Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Phra Phutthabat
Kung Songtham (r. 1610/11-1628)

Efter endast ett år och två månader på tronen blev kung Si Saowaphak störtad och avrättad av en munk, som tog över tronen som kung Intharacha (Phra Intharacha) พระอินทราชา, eller Songtham (Somdet Phra Chao Songtham) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (r. 1610/1611-1628). Songtham översätts ibland till den rättfärdige. Si Saowaphak avrättades förmodligen enligt "säckmetoden." Den tidigare omtalade holländske handelsmannen Jeremias van Vliet menar dock att Songtham var en son till Ekathotsarot och nämner inte alls Si Saowaphak!

Kung Songthams regeringstid kännetecknas av goda handelsförbindelser mellan Siam och Japan och med de europeiska makterna. Snart hade kungen ett regemente av professionella japanska vakter. Ledaren för denna vaktstyrka har fått en egen artikel efter denna.

Den siamesiska ambassaden till Holland 1608 resulterade den 12 juni 1617 i ett traktat mellan de båda länderna och holländarna fick monopol på handeln med hudar och tenn, som såldes nere i Nakhon Si Thammarat. 1618 blev Jan Pieterszoon Coen [thai?] (1587-21 september 1629) ny holländsk generalguvernör i Fjärran Östern. Det finns emellertid källor som säger att Cohen var generalguvernör 1619-1623 och igen under åren 1627-1629.

Under Coens ledning blev det holländska Ostindiska kompaniet allt aggressivare och de kommande trettio åren fördrevs portugiserna effektivt från många av deras gamla bastioner i området. 1618 erövrade det holländska Ostindiska kompaniet portugisernas baser bland kryddöarna i Moluckerna och 1619 attackerade de och erövrade Jakarta ยาการ์ตา, som de befäste och döpte om till Batavia ปัตตาเวีย. Batavia blev den viktigaste holländska basen i Fjärran Östern.

Från Batavia attackerade det holländska Ostindiska kompaniets krigsfartyg portugisiska fartyg i Malackasundet och Malackahalvöns västkust. En rapport från 1620 berättar om en attack på två portugisiska fartyg på väg från Phuket till Trang. Ett av fartygen sjönk och det andra konfiskerades.

Den holländska handelsstationen i Ayutthaya stängdes temporärt 1622 på grund av dålig lönsamhet och de viktiga handelstationerna Pattani och Songkhla övergavs omkring 1623 då generalguvernör Coen ville koncentrera all handel till Batavia. Men handelsstationen i Ayutthaya öppnades igen 1624 då holländarna i Batavia blev oroliga att förlora sin position i Siam. Men den skulle stängas igen 1629.

Här finns det källor som talar om en incident 1624 och att holländarna 1628 tackade Ayutthaya för den behandling de fått i samband med detta. Men jag har inte lyckats hitta ytterligare information om vad detta handlade om. 1626 fick holländska handelsmän tillstånd att bygga en handelsstation på ön Phuket och 1640 sålde holländarna siamesiskt sappanträ och hudar med god profit i Japan.

I september 1628 anlände en holländsk ambassad till Ayutthaya. Med ombord fanns en man vid namn Joost Schouten โยส เชาเดน (cirka 1600-11 juli 1644) som besökt Ayutthaya för första gången 1624. Denne man kommer du att höra mera om längre fram.

Schouten skrev en detaljerad rapport om besöket, som genomfördes under kung Songthams sista regeringsår. Schouten menade att besöket var efterlängtat då kungen inom några få dagar lät hämta ett brev som skrivits av Fredrik Henrik (r. 1625-1647), som var den nye prinsen av Oranien, till honom.

Det normala var nämligen att ambassaderna fick vänta tio till fjorton dagar innan de kontaktades. Men kung Songtham var nyfiken då han redan 1621 hade skrivit och skickat värdefulla gåvor till Fredrik Henrys företrädare prins Moritz och Jan Pieterszoon Coen och bett det holländska Ostindiska kompaniet om hjälp med en attack på Kambodja. Detta brev hade Jan Pieterszoon Coen tagit med sig hem till Holland och det var inte förrän 1625, då Coen planerade en ny resa till Asien, som han bad Fredrik Henry om att besvara det.

I boken Dutch East India Company merchants at the court of Ayutthaya : Dutch perceptions of the Thai kingdom, ca. 1604-1765 av Bhawan Ruangsilp (Phawan Rüangsin) ภาวรรณ เรืองศิลป์ kan du läsa mera detaljerat om ambassaden 1628.

Ayutthayas betydelse för holländarna ökade då lokala handelsmän etablerade handelsstationen Dejima เดจิมะ i Japan 1634. Holländarna använde sedan Dejima som sin handelsstation under perioden 1641-1853.

Ayutthayas betydelse för holländarna hade ökat då lokala handelsmän etablerade handelsstationen Dejima เดจิมะ i Japan 1634. Holländarna använde sedan Dejima som sin handelsstation under perioden 1641-1853. Under Tokugawashogunatet var efterfrågan på djurhudar till de japanska soldaterna stor och denna vara hade Siam som tidigare nämnt gott om.

Övriga exportvaror till Japan var socker, peppar, rökelse, koraller samt hjortskinn. Dessutom skickades hudar från boskap, hajar och rockor. Tyger som nått Ayutthaya från Indien såldes också i Japan. Japanerna betalade vanligtvis sina varor med silver.

Det inträffade en ärofull episod för kung Songtham under hans regim. Enligt legenden skall kungen ha skickat en grupp munkar till Sri Lanka för att ära ett heligt fotavtryck gjort av Buddha (Roi Phra Phutthabat รอยพระพุทธบาท). Munkarna skall då ha fått veta att det enligt skrifterna också skulle finnas ett fotavtryck i Siam.

Det blev en jägare vid namn Phranbun พรานบุญ som fann fotavtrycket i provinsen Saraburi สระบุรี, då han förföljde en skadeskjuten hjort. Djuret försvann i snårskogen, men dök sedan mirakulöst nog upp i oskadat skick.


(Karta över provinsen Saraburi)

Phranbun fann också en vattensamling formad som ett fotavtryck och då han drack av vattnet blev han mirakulöst botad från en hudsjukdom. Han upptäckte att fotavtrycket innehöll en symbol och en utsmyckning av Buddha, såsom det beskrivits i en bok på pali.

Då kung Songtham fick höra talas om platsen besökte han den och lät sedan uppföra ett tempel här, som idag är känt som Wat Phra Phutthabat วัดพระพุทธบาท. Phutthabat betyder just Buddhas fotavtryck på thai. Själv besökte han platsen varje år som pilgrim och templet kom att bli en av rikets heligaste platser. Kungens religiösa intresse fick honom också att skriva ett viktigt buddhistiskt verk under sin livstid.


(Wat Phra Phutthabat)


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Intharacha; Intharaja II, Pra Interajatsia.

Songtham; Somdet Phra Chao Song Tham, Song Dhum, Songtam, Zongtham.
Alternativ regeringstid för Songtham; 1620-1628 (i engelska Wikipedia!).

Jan Pieterszoon Coen; Jan Pieterszoon Cohen.

Joost Schouten; Justus Schouten.

Prinsen av Oranien; Prince of Orange.

Fredrik Henrik; Frederick Henry, Frederick Heyndrick.

Dejima; Decima, Deshima, Desjima, Dezima, Disma.

Phranbun; Brunrana.

Saraburi; Changwat Saraburi จังหวัดสระบุรี.

Phra Phutthabat; Phra Buddhabat.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-10-31, 16.24
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.