Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Naturbild från Chiang Mai
Burma återtar kontrollen över Chiang Mai 1615

Den märkliga situationen med en burmesisk prins som regent i Lan Na under siamesiskt styre hade varat sedan 1598 då burmeserna under kung Anaukpetlun beslöt sig för att återta kontrollen över regionen. Detta skulle visa sig gå ganska lätt vilket förmodligen berodde på tidigare årtiondens konflikter, som skadat Lan Nas ledarskap.

Norr hade splittrats i en mängder små müanger som misstänksamt konkurrerade med varandra och Chiang Mais isolerade burmesiske prins hade ingen fastare kontroll över området. Tharawadi Min (Nawrahta Minsaw) dog 1607 och efterföljdes i rask följd av tre av sina söner. Men Wyatt talar istället om två möjliga söner.

Den förste, Thado Minsaw (Mong Soi Thao) มองซอยเทา, eller Phra Choi (Phra Soi) พระช้อย (r. 1607-1608), skall ha regerat i ett år och en månad innan han dog. Men det stämmer inte med en del andra källor som säger att han kom tillbaka till en andra regeringsperiod 1613-1615! Se nedan! Förväxla inte denne Thado Minsaw med Thado Minsaw av Ava!

Mellansonen, Minye Deibba (Mong Koi To) มองกอยต่อ eller Phra Chaiyathip พระชัยทิพ (r. 1608-1613), regerade därefter i fem år innan han dog 1613. Han efterföljdes av sin yngste son, Thadogyaw (r. 1613-1615).

Andra källor säger att Tharrawaddy Min dog 1607 eller 1608 och att Thado Minsaw regerade 1607/1608-1608/1609 och att Minye Deibba regerade 1608/1609-1614. Men det finns källor som anger hans dödsår till 1613. Thadogyaw skall sedan ha regerat under 1614. Förvirrande?

Burmeserna förberedde sin kommande attack på Chiang Mai med att skaffa sig kontroll över Chiang Saen genom att installera en av sina egna som guvernör här. Då burmeserna anföll 1614 flydde Thadogyaw till Lampang där han förskansade sig och höll stånd.

Burmeserna inledde en belägring av staden som var på väg att misslyckas då de plötsligt fick hjälp av Nans regent Chao Si Song Müang เจ้าศรีสองเมือง (r. 1603-1615). Burmeserna hade installerat honom som regent här 1603.

Lampang föll till sist och Thadogyaw dog. Därefter utsåg burmeserna Si Song Müang (r. 1615-1631) till ny regent över Chiang Mai. Men han hade inte någon egentlig kontroll över det splittrade Lan Na.

Striderna mellan Burma och Siam fortsatte fram till 1618 då de båda länderna skrev under ett fredsavtal som gav Burma kontrollen över Chiang Mai och Siam fick Tavoy. Så såg det ut i norr fram till mitten av 1620-talet då det bröt ut revolter i Chiang Khong den 22 augusti 1624, i Nan 1625 och Chiang Hung erövrades 1626. Det handlade kanske om en revolt även denna gång.


Stavningsvarianter;

Phra Choi; Pra Soy, Sakhokayo สะโดกะยอ, Tu Laung.

Phra Chaiyathip; Mongkoito มองกอยต่อ, Phra Chaiya Thip.

Thadogyaw; Thado Gyaw, Thado Kyaw.

Chao Si Song Müang; Cao Si Song Müang, Chao Müang Nan เจ้าเมืองน่าน, Chao Phaya Phonsoek Sai Chai Songkhram เจ้าพญาพลเสิกซ้ายไชยสงคราม, Chao Phaya Phonsoek Sai Chai Songkhram พญาพลศึกซ้ายไชยสงคราม, Cao Si Song Müang Palasük, Cao Si Song Müang Palasiik. Sai Songkhram, Si Song Meuang, Sisongmueang av Nan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-11-25, 12.47
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.