Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Strand i Pattani
Prasat Thong och problemen i söder (1630-1636)

Nakhon Si Thammarat i söder hade blivit en siamesisk provins omkring ett århundrade tidigare och hade varit en viktig källa för arbetskraft och soldater i krigen mot Burma i slutet på 1500-talet.

Men det välmående Nakhon Si Thammarat och andra vasallstater i söder frestades att spela självständiga roller i den internationella handeln och avståndet till Ayutthaya gjorde en striktare kontroll från huvudstaden Ayutthaya svårt.

Omkring 1630 slutade vasallhärskaren av Pattani att betala tribut till Siam och förklarade sig självständig. Denne vasallhärskare kan uppenbart ha varit en kvinna och kallas i vissa källor för drottningen av Pattani. Hon skulle inför en holländsk besökare bland annat ha kallat Prasat Thong för en "skälm, mördare och förrädare."

Vasallhärskaren allierade sig därefter med portugiserna och Pattanis arméer invaderade Phatthalung och Nakhon Si Thammarat 1630.

En källa säger att Prasat Thong därmed också hamnade i krig med Portugal och en av hans första handlingar skall ha varit att låta fängsla alla portugiser som fanns i hans rike. De skulle sedan ha suttit internerade under tre år.

Liksom drottningen av Pattani vägrade nu även guvernören av Nakhon Si Thammarat att betala tribut till Ayutthaya.

Prasat Thong ledde därför själv en armé mot de upproriska vasallstaterna 1632. Pattani belägrades och han återtog kontrollen över Nakhon Si Thammarat. Men staden fördärvades och de flesta invånarna fördes till Ayutthaya.

Men expeditionen mot det upproriska Pattani blev ett misslyckande och siameserna slogs tillbaka med stora förluster. Enligt ett holländskt vittne berodde detta på dålig ledning från den siamesiske generalens sida. Men holländarna fick skulden då två holländska fartyg som förväntades hjälpa dem inte dök upp.

Songkhla blev också indraget i oron i söder och hamnade i krig med Pattani. 1633 skickade Songkhla ett ombud till Ayutthaya för att be om hjälp.

Van Vliet berättar att då kungen skulle påbörja sin kampanj mot Nakhon Si Thammarat lovade han att döda de fyra första kvinnorna han mötte som en offerhandling. Då han lämnade Ayutthaya mötte han fyra unga flickor i en båt och han höll sitt grymma löfte.

1634 genomfördes en mycket omfattande siamesisk attack för att kuva Pattani. Under ledning av Phrya Phrakhlang marscherade en armé bestående av mer än 30 000 man till Nakhon Si Thammarat. De hade med sig en mängd elefanter, hästar, vapen och ammunition.

Där skulle de sammanstråla med ytterligare trupper som kom sjövägen och med andra trupper som skulle mobiliseras på Malackahalvön. Den totala styrkan uppskattades till mellan 50 000 och 60 000 man. Holländarna lovade att bidra med sex stora fartyg. De få återstående japanerna i Ayutthaya beordrades också delta i denna expedition.

Genom omfattande inkompetens blev även denna kampanj ett komplett misslyckande. Istället för att invänta den holländska flottan attackerade siameserna själva Pattani där de ännu en gång slogs tillbaka med stora förluster. Förnödenheterna tröt och de drog sig därför tillbaka till Songkhla under mitten av året. Då den holländska flottan nådde fram till Pattani hade siameserna redan retirerat.

En missnöjd kung Prasat Thong lät halshugga en av sina generaler och utdelade hårda straff till flera andra. Men kungen verkade vara nöjd med holländarnas insats då han efterskänkte 5 000 floriner som de betalt samma år för rätten att få idka handel med Siam.

Tidigt 1636 förberedde man sig ännu en gång på att kuva Pattani, men först skickade man dit en siamesisk ambassad där man bad drottningen att erkänna sin status som vasallstat.

Med hjälp av holländska rådgivare blev ambassaden väl mottagen och sändebud från Pattani som skickades till Ayutthaya i april bad faktiskt om förlåtelse och den traditionella seden med att skicka tribut i form av så kallade bunga mas (bu-nga mat) บุหงามาส återupptogs.


(Bunga mas)

Bunga mas var små träd av guld och silver som traditionellt skickades vart tredje år som tribut till Siam från vasallstaterna på Malackahalvön. När seden uppstod tidsmässigt är litet oklart, men seden upphörde 1909 då området hamnade under brittisk överhöghet.

Det är lätt att tro att Pattani nu var kuvat, men en källa säger att Pattani i realiteten blev självständigt.


Stavningsvarianter;

Bunga mas; Bu-nga mat dokmai ngoen dokmai thong บุหงามาส ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-03-02, 16.47
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.