Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Kung Narais palatsruin i Lopburi
Kung Chai (1656) - Kung Si Suthammaracha (1656) - Kung Narai (1656-1688)

Prasat Thong dog den 7 augusti 1656 och lämnade efter sig en yngre bror och många söner och döttrar. På sin dödsbädd hade Prasat Thong utsett sin äldste son, kung Chai (Somdet Chao Fa Chai) สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (r. 1656) till sin efterträdare. Han är också känd som Somdet Phra Sanphet VI สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6.

En källa säger så här om hans trontillträde: "Med beväpnade män erövrade han palatset och besteg tronen" och kung Chai hann i princip bara provsitta tronen mellan den 7 och 8 augusti! Chai blev nämligen omedelbart arresterad av Prasat Thongs yngre bror, med hjälp av Chais yngre halvbror prins Narai. Chai blev sedan avrättad enligt ”säckmetoden,” vid Wat Khok Phraya.

Denne farbror till den mördade kungen blev till kung Si Suthammaracha (Somdet Phra Si Suthammaracha) สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (r. 8 augusti-26 oktober 1656). Han är även känd som Somdet Phra Sanphet VII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7.

Efter detta utnämndes prins Narai till Uparat och han bosatte sig i Främre palatset (Wang Na).

Narai var som tidigare omtalat också en son till Prasat Thong och var född den 16 februari 1633. Narais mamma var en dotter till den tidigare kung Songtham och hon är känd som prinsessan Sirithida eller Phra Ratchathewi (Phra Nang Sirithida Phra Ratchathewi) พระนางสิริธิดา พระราชเทวี.

Enligt den kungliga siamesiska krönikan Phra Ratcha Phongsawadan (Phra Ratchaphongsawadan) พระราชพงศาวดาร föddes Narai med fyra armar! Kung Prasat Thong menade att det handlade om ett mirakel och gav honom namnet Narai, som är det siamesiska namnet för guden Vishnu, som också har fyra armar. Narais mamma dog nio dagar efter födseln och han togs om hand av en amma som jag presenterar litet längre ned i denna artikel.

Uppenbart så blev Narai snart av med sina extra armar och visade stor intellektuell aptit. Han lärde sig läsa och skriva av munkar och kunde uppenbart också en hel del sanskrit och pali. Han ansågs också vara en begåvad poet.

Si Suthammaracha var uppenbart en amorös man som visade stort intresse för prins Narais syster, prinsessan Rajakalayani (Phra Ratchakanlayani) พระราชกัลยาณี (1636-omkring 1680). Han skall ha beordrat sina soldater att omringa hennes residens och sedan själv ha tagit sig in i byggnaden.

Prinsessan hade innan dess fått hjälp med att bli utsmugglad i ett skåp eller i en boklåda, gömd under buddhistiska skrifter. Efter sin flykt klagade hon hos sin bror över det sätt som hon behandlats på av kungen.

Narai skall ha blivit rasande och i oktober 1656 samlade han sina anhängare för en attack på det kungliga palatset. Han fick hjälp av en grupp japaner bosatta i Siam, malajer från Pattani och uppenbart också av persiska muslimer. Andra källor talar om 40 japanska officerare, mon, javaneser, muslimska cham och persiska muslimer.

Efter ett inledande bråk med Narai inne på palatsområdet flydde Suthammaracha in i palatset, men han släpades snart ut därifrån och fördes till Wat Khok Phraya där han blev avrättad enligt ”säckmetoden” den 26 oktober 1656.

En annan källa säger att kung Suthammaracha sårades i ryggen under attacken, men att han lyckades fly. Några dagar senare blev han dock infångad och avrättad efter att ha regerat i 2 månader och 17 dagar.

Narai var 23 år gammal då han blev till krönt till kung Narai (Somdet Phra Narai) สมเด็จพระนารายณ์ (r. 26 oktober 1656-11 juli 1688). Han fick senare, som den tredje kungen i Thailands historia, också tillnamnet Maharat (den Store). Narai är även känd under titeln Somdet Phra Ramathibodi III สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3.

Omständigheterna kring Narais kupp är inte helt enkla att reda ut och det finns källor som säger att Narai förgäves hade bett nederländarna om hjälp att erövra tronen redan i augusti 1656.

