Ayutthaya - Konungariket Ayutthaya
Highslide JS
Naturbild från Laos
Ayutthaya och Lan Xang i slutet av 1300-talet

Laokungen Fa Ngums son hade, som tidigare berättats, efterträtt sin far på tronen i Lan Xang omkring 1373. Namnet Samsenethai fick han efter antalet manliga invånare i riket, som kunde uppbringas för arbete i hovets tjänst och militärtjänst. Samsaen (sam saen) สามแสน betyder nämligen tre hundra tusen på både thai och lao. Dessutom lär han ha haft tillgång till fyra hundra tusen man som inte var etniska tai.

Samsenethais regim kännetecknades av att han lyckades hålla samman det rike som hans far hade erövrat och av administrativ utveckling i riket. Han gifte sig med en prinsessa från Ayutthaya och förbindelserna mellan Lan Xang och Ayutthaya var därför goda. Sam Sen Thai lät sig villigt påverkas av Ayutthaya och byggde tempel och skolor för buddhistiska studier. På 1390-talet krigade han framgångsrikt mot Lan Na i Chiang Saen.

Riket hade även förbindelser med Dai Viet (Vietnam) och Lan Xang blev snart ett betydelsefullt handelscentrum med sina produkter gummilacka (khrang) ครั่ง och bensoeharts (kamyan) กำยาน (javarökelse), som Ayutthaya eftertraktade. Samsenethais rike erkändes formellt av Mingkejsaren i Kina 1402.

Samsenethai dog 60 år gammal 1416 och han efterträddes av sin son Lan Kham Daeng ล้านคำแดง (r. 1416-1428). Källor från Vietnam berättar att det under hans regeringstid uppstod ett uppror i Dai Viet under åren 1418-1427, som fått namnet Lam Son-upproret. Det handlade om ett uppror mot Kinas styre av landet.

Dai Viet bad Lan Xang om hjälp och en armé på 30 000 man och hundra elefanter skickades i väg. Året kan ha varit 1421. Men i stället för att hjälpa Dai Viet tog de parti för kineserna. Trots detta svek lyckades Dai Viet ändå befria sitt land och bli självständiga.

Efter Lan Kham Daengs död drabbades Lan Xang av en period med osäkerhet och en rad kungamord. Under perioden 1428-1438 regerade sju eller åtta åtta kungar i Lan Xang, som samtliga dog genom lönnmord eller intriger. I andra källor anges åren 1427-1440 och 1428-1440. Längst ned i denna artikel kan du se en lista med kunganamnen.

Bakom morden och avrättningarna stod en drottning som är känd under sin titel Maha Devi (Maha Thewi) มหาเทวี (1343-1438), eller som Nang Keo Phimpha (Nang Kaeo Phimpha) นางแก้วพิมพา. Hennes riktiga namn är okänt och Nang Keo Phimpha sägs vara ett öknamn som betyder "den Grymma."

Hon kan ha varit Lan Xangs första egentliga regent 1428-1437 och hon skall ha blivit krönt som drottning av Lan Xang 1438. Hon var i så fall rikets första och enda drottning.

Vem Maha Devi egentligen var finns det flera teorier om, men det är möjligt att hon varit en hustru eller dotter till Fa Ngum. Det kan faktiskt handla om den tidigare omtalade Kaeo Yot Fa, som var en dotter till kung Ramathibodi från Ayutthaya. Se även ”Sukhothai och Lan Na,” avsnittet ”Laos tidiga historia,” artikeln ”Kung Fa Ngum (1353-1373).” Det finns också historiker som menar att det handlar om kung Samsenethais yngre syster, äldsta dotter eller hustru!

Efter att Fa Ngums drottning Kaeo Kengya dog 1368 och kort tid innan Fa Ngum blev avsatt 1373 kan Kaeo Yot Fa ha tagit titeln Maha Devi. Därefter kan hon ha blivit hustru till Fa Ngums son kung Samsenethai.

Maha Devi sägs ha varit född 1343 och efter några månader på tronen 1438 blev hon 95 år gammal avsatt och avrättad. Någon källa säger att hon blev dränkt i Mekongfloden. Därefter skall Lan Xang ha varit utan någon egentlig monark under perioden 1438-1442.

Vientiane revolterade 1440, men trots alla år av instabilitet lyckades Lan Xang ändå kuva detta uppror. Därefter skall Vientiane ha varit utan regent 1453-1456. Därefter regerades Lan Xang av kung Chakkaphat Phaen Phaeo 1442-1480.

