Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Chiang Saen

Embryot till kungariket och staden Chiang Saen i Yonok sägs i flera källor ha börjat någon gång på 600-talet. Detta kommer jag att berätta mera detaljerat om i det kommande avsnittet ”Taifolkens tidiga invandring i Thailand” och artikeln ”Taifolken i Yonok.”

Enligt legenden hade staden Nak Nakorn (Nak Nakhon) นาคนคร och därmed kungariket Yonok upphört att existera efter en förödande jordbävning 545. De överlevande hade då begett sig österut där de samlades vid en plats som fick namnet Vieng Prueksa (Wiang Prueksa) เวียงปรึกษา. På 600-talet döptes Vieng Prueksa om till Hiran (Mueang Hiran Nakhon) เมืองหิรัญนคร som blev rikets huvudstad.

Kungariket som också hette Hiran hade sitt centrum här fram till omkring 850 då staden Ngoenyang เงินยาง blev ny huvudstad. Kungariket kallades nu Hiran Ngoenyang (Anachak Hiran Ngoenyang) อาณาจักรหิรัญเงินยาง alternativt Hiran Ngoenyang Chiang Saen หิรัญเงินยางเชียงแสน. Hiran låg i dagens distrikt Mae Sai แม่สาย i dagens provins Chiang Rai.


(Distriktet Mae Sai i provinsen Chiang Rai)

Hiran Ngoenyang blev en fortsättning på kungariket Yonok och en föregångare till kungariket Lan Na och det var en kung från Ngoenyang som grundade Lan Na. Det finns inga pålitliga skriftliga källor om Hiran Ngoenyangs tidiga historia förrän på 1200-talet. En regent från tairiket Lan Na skall ha grundat staden Chiang Saen en bit in på 1300-talet. Detta skall han ha gjort ovanpå den gamla staden Ngoenyang. Se även ”Sukhothai och Lan Na,” avsnittet ”Lan Nas tidiga historia,” artikeln ”Mangrais efterträdare.”


Stavningsvarianter;

Nak Nakorn; Naknakorn, Yonok Nak Nakhon โยนกนาคนคร.

Vieng Prueksa; Vieng Preuksa, Wiang Poeksa เวียงเปิ๊กษา, Wiang Preuksa, Wieng-Prueksha.

Ngoenyang; Ngoen Yang.

Hiran Ngoenyang Chiang Saen; Anachak Hiran Ngoen Yang อาณาจักรหิรัญเงินยาง, Chayawora Nakhon ชยวรนคร, Chayawora-nakhon, Chiang Lao เชียงลาว, Chiang Rueang เชียงเรือง, Haevan Nakorn Ngern Yang Chiarburi Sri Chiang Saen, Heranagara, Heranna, Heranyanakhon Ngoenyang Chiang Saen เหรัญญนครเงินยางเชียงแสน, Heranya Nakorn, Hiram, Hiran Ngoenyang Chiangsaen, Hiran Ngoen Yang Chiang Saen, Hirannakhon-Ngoenyang, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Lao หิรัญนครเงินยางเชียงลาว, Hiran Nakhon Ngoenyang หิรัญนครเงินยาง, Hirannakhon Ngoeng Yang, Hiran Nakhon Ngern Yang, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Rao หิรัญนครเงินยางเชียงราว, Hiran Nakhon Ngoen Yang Chiang Saen หิรัญนครเงินยางเชียงแสน, Hiran Ngoen Yang, Hiran Ngoenyang, Hiranya, Jayavaranagara, Muang Ngern Yang Chiang Saen, Muang Ngoen Yang, Muang Hiran Ngoen Yang, Mueang Chiang Lao เมืองเชียงลาว, Mueang Ngoen Yang Chiang Saen, Mueang Hiran Nakhon Ngoen Yang Chang Saen เมืองหิรัญนครเงินยางช้างแส่น, Mueang Ngoen Yang เมืองเงินยาง, Mueang Tha Sai Ngoenyang เมืองท่าทรายเงินยาง, Nakhon Yang Kha-pura นครยางคปุระ, Ngon Yang, Wiang Hiran Nakhon Ngoen Yang, Yonoknapan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-08-21, 09.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.