Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Hustrur och barn till Rama I

Namn och titlar har jag ofta transkriberat själv. Jag har dock försökt följa the Royal Thai General System of Transcription (RTGS).

Jag är fullt medveten om att jag ibland gjort misstag både gällande transkribering och rena sakfel. Hittar ni några fel så tar jag tacksamt emot er hjälp för att rätta till dessa!


Rama I (r. 6 april 1782-7 september 1809) var född den 20 mars 1736 och var från början känd som Thong Duang ทองด้วง. Han regerade fram till sin död och blev 73 år gammal.

Innan Rama I blev kung hade han en rad olika titlar. Den kungliga titeln Phrabat Somdet Phra Phuttha Yot Fa Chulalok พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก fick han senare av Rama III.

Rama I fick sammanlagt 42 barn, 17 söner och 25 döttrar med 29 olika hustrur. Men det finns källor som talar om 42 barn med 28 mödrar, alternativt 43 barn (17 söner och 26 döttrar) med 29 hustrur.

Thong Duang hade fått titeln Luang Yokrabat หลวงยกกระบัตร 1758 och då han befann sig i Ratchaburi gifte han sig med en kvinna vid namn Nak นาค. Detta bör ha varit någon gång mellan 1758 och 1761. Nak var dotter till en rik mon från Samut Sakhon. Andra källor säger att pappan var kines.


Hustrur och barn till Rama I;

1. Nak (15 mars 1737-25 maj 1826). Hon fick den kungliga titeln Krom Somdet Phra Amarindramat (Krom Somdet Phra Amarinthara Mat) กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ av sin son Rama II. Hon kallas oftast för Amarindra (Amarin) อมรินทร. Hon fick senare drottningtiteln Somdet Phra Amarinthara Borommarachini av kung Rama VI. Nak dog 89 år gammal.

Läs mer om Nak här;
http://en.wikipedia.org/wiki/Amarindra

Nak fick 10 barn som alla dog under hennes livstid;


Hustrur med titeln Chao Chom Manda;

2. Chan (Chao Chom Manda Chan) เจ้าจอมมารดาจัน, eller Chao Chom Manda Chantha เจ้าจอมมารดาจันทา.

Läs mer om Chan här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1

Chan fick ett barn;

3. Chim Yak (Chao Chom Manda Chim Yak) เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์. Hennes pappa var Phraya Phatthalung (Khun na Phatthalung) พระยาพัทลุง (ขุน ณ พัทลุง).

Chim Yak fick ett barn;

 • Prinsessan Sut (Phra Ong Chao Sut) พระองค์เจ้าสุด. Sut dog under Rama III:s regeringstid.

4. Chui (Chao Chom Manda Chui) เจ้าจอมมารดาจุ้ย. Hon var dotter till en rikeman som senare blev till Thao Song Kan Dan ท้าวทรงกันดาล.

Chui fick ett barn;

 • Prins Wasukri (Wasukkri) วาสุกรี (11december 1790-9 december 1853).

  (Alternativ levnadstid 1789-1853.)

  Wasukri blev under Rama II:s regeringstid utnämnd till Kromma Mün Nuchit Chinorot กรมหมื่นนุชิตชิโนรส och Si Sukkhatta Khattiyawong ศรีสุคตขัตติยวงศ. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Chao Khana Klang เจ้าคณะกลาง.

  Under Rama IV:s regeringstid blev han till Krom Somdet Phra Paramanuchitchinorot กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ. Under Rama VI:s regeringstid utnämndes han till Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanuchitchinorot Si Sukhot Khatthiyawong สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ.

  Wasukri dog 62 eller 63 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

  Läs mer om Paramanuchitchinorot (Wasukri) här;
  https://en.wikipedia.org/wiki/Paramanuchitchinorot

5. Duang (Chao Chom Manda Duang) เจ้าจอมมารดาดวง.

Duang fick ett barn;

 • Prinsessa utan namn (1784-dog under sin fars regeringstid).