Mueang Phuan och en del av området vid Svarta floden, som tidigare hade varit underlagt Lan Xang, annekterades 1448 av Dai Viet. Dessutom hade det uppstått flera mindre incidenter med Lan Na utmed floden Nan. Mueang Phuan revolterade 1471 och många vietnameser blev dödade. Dai Viet menade att Lan Xang låg bakom revolten.


Här nedan kommer en presentation av Lan Xangs första 12 kungar eller regenter. Enligt engelska Wikipedia, som jag valt att följa, regerade sammanlagt 36 kungar eller regenter i Lan Xang. Enligt engelska Wikipedia regerade åtta kungar efter Lan Kham Daeng innan Maha Devi (Nang Keo Phimpha) blev drottning.

Thailändska Wikipedia nämner i stället sju kungar mellan Lan Kham Daeng och Maha Devi. Både namnen och regeringstiderna skiljer sig dessutom åt en hel del. Detta är förvirrande och behöver utredas litet närmare! Här kommer listan över kungarna i Lan Xang fram till drottning Maha Devi;

1. Fa Ngum (1353-1373). Thailändska Wikipedia anger hans regeringstid till 1353-1372.

2. Samsenethai (1373-1416).

3. Lan Kham Daeng (1416-1428).

4. Phommathat (Chao Phrommathat) เจ้าพรหมทัต (r. 1428-1429) som var Lan Kham Daengs äldste son regerade i 10 månader. Han blev sedan avrättad av Maha Devi vid Phaphan ผาพาน, eller Phadiao ผาเดี่ยว, nära floden Khan (Menam Khan) แม่น้ำคาน.

5. Kham Teun (r. 1429). Han var en son till Samsenethai. Han finns inte med i engelska Wikipedia över regenter i Lan Xang!

6. Yukhon (Chao Yukhon) เจ้ายุคล (r. 1429-1430) var en yngre bror till Phommathat och förmodligen minderårig. Han regerade i åtta månader, men Maha Devi var missnöjd med honom och planerade att avrätta honom. Han flydde men blev avrättad vid Phadiao på Maha Devis order.

Thailändska Wikipedia har i stället följande fyra kungar mellan Phommathat och Yukon;

A. Kham Tem Sa (Chao Kham Tem Sa) เจ้าคำเต็มซ้า (r. 1430), nummer 8 här nedan.

B. Phraya Muen Ban พระยาหมื่นบ้าน (r. 1430), som inte finns med i engelska Wikipedia. Han kan möjligen vara identisk med kung Meunsai. Han var en son till Samsenethai och regerade i sex månader.

C. Khai Bua Ban (Chao Khai Bua Ban) เจ้าไค้บัวบาน (r. 1431-1434), nummer 10 här nedan. Möjligtvis identisk med kung Fakhai och som var en sonson till Samsenethai.

D. Kon Kham (Chao Kon Kham) เจ้าก้อนคำ (r. 1435). Han var en son till Samsenethai och han regerade i sju månader. Identisk med nummer 7 här nedan?

Efter Yukhon har thailändska Wikipedia kung Kham Keut (Chao Kham Koet) เจ้าคำเกิด (r. 1436-1438). Han finns med som nummer 11 här nedan. Därefter kommer Maha Devi (r. 1438) som är nummer 12 på min lista.

7. Khon Kham (Chao Kon Kham) เจ้าก้อนคำ (r. 1430-1432) regerade i ett år och sex månader. Han var en son till kung Samsenethai och drottning Noi On Sor (Phra Nang On So) พระนางน้อยอ่อนสอ, som kom från Lan Na. Khon Kham var guvernör över Mueang Xieng Sa (Mueang Chiang Sa) เมืองเชียงสา (Champasak?) och fick en ministertitel då han blev myndig. Han dödades vid Kokrua (Khok-huea) คกเฮือ på Maha Devis order.

8. Kham Tem Sa (Chao Kham Tem Sa) เจ้าคำเต็มซ้า (r. 1432) var en bror till Khon Kham. Han regerade i fem månader innan Maha Thewi lät avrätta honom. Kham Tem Sa var en son till Samsenethai och hans mamma hette Keo Sida (Phra Nang Kaeo Sida) พระนางแก้วสีดา och kom från Xishuangbanna (Sipsong Phan Na). Innan han blev kung hade han utnämnts till guvernör av Pak Houei Luang (Pak Huai Luang) ปากห้วยหลวง med titeln Phraya Pak Huai Luang พระยาปากห้วยหลวง. Det var också dit han senare flydde och han blev också avrättad här.