En persisk källa, skriven 30 år senare, bekräftar att perser hade en framträdande roll vid tronskiftet. Här nämns också att en av kungens första handlingar som regent var att utse en perser till premiärminister, som senare ersattes av en annan perser. Återigen spelade utlänningar en stor roll i tronstriderna.

Den senare persiske premiärministern införde med tiden en persisk vaktstyrka på 200 man, som liknade den japanska vakten under kung Ekathotsarots regeringstid. (Se den tidigare artikeln ”Perserna i Ayutthaya.”)

Två kungars våldsamma död på tre månader hade skapat oro i riket och det är högst troligt att Narai inte kände sig helt säker på sin tron. Han hade heller inte varit kung länge då två av hans yngre bröder anklagades för att ha planer om att mörda honom. De blev båda avrättade för högförräderi 1657, efter tidstypisk grym behandling, och avrättningar av misstänkta blev under en tid vanliga.

En källa säger att det var en halvbror till Narai, Phra Trai Phuwanat Thittayawong พระไตรภูวนาทิตยวงศ์, som med stöd av sin mor och några missnöjda adliga hade planerat att mörda Narai i en trång passage då han lämnade palatset.

Planerna hade avslöjats för kung Narai som omedelbart hade arresterat den unge prinsen och hans medskyldiga, som hade dragit sig tillbaka till Bakre palatset där ytterligare en medskyldig prins var bosatt. Vem denne prins var har jag ännu inte hittat någon information om.

De bägge prinsarna befanns skyldiga till högförräderi och avrättades 1657 efter att ha utsatts för en tidstypisk grym behandling.

Det påstås att Narai var djupt förälskad i sin amma (barnjungfru), som lär ha varit en prinsessa vid namn Bua (Mom Chao Ying Bua) หม่อมเจ้าหญิงบัว. Hon blev senare djupt religiös och bodde under sina sista år nära ett tempel och blev känd som moderprinsessan av Wat Dusit (Chao Mae Wat Dusit) เจ้าแม่วัดดุสิต.

En källa säger också att Bua tog hand om en pojke som senare blev känd som adelsmannen Phra Phetracha พระเพทราชา (1632-1733) och han och Narai blev nära vänner. En annan källa säger i stället att han togs om hand av en annan av Narais ammor.

Dessutom hade Phra Phetracha en syster som senare skulle bli en av Narais konkubiner. Du kommer att få höra betydligt mer om Phra Phetracha längre fram.

Prinsessan Bua fick också två egna söner som blev fosterbröder till Narai. De två fosterbröderna blev senare kända som Chaophraya Kosathibodi (Lek) เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) (1630 eller 1632-1661 eller 1683) och Chaophraya Kosathibodi (Pan) เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) (1636-1700). Förutom de två bröderna fick Bua även en dotter vid namn Chaem แช่ม eller Cham ฉ่ำ.

Kung Narai ville, liksom sina företrädare, behålla sin ställning som "överhandelsman." Han utövade därför en strikt kontroll över de utländska handelsmännen. Alla skepp som kom till riket skulle stanna vid Paknam i Chaophrayaflodens mynning och där undersökas och det skulle betalas tull. Kungen hade dessutom förköpsrätt på allt gods och detta inbringades billigt och såldes med stor profit.

Det som kungen inte själv ville ha fick handelsmännen dock sälja. Profiten för handelsmännen måste därför ha blivit reducerad, men den har uppenbart varit tillräckligt stor med tanke på det stora antal fartyg som anlöpte Ayutthaya.

Den minister som de utländska handelsmännen kom mest i kontakt med var finansministern, Chaophraya Phrakhlang เจ้าพระยาพระคลัง, som blev känd bland européerna som Barcalon. Namnet är högst troligen en portugisisk förvrängning av titeln Phrakhlang.

Under Narais regeringstid blev Ayutthaya en verkligt kosmopolitisk stad med stor internationell betydelse. Historiker hävdar att den under en kort tid var världens största stad med en folkmängd som vida översteg Paris ปารีส och även Londons vid samma tid. Ayutthaya nämns som en miljonstad.