6. Em (Chao Chom Manda Em) เจ้าจอมมารดาเอม.

Em fick ett barn;

 • Prinsessan Thida (Phra Ong Chao Thida) พระองค์เจ้าธิดา (1787-1838). Thida dog 50 eller 51 år gammal under Rama III:s regeringstid.

7. Im (Chao Chom Manda Im) เจ้าจอมมารดาอิ่ม, eller Im Inao อิ่ม อิเหนา, var dotter till Chaophraya Rattanathibet (Kun Rattanakun) เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน รัตนกุล). Im blev senare känd som Thao Worachan ท้าววรจันทร์.

Läs mer om Im här; https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1)

Im fick ett barn;

 • Prinsessan Chakrachan (Phra Ong Chao Chakrachan) พระองค์เจ้าจักรจั่น. Chakrachan dog under Rama II:s regeringstid.

8. Khum (Chao Chom Manda Khum) เจ้าจอมมารดาคุ้ม.

Khum fick ett barn;

 • Prinsessan Phlap (Phra Ong Chao Phlap) พระองค์เจ้าพลับ (1785-1866). Hon dog under Rama IV:s regeringstid.

9. Klin (Chao Chom Manda Klin) เจ้าจอมมารดากลิ่น. Hon var dotter till Phraya Phatthalung (Khun) พระยาพัทลุง (ขุน).

Klin fick ett barn;

10. Maeo (Chao Chom Manda Maeo) เจ้าจอมมารดาแมว, eller Chim Maeo ฉิมแมว. Hon var dotter till Thao Chan (Chaem) ท้าววรจันทร์ (แจ่ม).

Maeo fick ett barn;

 • Prinsessan Sasithon (Phra Ong Chao Sasithon) พระองค์เจ้าศศิธร. Hon dog under Rama II:s regeringstid.

11. Ngiao (Chao Chom Manda Ngiao) เจ้าจอมมารดางิ้ว.

Ngiao fick ett barn;

 • Prinsessan Chimphli (Phra Ong Chao Chimphli) พระองค์เจ้าฉิมพลี (1791-28 november 1857). Chimphli dog 66 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

12. Nim (Chao Chom Manda Nim) เจ้าจอมมารดานิ่ม.

Nim fick ett barn;

 • Prinsessan Montha (Phra Ong Chao Montha) พระองค์เจ้ามณฑา. Hon dog 72 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

13. Noi (Chao Chom Manda Noi) เจ้าจอมมารดาน้อย.

Noi fick två barn;

14. Noi Kaeo (Chao Chom Manda Noi Kaeo) เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว. Hon var dotter till Phraya Chakkri i Nakhon Si Thammarat. Han är även känd som Phra Ong Süa พระองค์เสือ.

Noi Kaeo fick två barn;

15. Nuan (Chao Chom Manda Nuan) เจ้าจอมมารดานวล.

Nuan fick ett barn;

 • Prins Suriyawong (Phra Ong Chao Suriyawong) พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ (2 maj 1791-17 december 1853). Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Mün Sawatdiwichai กรมหมื่นสวัสดิวิไชย. Under Rama IV:s regeringstid blev han utnämnd till Kromma Luang Phiset Si Sawatdisuk Watthanawichai กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย.

  Suriyawong dog 62 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

16. Nui Yai (Chao Chom Manda Nui Yai) เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่. Hon var dotter till Chaophraya Sutham Montri Phat na Nakhon เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พัฒน์ ณ นคร. Han kallas även Chaophraya Nakhon (Phat) เจ้าพระยานคร (พัฒน์).

Nui Yai fick ett barn;

 • Prins Arunothai (Phra Ong Chao Arunothai) พระองค์เจ้าอรุโณทัย (21 oktober 1785-1 maj 1832).

