791-17 december 1853). Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Muen Sawatdiwichai กรมหมื่นสวัสดิวิไชย. Under Rama IV:s regeringstid blev han utnämnd till Kromma Luang Phiset Si Sawatdisuk Watthanawichai กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย. Suriyawong dog 62 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

16. Nui Yai (Chao Chom Manda Nui Yai) เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่. Hon var dotter till Chaophraya Sutham Montri Phat na Nakhon เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พัฒน์ ณ นคร. Han kallas även Chaophraya Nakhon (Phat) เจ้าพระยานคร (พัฒน์).

Nui Yai fick ett barn;

 • Prins Arunothai (Phra Ong Chao Arunothai) พระองค์เจ้าอรุโณทัย (21 oktober 1785-1 maj 1832). Under Rama I:s regeringstid upphöjdes han till Kromma Muen Sakphonsep กรมหมื่นศักดิพลเสพย์. Under Rama II:s regeringstid var han kalahom med titeln Krom Phra Kalahom กรมพระกลาโหม. Under Rama III:s regeringstid upphöjdes han till Krom Phra Ratchawang Bowon Maha Sakphonsep กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์. Han bodde i Wang Na i åtta år. Han dog 46 år gammal under Rama III:s regeringstid.

17. Nuam (Chao Chom Manda Nuam) เจ้าจอมมารดานวม.

Nuam fick ett barn;

 • Prinsessan Krasatri (Phra Ong Chao Krasatri) พระองค์เจ้ากระษัตรี. Krasatri dog 20 år gammal under Rama II:s regeringstid.

18. Pan (Chao Chom Manda Pan) เจ้าจอมมารดาปาน.

Pan fick ett barn;

 • Prins Duangchak (Phra Ong Chao Duangchak) พระองค์เจ้าดวงจักร. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Muen Narong Harirak กรมหมื่นณรงคหริรักษ์. Prins Duangchak blev 55 år gammal och förfader till familjen Duangchak ดวงจักร.

19. Pathuma (Chao Chom Manda Pathuma) เจ้าจอมมารดาปะทุมา.

Pathuma fick ett barn;

 • Prinsessan Keson (Phra Ong Chao Keson) พระองค์เจ้าเกสร.

20. Pheng Lek (Chao Chom Manda Pheng Lek) เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก.

Pheng Lek fick ett barn;

 • Prinsessan Suphathon (Phra Ong Chao Suphathon) พระองค์เจ้าสุภาธร. Suphathon dog under Rama II:s regeringstid.

21. Pheng Yai (Chao Chom Manda Pheng Yai) เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่.

 • Prins Suriya (Phra Ong Chao Suriya) พระองค์เจ้าสุริยา. Under Rama II:s regeringstid utsågs han till Kromma Muen Rama Itsaret กรมหมื่นรามอิศเรศ. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Khun Ram Itsaret กรมขุนรามอิศเรศ. Under Rama IV:s regeringstid upphöjdes han till (Krom Phra Ram Itsaret Sapphachet Borommawong Pathomphong Phuwanat Woraratsak Sommut Wisutkiatikhun Wibunyadetbodin Narinthonbophit) กรมพระรามอิศเรศ สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร. Prins Suriya blev 66 år gammal och förfader till familjen Suriyakul (Suriyakun) สุริยกุล.

 • Prins Darakorn (Phra Ong Chao Darakon) พระองค์เจ้าดารากร. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Muen Si Suthep กรมหมื่นศรีสุเทพ. Prins Darakorn blev 57 år gammal och förfader till familjen Darakorn ดารากร.

  Läs mer om Darakon här (thai);
  https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าดารากร_กรมหมื่นศรีสุเทพ

22. Phimsuan (Chao Chom Manda Phimsuan) เจ้าจอมมารดาภิมสวน.

 • Prins Klai (Phra Ong Chao Klai) พระองค์เจ้ากล้าย (1778-dog under Rama I:s regeringstid).

 • Prinsessan Pha-op (Phra Ong Chao Pha-op) พระองค์เจ้าผะอบ (1784-dog under sin fars regeringstid).

23. Pom (Chao Chom Manda Pom) เจ้าจอมมารดาป้อม. Hon var dotter till Phraya Rattanachak (Hong Thong) พระยารัตนจักร (หงส์ทอง).

 • Prinsessan Rerai (Phra Ong Chao Rerai) พระองค์เจ้าเรไร. Rerai dog under Rama I:s regeringstid.

24. Phum (Chao Chom Manda Phum) เจ้าจอมมารดาพุ่ม. Hon var dotter till Chaophraya Wiset Sunthon (Nak Noklek) เจ้าพระยาวิเศษสุนทร (นาค นกเล็ก).

 • Prins Khantharot (Phra Ong Chao Khantharot) พระองค์เจ้าคันธรส (14 februari 1787-31 december 1816). Han blev under Rama I utnämnd till Kromma Muen Si Suren กรมหมื่นศรีสุเรนทร์. Han dog 29 år gammal under Rama II:s regeringstid.

25. Pui (Chao Chom Manda Pui) เจ้าจอมมารดาปุย.

 • Prinssesan Num (Phra Ong Chao Num) พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม (1783-dog under Rama III:s regeringstid).

