Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Hustrur och barn till Taksin

Namn och titlar har jag transkriberat själv. Jag har dock försökt följa "the Royal Thai General System of Transcription (RTGS)," med något enstaka undantag.

Jag är fullt medveten om att jag ibland gjort misstag både gällande transkriberingen och rena sakfel i artikeln. Hittar ni några fel så tar jag tacksamt emot er hjälp för att rätta dessa!


Kung Taksin, (Somdet Phra Chao Krung Thonburi) สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (r. 28 december 1767-17 april 1782), eller Somdet Phra Chao Taksin Maharat สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช föddes den 17 april 1734 och regerade fram till sin död 1782. Han blev 47 år gammal. Han är även känd som Somdet Phra Borommaracha 4 สมเด็จพระบรมราชาที่ 4.

Taksins pappa var en kines vid namn Yong Saetae หยง แซ่แต้ och hans mamma var siames och hette Nok Iang นกเอี้ยง (eller Nang Nok Iang นางนกเอี้ยง). Nok Iang fick titeln Somdet Krom Phra Phithak Thephamat สมเด็จกรมพระพิทักษ์เทพามาตย์ av sin son då han blev kung. Du kan läsa mera om Taksins föräldrar i huvudtexten.

Taksin fick sammanlagt 30 barn, 21 söner och 9 döttrar, med sina hustrur.


Taksin hade fem hustrur med den högre rangen Phra Akkhara Mahesi พระอัครมเหสี.

1. Bathabharicha (Sorn) (Batboricha (Son)) บาทบริจา (สอน). Jag har även sett namnet Chao Khrok Ho Klang (Son) เจ้าครอกหอกลาง (สอน). Hon fick titeln Somdet Phra Akkhara Mahesi Kromma Luang Batboricha สมเด็จพระอัครมเหสี กรมหลวงบาทบริจา.

Läs mer om Bathabharicha här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2

Bathabharicha fick två barn;

2. Chim Yai (Chao Fa Chim Yai) เจ้าฟ้าฉิมใหญ่, eller (Somdet Chao Fa Ying Chim Yai) สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง ฉิมใหญ่ (1757?-29 september 1779). Hon var en dotter till den blivande kung Rama I och drottning Amarindra.

Läs mer om Chi Yai här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88

Chim Yai fick ett barn;

 • Prins Supantuwongse (Chao Fa Suphanthuwong) เจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ (1779-1809). Han är också känd som Chao Fa Men เจ้าฟ้าเหม็น, eller Mom Men หม่อมเหม็น.

  Supantuwongse fick senare titlarna Somdet Phra Chao Lan Thoe Chao Fa Aphaithibet สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์, Somdet Chao Fa Aphaithibet Krom Khun Kasatranuchit สมเด็จเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ กรมขุนกษัตรานุชิต. och Chao Fa Thammathibet Krom Khun Kasatranuchit เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ กรมขุนกษัตรานุชิต. Han blev 29 eller 30 år gammal.

  Läs mer om Supantuwongse här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%99

3. Chim, eller Krom Boricha Phakdi Si Sudarak (Chao Ying Chim) กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ (เจ้าหญิงฉิม).

Läs mer om Chim här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C

Chim fick fyra barn;

4. Prang ปราง, eller Chao Chom Manda Chao Ying Prang เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปราง. 

Läs mer om Prang här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

Prang fick ett barn;

 • Chao Phraya Nakorn Noi (Chaophraya Nakhon Noi) เจ้าพระยานครน้อย. Han blev förfader till familjen na Nagara (eller na Nakorn) (na Nakhon) ณ นคร.

5. Chuan จวน eller Chao Chom Manda Chao Ying Chuan เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงจวน. Alternativt namn; Yuan ญวน.

Chuan fick ett barn;


Här följer hustrur med den lägre rangen Chao Chom Manda เจ้าจอมมารดา;

Amphan Chantharotwong (Chao Chom Manda Amphan Chantharotwong) เจ้าจอมมารดาอำพัน จันทโรจวงศ์.

Läs mer om Amphan Chantharotwong här (thai); https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

Amphan Chantharotwong fick två barn;

Thim (Chao Chom Manda Thim) เจ้าจอมมารดาทิม.

Thim fick ett barn;

 • Prins Ampawan (Phra Ong Chao Amphawan) พระองค์เจ้าอัมพวัน.

Ngoen (Chao Chom Manda Ngoen) เจ้าจอมมารดาเงิน.

Ngoen fick ett barn;

 • Prinsessan Prapaipak (Phra Ong Chao Praphaiphak) พระองค์เจ้าประไพพักตร์.

Här kommer barn där mammornas namn inte är kända;

 • Prins Sila (Chao Fa Sila) เจ้าฟ้าศิลา. Han blev förfader till familjen Silanon ศิลานนท์.

 • Prinsessan Komol (Chao Fa Komon) เจ้าฟ้าโกมล. 

 • Prinsessan Bupha (Chao Fa Buppha) เจ้าฟ้าบุปผา.

 • Prins Singhara (Chao Fa Singhara) เจ้าฟ้าสิงหรา.

 • Prins Lek (Chao Fa Lek) เจ้าฟ้าเล็ก.

 • Prinsessan Sumalee (Phra Ong Chao Sumali) พระองค์เจ้าสุมาลี.

 • Prins Dhamrong (Phra Ong Chao Thamrong) พระองค์เจ้าธำรง.

 • Prins Lamang (Phra Ong Chao Lamang) พระองค์เจ้าละมั่ง.

 • Prinsessan Chamchulee (Phra Ong Chao Chamchuri) พระองค์เจ้าจามจุรี.

 • Prinsessan Sangwal (Phra Ong Chao Sangwan) พระองค์เจ้าสังวาลย์.

 • Prins Kandhawong (Phra Ong Chao Khanthawong) พระองค์เจ้าคันธวงศ์.

 • Prins Makin (Phra Ong Chao Mekin) พระองค์เจ้าเมฆินทร์.

 • Prins Isindhorn (Phra Ong Chao Isinthon) พระองค์เจ้าอิสินธร.

 • Prins Bua (Phra Ong Chao Bua) พระองค์เจ้าบัว.

 • Prins med okänt namn.

 • Prins Nudang (Phra Ong Chao Nu Daeng) พระองค์เจ้าหนูแดง.

 • Prinsessan Sudchartree (Phra Ong Chao Sutchatri) พระองค์เจ้าสุดชาตรี.

Någon källa nämner att Taksin hade minst nio hustrur. Han skall ha avrättat två av dessa för påstådd otrohet. (Se huvudtexten!) Manich Jumsai kallar de två för Chim och Ubon (Ubol).

Vid sin död skall Taksin ha haft 9 barnbarn. 


Stavningsvarianter;

Chao Fa Thammathibet Krom Khun Kasatranuchit; Kasatra.

Krom Phra Phithak Thephamat; Krom Phra Thephamat กรมพระเทพามาตย์.

Bathabharicha; Son ส่อน, Kromma Luang Batboricharik กรมหลวงบาทบริจาริก, Kromma Luang Batha Boricharika กรมหลวงบาทบริจาริกา.

Supantuwongse; Subandhuwong.

Na Rajasima; na Ratchasima

Silanon; Silanond, Silanont.

Bupha; Bubpha.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-04-27, 15.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.