Nutid - Militären tar över
Amnestys rapport om tortyr i Thailand (28 september 2016)

Den 28 september 2016 kom rapporter om att de thailändska myndigheterna hade förhindrat Amnesty International från att hålla en presskonferens i Bangkok. Amnesty hade då tänkt offentliggöra en rapport vid namn Make Him Speak by Tomorrow: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand.

Rapporten slog fast att sedan militärkuppen 2014 hade de militära myndigheterna tillåtit en kultur av tortyr och annan förnedrande behandling och att militären och polisen riktat in sig på misstänkta upprorsmakare, politiska motståndare och även andra personer.

Rapporten dokumenterade 74 fall av tortyr och annan förnedrande behandling utförd av soldater och polis. Det handlade om slag, kvävning med plastpåsar, strypning med rep eller händerna, skendränkning, elektriska chocker mot könsorganen med mera.

Krigslagar och förordningar som kommit till efter kuppen hade gett militären rätt att isolera personer i hemligt förvar i upp till en vecka. Det var om den här tiden som tidigare fångar hade intervjuats av Amnesty.

Polisen hade också använt tortyr och annan kränkande behandling mot bland annat migranter, misstänkta droganvändare och personer från landets etniska minoriteter. Misstänkta missbrukare vittnade om att de tvingats lämna urinprov på allmän plats. Enligt uppgifter till Amnesty hade dessa övergrepp ha ökat efter kuppen.

Thailand har ratificerat FN:s tortyrkonvention, men det finns ännu ingen thailändsk lag som specifikt kriminaliserar tortyr. Enligt thailändsk lag kunde domare också välja att acceptera "bevis" som framtvingats under tortyr. Undersökningar och åtal mot myndighetspersoner om misstänkt tortyr är mycket ovanliga.

Thailand kanske hävdar att de är emot tortyr, men handlingarna talar sitt tydliga språk. I kraft av de lagar som de själva stiftat har Thailands militära makthavare tillåtit en kultur av tortyr att blomstra där det inte finns något ansvarsutkrävande från förövarna och ingen rättvisa för offren. Detta sade Rafendi Djamin ราเฟนดิ ดีจามิน (7 november 1957-), som var chef för Amnesty Internationals avdelning för Sydostasien och Stilla Havsområdet.


(Rafendi Djamin)

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-12-09, 12.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.