Engelska besökare ansåg faktiskt att London och Ayutthaya var jämbördiga och då är det lätt att tro att Ayutthaya faktiskt kan ha varit mera storslaget än London. Det gick att segla uppför Chaophraya ända upp till Ayutthaya och i stadens hamn var det ett myller av fartyg, av alla slag, från alla delar av världen.

Att idka handel låg inte för siameserna. En siamesisk man skulle vara munk, krigare, bonde eller tjänsteman. Affärer överläts åt kineserna och indierna som invandrat i stort antal. Speciellt fanns det många kineser. Än i dag är det dessa som i huvudsak bedriver butikshandel och många kineser har uppnått en mycket stark finansiell ställning.

Den totalt enväldige monarken utövade dock en noggrann kontroll över alla utlänningar. De tilläts inte bosätta sig innanför stadsmurarna, utan varje nation bildade sitt eget lilla samhälle utanför. Samtidigt hade utlänningarna som tidigare omtalat stor ekonomisk frihet och även full religionsfrihet och till och med missionsverksamhet var tillåten. Missionärerna hade dock ingen större framgång i sina försök att omvända buddhister till katolicismen.


Stavningsvarianter, alternativa regeringstider och alternativa levnadstider;

Chai; Chao Fa Jai, Chao Fah Chai, Fachai.
Alternativ regeringstid för Chai; 1655-1656.

Sanphet VI; Sanpet VI, Somdet Phra Chao Sanphet VI สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 6.

Si Suthammaracha; Phra Si Suthammaracha Thirat พระศรีสุธรรมราชาธิราช, Si Suthammaracha, Si Suthum Racha, Somdet Phra Sri Suthammaracha, Somdet Phra Sri Suthammaratcha, Srisutammaraja, Sri Sutammaraja, Sri Suthammaraja, Srisutammaraja, Sudharmmaraja.
Alternativ regeringstid för Si Suthammaracha; 8 augusti-25 oktober 1656.

Phra Nang Sirithida; Phra Nang Sirithida Phra Ratcha Thewi.

Sanphet VII; Somdet Phra Chao Sanphet VII.

Phra Nang Sirithida; Phra Nang Sirithida Phra Ratcha Thewi พระนางสิริธิดา พระราชเทวี.

Rajakalayani; Kanlayani, Phra Ratcha Kanlayani, Si Chulalok, Sri Chulalok.
Alternativ levnadstid för Rajakalayani; (1636-?).

Narai; Narai Maha Raj, Narain Maharaj, Narayana, Somdet Phra Narai Maha Raj, Somdet Phra Narai Maharat สมเด็จพระนารายณ์มหาราช.
Alternativ regeringstid för Narai; 1657-1683.

Phra Trai Phuwanat Thittayawong; Phra Trai Phuwanathittayawong.

Somdet Phra Ramathibodi III; Somdet Phra Ramthibodi Sanphet สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ.

Phra Trai Phuwanat Thittayawong; Phra Trai Phuwanathittayawong.

Wat Dusit; Wat Dusitaram Woravihan วัดดุสิดารามวรวิหาร. Gammalt namn Wat Sao Prakhon วัดเสาประโคน.

Phra Phetracha; Bedraja, Okphra Phetracha, Opra Phetracha, Petracha, P'etraja, Petraja, Petratcha, Pra Petraja, Phet Racha, Pitracha, Phra Phetraja, Thong Kham ทองคำ.

Chaophraya Kosathibodi; Chao Phya Kosathibordi, Chaophraya Kosathibodi เจ้าพระยาโกษาธิบดี, Chaophraya Kosa Thibodi, Chaophraya Kosa (Lek) เจ้าพระยาโกษา (เหล็ก), Chaophraya Kosa Lek เจ้าพระยาโกษาเหล็ก, Khun Lek, Okya Kosathiodi ออกญาโกษาธิบดี, Phra Wisut Sunthorn, Phra Wisut Sunthon พระวิสุทธสุนทร, Phra Wisutsuntorn, Kosa Parl, Chaophraya Kosa Pan เจ้าพระยาโกษาปาน (Lek), Kosapan Phraya Kosa. เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน), Pya Kosa Tibodi Kun Lek.

Chaophraya Phrakhlang; Chao Phraya Phra Khlang.

Barcalon; Barcalong, Barcelon, Berguelang, Oya Berkelang.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-02-08, 20.20
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.