  Under Rama I:s regeringstid upphöjdes Arunothai till Kromma Mün Sakphonsep กรมหมื่นศักดิพลเสพย์. Under Rama II:s regeringstid var han kalahom med titeln Krom Phra Kalahom กรมพระกลาโหม. Under Rama III:s regeringstid upphöjdes han till Krom Phra Ratchawang Bowon Maha Sakphonsep กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์. Han bodde i Wang Na i åtta år. Han dog 46 år gammal under Rama III:s regeringstid.

17. Nuam (Chao Chom Manda Nuam) เจ้าจอมมารดานวม.

Nuam fick ett barn;

 • Prinsessan Krasatri (Phra Ong Chao Krasatri) พระองค์เจ้ากระษัตรี. Krasatri dog 20 år gammal under Rama II:s regeringstid.

18. Pan (Chao Chom Manda Pan) เจ้าจอมมารดาปาน.

Pan fick ett barn;

 • Prins Duangchak (Phra Ong Chao Duangchak) พระองค์เจ้าดวงจักร.

  Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Mün Narong Harirak กรมหมื่นณรงคหริรักษ์. Duangchak dog 55 år gammal under Rama III:s regeringstid.

  Han blev förfader till familjen Duangchak ดวงจักร.

19. Pathuma (Chao Chom Manda Pathuma) เจ้าจอมมารดาปะทุมา.

Pathuma fick ett barn;

 • Prinsessan Keson (Phra Ong Chao Keson) พระองค์เจ้าเกสร.

20. Pheng Lek (Chao Chom Manda Pheng Lek) เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก.

Pheng Lek fick ett barn;

 • Prinsessan Suphathon (Phra Ong Chao Suphathon) พระองค์เจ้าสุภาธร. Suphathon dog under Rama II:s regeringstid.

21. Pheng Yai (Chao Chom Manda Pheng Yai) เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่.

 • Prins Suriya (Phra Ong Chao Suriya) พระองค์เจ้าสุริยา.

  Under Rama II:s regeringstid utsågs han till Kromma Mün Rama Itsaret กรมหมื่นรามอิศเรศ. Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Khun Ram Itsaret กรมขุนรามอิศเรศ. Under Rama IV:s regeringstid upphöjdes han till (Krom Phraram Itsaret Sapphachet Borommawong Pathomphong Phuwanat Woraratsak Sommut Wisutkiatikhun Wibunyadetbodin Narinthonbophit) กรมพระรามอิศเรศ สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร.

  Han dog 66 år gammal under Rama IV:s regeringstid.

  Han blev förfader till familjen Suriyakul (Suriyakun) สุริยกุล.

 • Prins Darakon (Phra Ong Chao Darakon) พระองค์เจ้าดารากร.

  Under Rama III:s regeringstid blev han upphöjd till Kromma Mün Si Suthep กรมหมื่นศรีสุเทพ. Darakon dog 57 år gammal under Rama III:s regeringstid.

  Han blev förfader till familjen Darakon ดารากร.

22. Phimsuan (Chao Chom Manda Phimsuan) เจ้าจอมมารดาภิมสวน.

 • Prins Klai (Phra Ong Chao Klai) พระองค์เจ้ากล้าย (1778-dog under Rama I:s regeringstid).

 • Prinsessan Pha-op (Phra Ong Chao Pha-op) พระองค์เจ้าผะอบ (1784-dog under sin fars regeringstid).

23. Pom (Chao Chom Manda Pom) เจ้าจอมมารดาป้อม. Hon var dotter till Phraya Rattanachak (Hong Thong) พระยารัตนจักร (หงส์ทอง).

 • Prinsessan Rerai (Phra Ong Chao Rerai) พระองค์เจ้าเรไร. Rerai dog under Rama I:s regeringstid.

24. Phum (Chao Chom Manda Phum) เจ้าจอมมารดาพุ่ม. Hon var dotter till Chaophraya Wiset Sunthon (Nak Noklek) เจ้าพระยาวิเศษสุนทร (นาค นกเล็ก).

 • Prins Khantharot (Phra Ong Chao Khantharot) พระองค์เจ้าคันธรส (14 februari 1787-31 december 1816).

