Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Krig mot Kambodja

Det finns inga inskriptioner som nämner något om kung Ramkhamhaengs invasion av Kambodja. Invasionen 1296 var kanske mera avsedd att kuva khmerernas stridslust än att erövra territorium. Men vi vet att det förekom krig mellan de båda staterna genom en mongolisk ambassadör vid hovet i Angkor.

Denne kinesiske ämbetsman, Zhou Daguan (Chou Takuan) โจว ต้ากวน (1266-1346), hade kommit till Angkor i augusti 1296 och var kvar där till juli 1297. Han skrev 1296 hur hela befolkningen mobiliserades för att delta i striderna och hur riket ödelagts.

Men kontakt av fredlig art nämns också. Buddhistmunkar fick en taibenämning och den överlägsna taitekniken vid silkesframställning nämns också.

Då Zhou Daguan kom till Kambodja hade kung Jayavarman VIII abdikerat till förmån för sin svärson som blev till kung Indravarman III (Intharaworaman 3) อินทรวรมันที่ 3 (r. 1295-1307).

(Alternativ regeringstid; 1295-1303, 1295-1307, 1295-1307/1308, 1295-1308, 1296-1297, 1296-1308.)

En källa talar om en kung Srindravarman (Si Intharaworaman) ศรีอินทรวรมัน (r. 1300-1307?) som skall ha regerat parallellt med Indravarman III. Men handlar detta inte om samma person? Se de alternativa stavningarna här ovan!

Indravarman III införde theravadabuddhismen som statsreligion i Kambodja. Han efterträddes av Indrajayavarman (Intharachaiworaman) อินทรชัยวรมัน (r. 1307-1327). Men han kallas också Srindrajayavarman i andra källor.

(Alternativ regeringstid; 1307/1308-1327, 1308-1327.)

Sedan har engelska Wikipedia kungaföljden Jayavarman IX (Chaiworaman 9) ชัยวรมันที่ 9 (r. 1327-1336), alias Jayavarman Paramesvara (Chaiworaman Paramesuan) ชัยวรมันปรเมศวร, Trosok Peam (Trasok Pha-aem) ตระซอก ผะแอม (r. 1336-1340), Nippean Bat (Nipphan Bot) นิพพานบท (r. 1340-1346) och Lampong Reachea (Lamphong Racha) ลำพงษ์ราชา (r. 1346-1351).

(Alternativ regeringstid för Jayavarman IX; 1327-1353, 1327-?, 1346-1351, 1346-1352. Nippean Bat; 1346-1351, 1362-1369, 1405-1409!? Lampong Reachea; 1346-1352, 1347-1353, 1409-1416!?)

Därefter har engelska Wikipedia ingen kambodjansk kung under det man kallar en invasion från kungariket Ayutthaya åren 1352-1357. Men en annan källa har istället åren 1353-1362.

I en thailändsk Wikipediakälla är det ett uppehåll efter Indrajayavarman (Srindrajayavarman) som regerade 1308-1327. Jayavarman Paramesvara finns inte med och därefter kommer kung Nippean Bat med regeringsåren 1346-1351!

Därefter talar thailändska Wikipedia om en kung vid namn Sithean Reachea (Sitthan Racha) สิทธานราชา, som skall ha regerat 1351-1351/1352. Till sist kommer Jayavarman Paramesvara med regeringstiden 1351/1352-1353. Han kallas också Lompong Racha! Mycket förvirrande!

(Alternativ regeringstid för Sithean Reachea; 1346-1347.)

För att göra det ännu mera förvirrat talar en tredje källa om kungarna Paramathakemaraja (r. 1330-1353), Hou-eul-na (r. 1371-?), Samtac Pra Phaya (r. 1404) och Samtac Chao Phaya Phing Ya (r. 1405), Nippean Bat (r. 1405-1409) och Lampong Reachea (r. 1409-1416)!

Hou-eul-na kallas Kalamegha i en källa och han skall ha regerat i Basan. Samma källa talar därefter om en kung Kambujadhitaja och Dharmasokaraja efter honom. Dharmasokaraja skall ha befunnit sig i Siam ?-1389.


Stavningsvarianter;

Zhou Daguan; Chou Ta-kuan, Chou Ta Kuan, Chau Ta-kuan, Tcheou Ta-Kouan.

Indravarman III; Phra Chao Intharaworaman 3 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3, Shindravarman, Srei Indravarman (personnamn), Srindravarman.

Indrajayavarman; Phra Chao Intharachaiworaman พระเจ้าอินทรชัยวรมัน, Srei Jayavarman (personnamn).

Jayavarman IX; Jayavama Borommesvarah (personnamn), Jayavarman Parameshwara (personnamn), Jayavarman Parameshvara, Jayavarman Paramesvara, Phra Chao Chaiworaman 9 พระเจ้าชัยวรมันที่ 9, Phra Chao Chaiworaman Paramesuan พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร.

Trosok Peam; Néay-Trasacpaém, Neay Trasac Paem Chay, Phra Chao Taeng Wan พระเจ้าแตงหวาน, Ponhea Chey (personnamn), Ta Chey, Ta Trasak Paêm, Trasok Pra-aem ตระซอกประแอม, Trosok Pre-aem ตรอซอกเปรแอม.

Nippean Bat; Nipéan-bat, Nippean-bat, Nirvana Pada, Phra Borom Nipphan Bot พระบรมนิพพานบท.

Lampong Reachea; Boromma Lamphongsaraja, Lampang Paramaja, Lampong Racha, Lampongsareach, Lompong Racha, Phra Borom Lamphong Racha พระบรมลำพงษ์ราชา, Prah Srei Lampong Reacheadhiraj.

Sithean Reachea; Phra Sitthan Racha พระสิทธานราชา.

Hou-eul-na; Kalamegha.

Samtac Chao Phaya Phing Ya; Samtac Pra Phaya Phing Ya.

Dharmasokaraja; Dharmasokraja.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-08-19, 15.42
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.