Ayutthaya - Konungariket Ayutthaya
Highslide JS
Wat Chulamani
Kung Borommaracha III (1463-1488)

Kung Trailok flyttade tillbaka till Phitsanulok 1463, som nu får betraktas som ny huvudstad. Detta gjorde han för att bättre kunna sköta sina militära åtaganden i norr. Han skulle stanna här under de sista 25 åren av sin regeringstid.

Phitsanulok som på sanskrit blir till Bisnuloke kräver en liten förklaring. Innan kung Trailok regerade i staden hade den ett tainamn, som han ändrade till ett namn på sanskrit. På sanskrit kan v och b bytas ut med varandra och Visnulok har med guden Vishnu att göra. Detta visar på inflytandet från den brahmanska vishnukulten.

Kung Trailoks äldste son Borommaracha stannade kvar som regent i Ayutthaya och riket hade nu faktiskt två kungar. Borommaracha fick titeln Somdet Phra Borommaracha Thirat III สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (r. 1463-1488), förkortat till Borommaracha III. Kung Trailoks yngre son, prins Intharacha (Indraracha) följde med sin far till Phitsanulok.

Kort tid efter att Trailok hade flyttat till Phitsanulok genomförde Chiang Mai ännu en attack mot Sukhothai. Attacken slogs dock tillbaka och siameserna drev tillbaka dem ända till ett berg vid namn Doi Ba. Här gick Chiang Mais styrkor i ställning och i ett slag som skall ha utspelats i månsken drev Chiang Mais trupper ner styrkan från Ayutthaya i ett träsk och tvingade dem att retirera och återvända hem.

Samma år (1464) lät Trailok bygga ett nytt tempel, Wat Chulamani วัดจุฬามณี, tre kilometer söder om Phitsanulok. Därefter bestämde han sig för att bli munk här och lämna över regentskapet till sin son Intharacha.

Trailok skickade därefter en delegation till Chiang Mai för att få till stånd en fred mellan de båda rikena. Mün Dong Nakhon ville inte acceptera fredstrevaren, men delegationen tilläts resa vidare till Chiang Mai. Helt tomhänta återvände dock inte siameserna då önskemålet om diverse rekvisita och munkar till kung Trailoks ordinationsceremoni hade beviljats. Tilok skall sedan ha skickat 12 höga munkar.

Att Trailok skulle bli munk väckte en del uppståndelse i den buddhistiska världen och även Lan Xang och Pegu skickade honom diverse rekvisita inför klostervistelsen och representanter till ordinationsceremonin 1465. Men då Trailok en tid senare skickade en munk för att be om Chaliang (Si Satchanalai) som gåva för att garantera hans uppehälle som munk nekades detta honom. Trailok blev mycket missnöjd över detta besked.


Stavningsvarianter;

Borommaracha III; Boromaraja III, Somdet Phra Borommarachathirat III, Somdet Phra Borom Rachathirat III, สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓.

Wat Chulamani; Wat Chula Manee, Julamanee, Vat Chulamani.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-11-19, 21.24
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.