26. Tani (Chao Chom Manda Tani) เจ้าจอมมารดาตานี. Hon var dotter till Chaophraya Akkha Mahasena (Bunnak) เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค).

 • Prinsessan Chong Kalani (Phra Ong Chao Chong Konni eller Kalani?) พระองค์เจ้าจงกลณี. Chong Kalani dog under Rama II:s regeringstid.

 • Prins Chat (Phra Ong Chao Chat) พระองค์เจ้าฉัตร (8 februari 1790-27 april 1830). Under Rama II: regeringstid blev han upphöjd till Kromma Muen Surin Thararak กรมหมื่นสุรินทรรักษ์. Under Rama III:s regeringstid blev han ansvarig för Krom Tha กรมท่า och ministeriet Mahatthai. Prins Chat blev 40 år gammal och förfader till familjen Chatrakul (Chatrakun) ฉัตรกุล.

27. Thong (Chao Chom Manda Thong) เจ้าจอมมารดาทอง. Hon var dotter till Thao Thep Krasattri Mueang Klang ท้าวเทพกระษัตรี เมืองถลาง.

 • Prinsessan Ubon (Phra Ong Chao Ubon) พระองค์เจ้าอุบล. Ubon dog under Rama III:s regeringstid.

28. Thong Suk (Chao Chom Manda Thong Suk) เจ้าจอมมารดาทองสุก. Hon hette från början Khamsuk och var dotter till Chao Nansen Phra Chao Wiang Chan เจ้านันเสน พระเจ้าเวียงจันทน์.

 • Prinsessan Chanthaburi (Phra Ong Chao Chanthaburi) พระองค์เจ้าจันทบุรี. Under Rama I:s regeringstid blev hon upphöjd till (Chao Fa Kunthon Thipphayawadi) เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี. Hon gifte sig senare med Rama II och upphöjdes till Phra Ratchachaiyanari พระราชชายานารี. Hon dog 41 år gammal under Rama III:s regeringstid.

29. U (Chao Chom Manda U) เจ้าจอมมารดาอู่. Hon var dotter till Phraya Phetchaburi (Bunrot) พระยาเพ็ชรบุรี (บุญรอด).

 • Prinsessan Mani (Phra Ong Chao Mani) พระองค์เจ้ามณี. Mani dog under Rama IV:s regeringstid.


En del av det jag skrivit här ovan härstammar från thailändska Wikipedia. Länken som handlar om Rama I:s hustrur och barn hittar du här;

https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามพระภรรยาเจ้าและพระสนมในรัชกาลที่_1


Stavningsvarianter och alternativa levnadstider;

Amarindra; Amarinthra อมรินทรา.

Chim Yai; Chimyai.

Isarasundhorn; Isarasundorn, Isarasunthorn, Itsarasunthorn, Itsarasuntorn.

Kromma Luang Si Sunthonthep; Kromma Luang Sisunthornthep.

Chaem Krachang Fa; Chaemkrachangfaa.

Alternativ levnadstid för Chui; 1771-1817, 30 mars 1772-1817, 1771-1819.

Krom Phra Ratchawang Bowon Maha Senanurak; Somdet Phra Bawornrajchao Maha Senanurak.

Praphaiwadi; Prapaiwadi.

Thepphayawadi; Kromma Luang Thepayawadi.

Thapthim; Tuptim.

Kromma Muen Intharaphiphit; Kromma Muen Intaraphibhit.

Intarangkul; Indarangkura, Indrāngura, Indrangkura, Intarangkun.

Alternativ levnadstid för prins Wasukri; 1789-1853.

Paramanuchit Chinorot; Paramanuchitchinorot, Paramanujit, Paramanujita Jinorasa, Paramanujit Jinoros, Poramanuchitchinorot.

Sutat; Sudasna.

Kromma Muen Kraisonwichit; Kromma Muen Kraison Vichit.

Kromma Muen Chitphakdi; Kromma Muen Chidhrapakdi.

Tappakul; Dabbakula, Tuppakul.

Kromma Muen Rakronnaret; Kromma Luang Rakronares, Raksanaret.

Kromma Luang Rakronares.

Pungbun; Phoengbun, Phungbun.

Sakphonsep; Sakdibalasep.

Duangchak; Duangchakra.

Kromma Muen Narong Harirak; Kromma Muen Narongharurak.

Kromma Muen Rama Itsaret; Krom Phra Ramisarej.

Darakorn; Darakara, Tārākara.

Kromma Muen Si Suthep; Kromma Muen Sri Suthep.

Tani; Tunn Tanee.

Chong Kalani; Phra Ong Chao Ying Chongkol.

Chat ; Chakrachan Chat.

Kromma Muen Surin Thararak; Kromma Muen Surindhararak, Kromma Muen Surin Thonrak, กรมคชบาล, Phra Chao Borommawong Thoe Kromma Muen Surin Thararak พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์, Phra Ong Chao Chat พระองค์เจ้าฉัตร, Phra Ong Chao Sawetr Chatr Kromma Muen Surin Tarak, Surin Tharak, กรมคชบาล.

Chatrakul; Chhatrakul.

Thong Suk; Thongsuk.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-09-26, 17.18
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.