  Han blev under Rama I utnämnd till Kromma Mün Si Suren กรมหมื่นศรีสุเรนทร์. Han dog 29 år gammal under Rama II:s regeringstid.

25. Pui (Chao Chom Manda Pui) เจ้าจอมมารดาปุย.

 • Prinssesan Num (Phra Ong Chao Num) พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม (1783-dog under Rama III:s regeringstid).

26. Tani (Chao Chom Manda Tani) เจ้าจอมมารดาตานี. Hon var dotter till Chaophraya Mahasena (Bunnak) เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค).

 • Prinsessan Chong Kalani (Phra Ong Chao Chong Konni) พระองค์เจ้าจงกลณี. Chong Kalani dog under Rama II:s regeringstid.

 • Prins Chat (Phra Ong Chao Chat) พระองค์เจ้าฉัตร (1790-1830).

  Under Rama II: regeringstid blev han upphöjd till Kromma Mün Surin Thonrak กรมหมื่นสุรินทรรักษ์. Under Rama III:s regeringstid blev han ansvarig för Krom Tha กรมท่า och ministeriet Mahatthai. Han dog 40 år gammal under Rama III:s regeringstid.

  Han blev förfader till familjen Chatrakul (Chatkun) ฉัตรกุล.

27. Thong (Chao Chom Manda Thong) เจ้าจอมมารดาทอง. Hon var dotter till Thao Thep Krasattri Müang Klang ท้าวเทพกระษัตรี เมืองถลาง.

 • Prinsessan Ubon (Phra Ong Chao Ubon) พระองค์เจ้าอุบล. Ubon dog under Rama III:s regeringstid.

28. Thong Suk (Chao Chom Manda Thong Suk) เจ้าจอมมารดาทองสุก. Hon hette från början Khamsuk och var dotter till Chao Nansen Phra Chao Wiang Chan เจ้านันเสน พระเจ้าเวียงจันทน์.

 • Prinsessan Chanthaburi (Phra Ong Chao Chanthaburi) พระองค์เจ้าจันทบุรี.

  Under Rama I:s regeringstid blev hon upphöjd till (Chao Fa Kunthon Thipphayawadi) เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี. Hon gifte sig senare med Rama II och upphöjdes till Phra Ratchachaiyanari พระราชชายานารี. Hon dog 41 år gammal under Rama III:s regeringstid.

29. U (Chao Chom Manda U) เจ้าจอมมารดาอู่. Hon var dotter till Phraya Phetchaburi (Bunrot) พระยาเพ็ชรบุรี (บุญรอด).

 • Prinsessan Mani (Phra Ong Chao Mani) พระองค์เจ้ามณี. Mani dog under Rama IV:s regeringstid.


En del av det jag skrivit här ovan härstammar från thailändska Wikipedia. Länken som handlar om Rama I:s hustrur och barn hittar du här;

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1


Stavningsvarianter;

Krom Phra Ratchawang Bowon Maha Senanurak; Somdet Phra Bawornrajchao Maha Senanurak.

Chim Yai; Chimyai.

Paramanuchit Chinorot; Paramanuchitchinorot.

Isarasundhorn; Isarasundorn, Isarasunthorn, Itsarasunthorn, Itsarasuntorn.

Kromma Luang Si Sunthonthep; Kromma Luang Sisunthornthep, Chaemkrachangfaa.

Thepphayawadi; Prapaiwadi, Krom Luang Thepayawadi.

Paramanuchitchinorot; Paramanuchit Chinorot, Paramanujit. Paramanujita Jinorasa.

Thapphakun; Tappakul, Tuppakul.

Rakronnaret; Raksanaret.

Phungbun; Phoengbun.

Sakphonsep; Sakdibalasep.

Chat ; Chakrachan Chat.

Kromma Mün Surin Thonrak; กรมคชบาล.

Thong Suk; Thongsuk.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-04-27, 15.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.