Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Francois Pallu
Fransmännen kommer till Ayutthaya (1662)

Fransmännen hade börjat visa sig i de asiatiska farvattnen 1620, men någon organiserad handel blev det inte förrän det franska Ostindiska kompaniet grundades 1664. Först etablerade sig fransmännen i Indien.

Det verkar som om kung Narais första kontakter med fransmännen bara berodde på en önskan om att få sitt kungarike uppmärksammat och erkänt utomlands. I april 1662 kom de första franska jesuitmissionärerna till Siam och i januari 1664 kom ytterligare en grupp.

I den första gruppen 1662 fanns biskopen Pierre Lambert de la Motte ปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต (16 januari 1624-15 januari 1679). Han var sedan verksam i Siam under perioden 1662-1673.


(Pierre Lambert de la Motte)

Hans strapatsrika resa över land till Ayutthaya finns beskriven i avsnittet "Samuel White," artikeln ”Samuel reser till Ayutthaya (1677)”.

I januari 1664 kom (Monsignor) Francois Pallu ฟรังซัว ปัลลือ (30 augusti 1626-29 oktober 1684), biskop av Heliopolis, och sex andra franska jesuitmissionärer till Siam.

Kungen ägnade dessa franska missionärer stor uppmärksamhet speciellt då han upptäckte att en av dem, en viss fader Thomas บาทหลวงโทมัส, var en skicklig arkitekt och ingenjör. Fader Thomas ritade och ledde byggandet av nya fort i Bangkok, Ayutthaya, Nonthaburi och på andra platser som primärt uppfördes med avsikten att skydda sig mot holländarna.

I Ayutthaya lät kung Narai bygga ett torn avsett som astronomiskt observatorium, Phra Thi Nang Phisai Sanyaklak พระที่นั่งพิสัยศัลยลักษณ์ พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์. Detta gjorde han i palatset Chandra Kasem (Phra Ratchawang Chan Kasem) พระราชวังจันทรเกษม.

Detta palats hade byggts 1577 under kung Maha Thammaracha I:s regeringstid och kallades då även för Wang Mai วังใหม่ eller Wang Chan วังจันทน์. Kung Naresuan hade sedan valt detta palats som residens och huvudkvarter då han tog över tronen 1590. Senare blev palatset residens för andrekungen (uparat) och känt som Wang Na.

(Wang Na har jag berättat om i den tidigare artikeln "Kung Chai (r. 1656)-Kung Si Suthammaracha (r. 1656)-Kung Narai (r. 1656-1688).")

Kung Narai, som menade att Ayutthaya låg allt för lätt tillgängligt från havet, flyttade därför till Lopburi där ett nytt palats, fort och andra byggnader uppfördes med hjälp av fader Thomas. Han lät bygga ett observatorium även här. Därefter tillbringade Narai 8-9 månader om året i Lopburi.

Kung Narai hjälpte i sin tur fransmännen med mark och bostäder, att bygga en kyrka och en katolsk prästskola i huvudstaden och missionärerna tilläts också utvidga sin verksamhet till andra delar av riket. Ibland fick de till och med lov att missionera från de buddhistiska tempel, men utan några större framgångar.

Den 27 januari 1664 anlände Louis Laneau หลุยส์​ ​ลา​โน​ (31 maj 1637–16 mars 1696) till Ayutthaya som ledare för ännu en romersk-katolsk mission till Indokina. Ayutthaya blev missionens högkvarter.


(Louis Laneau)

1667 återvände Francois Pallu till Europa. Här berättade han underbara saker för påven Alexander VII สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 7 (13 februari 1599-22 maj 1667) och för Ludwig XIV พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (r. 14 maj 1643-1 september 1715) av Frankrike om kristendomens framsteg i Siam.


(Ludvig XIV)

Påven lovade att stödja deras framgångsrika arbete och Ludwig XIV skickade ytterligare arkitekter och hantverkare för att hjälpa fader Thomas med mera världsliga sysslor.

Pierre Lambert de la Motte och hans följeslagare fick sin första privata audiens med kung Narai omkring Pallus resa till Europa. De tog tillfället i akt att förklara kristendomens principer för kungen. Fransmännen tyckte att han verkade imponerad och deras förhoppningar om framgång ökade ytterligare då de tilldelades mera mark.

Intressant är att en fransk missionsläkare utnämndes till guvernör över Phuket 1681. Detta var förenat med prestige och ofta också ekonomiskt fördelaktigt för guvernören.

1668 anlände en grupp muslimska missionärer från Aceh på Sumatra till Ayutthaya, men de hade heller inte någon större framgång i sin missionsverksamhet. De franska missionärerna gladdes åt detta och tolkade detta som ett tecken på att siameserna kanske föredrog den romerska katolicismen.

Den 27 maj 1673 återvände biskop Francois Pallu till Ayutthaya efter en lång och äventyrlig resa. Han hade med sig ett brev från kung Ludwig XIV till kung Narai. I brevet tackade Ludwig XIV den siamesiske kungen för hans vänlighet mot de franska missionärerna och samma år kom ännu en biskop med ett brev från påven Clemens IX (28 januari 1600-9 december 1669).

Den siamesiske kungen var angelägen om att ta emot breven i en högtidlig offentlig audiens. Biskoparna begärde att de måste tas emot på ett värdigt sätt och de ville inte förödmjukas genom att behöva ligga raklånga på golvet i strumplästen framför kungen.

Efter en viss fördröjning accepterades kraven, men de siamesiska ämbetsmännen tog anstöt av att se biskoparna och prästerna förbli sittande under den kungliga audiensen. Därefter presenterades breven i vederbörlig ordning.

Inte lång tid därefter blev biskopen närmast behandlad på kungligt vis i Lopburi. Han tilldelades ett privat markstycke för mission och kungen lovade att bygga en fin kyrka som han själv skulle bekosta.

Gåvorna som påven och den franske kungen skickat till den siamesiske kungen kom emellertid aldrig fram. Presenterna hade först lämnats i Banten. Ett siamesiskt fartyg som skickats dit för att hämta dem kapades nämligen av holländarna och blev av sin last då fartyget lämnat hamnen i Banten.

1676 hölls ett katolskt seminarium i Ayutthaya med hundra siamesiska elever. Dessa unga siameser förberedde sig för den heliga orden och en kvinnlig sekt bildades också. Därefter var den romersk-katolska kyrkan fast etablerad i Ayutthaya. 


Stavningsvarianter;

Pierre Lambert de la Motte; Biskopen av Beirut, Mgr de la Mothe Lambert, de la Motte-Lambert, Monsignor de la Motte Lambert.

Francois Pallu; มอนซิเยอร์ ปายู.

Phisai Sanyaklak; Pisai Sayalak.

Chandra Kasem; Chankasem, Chandrakasem.

Louis Laneau; Fader Laneau, Monsignor Louis Laneau.

Ludwig XIV; Louis XIV.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-03-02, 17.36
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.