Sukhothai och Lan Na - Konungariket Lan Na
Lan Nas tidiga historia

Det är nu dags att berätta litet om det nordliga tairiket Lan Na. Lan Na kan översättas som "Miljoner risfält" och Chiang Saen till "Etthundratusen städer." Tidigare har vi haft Sipsong Phan Na (Xishuangbanna) eller "Tolvtusen risfält" och längre fram kommer det fler exempel där taifolk använder siffror eller tal i sina geografiska namn.

Chiang Mais krönikor spårar Lan Nas regerande ätt till Ngoen Yang (Chiang Saen) i Yonokområdet i norr. På 1100-talet regerade enligt legenden Khun Chüang i Hiran Ngoen Yang (Chiang Saen). Denne Khun Chüang var sonson till den tidigare nämnde Khun Chom Tham, grundaren av Phayao. Khun Chüang regerade förmodligen 1128-1169.

Se även ”Forntid,” avsnittet ”Taifolkens tidiga invandring i Thailand,” artikeln ”Taifolken i Yonok-Legenden om prins Phrom.”

Chiang Saen invaderades omkring 1134 av en kaeoregent (tai?) från Müang Kaeo เมืองแกว, som låg i Xishuangbanna-området, eller i övre delen av Svarta flodens dalgång i dagens norra Vietnam. Anledningen till attacken skall ha varit att regenten i Müang Kaeo, Thao Kao (Thao Kaeo) ท้าวแกว, upprepade gånger förgäves bett om Khun Chüangs farbrors dotters hand.

Farbroderns namn var Lao Chün (Phaya Lao Sin). Dotterns namn eller titel var Phra Nang Ua Kham พระนางอั๊วคำ och hon lär ha varit osedvanligt vacker och sympatisk.

Då Thao Kao trots enträgna försök nekades damen i fråga samlade han en väldig armé för att själv röva bort henne. Lao Chün sände då bud till Khun Chüang om vad som var på gång och Khun Chüang lyckades samla ihop trupper från ett stort område i dagens norra Thailand och dagens Shanstat och besegrade angriparna. Thao Kao av Müang Kaeo dödades i striderna.

Efter segern invaderade Khun Chüang Müang Kaeo och begav sig till den döde Thao Kaos palats. Här visade det sig att det fanns ytterligare en vacker kvinna, nämligen dottern till den döde regenten. Hon hette Nang U Kaeo นางอู่แก้ว och Khun Chüang gifte sig med henne och stannade en tid som regent i Müang Kaeo. Tillsammans fick de tre söner. De hette Thao Pha Rüang ท้าวผาเรือง, Yi Kham Hao ยี่คำห้าว och Thao Sam Chum Saeng ท้าวสามชุมแสง.

Khun Chüangs framgångar skall ha imponerat väldeliga på hans grannar i området Xishuangbanna, Ngoen Yang (Chiang Saen) och Phayao, inklusive vietnameserna, att de begav sig till honom för att visa sin vördnad.

Eftersom Khun Chüang såg till sitt eget rikes bästa utkrävde han ingen tribut av Müang Kaeo och tillät också en av den gamle regentens undersåtar att bli regent över Müang Wong เมืองว้อง. Men Khun Chüang lät sin son, Lao Ngoen Rüang, och sin farbror styra det gamla Müang Kaeo. Khun Chüang lät göra en steninskription om det inträffade i Yunnan 1140.

Kort tid före sin död 1172 utnämnde Khun Chüang sina fem söner till härskare över var sitt område i hans stora konungadöme. Den äldste, Lao Ngoen Rüang, fick regera över Chiang Saen, den andre över den viktigaste müangen i Xishuangbanna-området (Müang Kaeo, varifrån den tidigare omtalade invasionen kommit ifrån), den tredje över laofolkets Luang Prabang, den fjärde över Müang Chainarai เมืองไชยนารายณ์ (Xiang Khuang?) och den femte över Chiang Hung i Xishuangbanna.

Trots de ovan nämnda framgångarna kunde Khun Chüangs söner inte hindra att sammanhållningen i området började vittra i slutet av Khun Chüangs regeringstid. Men Chiang Saen fortsatte att vara ett viktigt centrum för taifolken i Yonok.

Det är svårt att bedöma hur trovärdig denna legend är, men det gör inte så mycket eftersom den ändå visar taifolkens geografiska utbredning i området vid denna tid. Krönikan tyder också på en omfattande kontakt mellan de viktigaste taimüangerna.

Regenter från en rad furstendömen eller småriken skulle senare uppge att de härstammade från någon av de ovan omnämnda huvudstäderna. I detta sammanhang är Chiang Saen viktigt. Inte bara som ursprung för Lan Na och en mängd andra müanger som ingick i detta rike, utan också som ursprungsområde för den ätt som med tiden skulle komma att regera den viktigaste taihuvudstaden av alla; Ayutthaya.


Stavningsvarianter;

Müang Kaeo; Müang Prakan เมืองปราการ, Phrakan, Phakan, Pakan, เมืองแก้ว.

Thao Kao; Thao Kao (Cha).

Phra Nang Ua Kham; Nang Ua Kham Khon Müang, Phra Nang Ua Kham Khon พระนางอั๊วคำคอน.

Nang U Kaeo; Nang Kaeo นางแกว, Nang Up Kaeo นางอุปแก้ว, Phra Nang U Kaeo พระนางอู่แก้ว, Ukaeo.

Yi Kham Hao; Yi Kham Haw.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-10-24, 19.10
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.