9. Lusai (Chao Luechai) เจ้าลือไชย (r. 1432-1433) var kung i sex månader innan han valde att begå självmord i palatsträdgården, i stället för att bli avrättad av Maha Devi. Han var Samsenethais äldste son med okänd moder. Han hade tidigare fått stå tillbaka för sina yngre bröder. Innan han blev kung hade han varit guvernör av Mueang Kabong เมืองกะบอง. Lusai är även känd som Thao Sai ท้าวใส.

10. Khai Bua Ban (Chao Khai Bua Ban) เจ้าไค้บัวบาน (r. 1433-1436) var guvernör över Chiengkhai เชียงไค้ innan han blev kung. Hans regeringstid upphörde efter att Maha Devi beordrat honom avrättad eller mördad vid Sopkhan สบคาน. Khai Bua Ban skall ha varit ett barnbarn till den tidigare kungen Samsenethai. Han är även känd som Phraya Khlai พระยาไคล.

11. Kham Keut (Chao Kham Koet) เจ้าคำเกิด (r. 1436-1438). Han var en son till kung Samsenethai och hans mamma påstods vara en palatsslav. Då han blev kung påstod han sig vara en inkarnation av sin far. Hans regeringstid avslutades då han mycket passande dog 1438. Kanske bidrog Maha Devi även till detta dödsfall!

12. Maha Thevi (r. 1438). Hon är nummer 11 i thailändska Wikipedia.

Sedan talar källorna om ett uppehåll i kungaföljden, men årtalen skiljer sig åt. Jag har sett följande 1438-1441, 1440-1443 och 1453-1456.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Bensoeharts; Bensoidharts, benzoin, storax.

Lan Kham Daeng; Lan Kamdaeng, Lan Kham Deng, Lan Khamdeng, Phra Kham Daeng พระคำแดง, Phraya Lan Kham Daeng พระยาล้านคำแดง.
Alternativ regeringstid för Lan Kham Daeng; 1416-1427, 1416/1417-1428, 1417-1428.

Maha Thewi; Maha Devi, Phra Maha Thewi Amphan พระมหาเทวีอามพัน.
Alternativ regeringstid för Maha Thewi; 1433-1438.

Nang Keo Phimpha; Keo Phim Fa.

Phommathat; Phommathad, Phraya Phrommathat พระยาพรหมทัต.
Alternativ regeringstid för Phommathat; 1428.

Phadiao; Phadao, Pha-Dieo.

Alternativ regeringstid för Kham Teun; 1429-1430.

Yukhon; Chao Yukhon เจ้ายุคอน, Meunsai, Phra Chao Yukhon พระเจ้ายุคล, Youkon, Yukon, Yukorn.
Alternativ regeringstid för Yukhon; 1430, 1434-1435.

Kham Tem Sa; Khamtam, Kham Tam Sa, Kham-Tam Sa, Kham Tham Sa. Kham Temsa, Khamterm.
Alternativ regeringstid för Kham Tem Sa; 1430, 1433.

Kon Kham; Konekham, Kong Kham, Konkham, Kon Kham.

Kham Keut; Phraya Kham Koet พระยาคำเกิด.
Alternativ regeringstid för Kham Keut; 1435-1438, 1435-1445.

Khon Kham; Konekham, Kong Kham, Kon Kham, Phraya Chiang Sa พระยาเชียงสา.
Alternativ regeringstid för Khon Kham; 1431, 1431-1432, 1433-1434.

Mueang Xieng Sa; Chieng Sa, Muang Xieng-Sa, Muang Xieng Sa.

Kham Tem Sa; Kham Tam Sa (felaktigt).

Pak Houei Luang; Mueang Pak Huai Luang เมืองปากห้วยหลวง, Phon Phisai โพนพิสัย.

Lusai; Lue Sai.
Alternativ regeringstid för Lusai; 1430, 1434, 1434-1435.

Guvernör av Mueang Kabong; Chao Mueang Kabong เจ้าเมืองกะบอง, Phraya Muen Ban พระยาหมื่นบ้าน.

Mueang Kabong; Muang Kabong.

Alternativ regeringstid för Khai Bua Ban; 1430-1433, 1431-1434, 1431-1434?

Chiengkhai; Chiangkai.

Kham Keut; Kham-Kert, Kham Kert, Kham Keul, Kham Koert, Khamkoet.
Alternativ regeringstid för Kham Keut; 1435-1438, 1436-1438, 1438-1440.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-05-27, 17.10
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.